• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja Starożytnicza „Elity w świecie starożytnym”

Konferencja Starożytnicza „Elity w świecie starożytnym”
 

                          Komisja Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego
                                Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Szczecińskiego

mają zaszczyt zaprosić  
na Konferencję Starożytniczą, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 18-20 września 2013 roku. Tematem przewodnim obrad będą: „Elity w świecie starożytnym”.
Jako punkt wyjścia dla naszych rozważań proponujemy szeroką definicję pojęcia elit, rozumianych jako reprezentacje grup społecznych wyodrębnianych ze względu na różnorodne kryteria: polityczne, religijne, militarne, zawodowe, majątkowe, intelektualne itp. Mamy także nadzieję, że wskazana problematyka stanowi dobry impuls do spotkania perspektyw różnych dyscyplin badawczych, dla których wspólnym ogniwem pozostaje historia starożytna. 

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, na ul. Krakowskiej 71-79. Pierwszy dzień konferencji będzie miał charakter międzynarodowej sesji plenarnej, obrady w czasie drugiego i trzeciego dnia przebiegać będą w panelach tematycznych. Informacje na temat naszej konferencji znajdują się również na stronie http://pthszczecin.pl/sta
Danuta Okoń