• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja archeologiczna-zaproszenie

UNDER THE SEA: Archeology and Palaeolandscapes CONFERENCE

Od momentu pojawienia się człowieka poziom mórz zmieniał się wielokrotnie. Często był znacznie niższy niż obecnie, co w przeszłości umożliwiało osadnictwo na rozległych obszarach szelfu kontynentalnego. Niektóre z istotnych wydarzeń ludzkiej ewolucji społecznej w ciągu ostatnich 100000 lat miały miejsce na tych – obecnie znajdujących się pod wodą – terenach. Do dnia dzisiejszego w tych wyjątkowych warunkach zachowały się tysiące stanowisk archeologicznych, zawierające cenne dane na temat przeszłych warunków środowiskowych i ślady starożytnych krajobrazów. Jednakże prace na tych stanowiskach stwarzają poważne wyzwania techniczne i organizacyjne oraz wymagają współpracy między wieloma różnymi dziedzinami, w tym archeologią, geologią morską, paleoklimatologią, geofizyką, zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, organizacjami rządowymi i przemysłem morskim.

Wiele nowych lub planowanych projektów badawczych uwzględnia taką współpracę, a także wdraża zupełnie nowe technologie i rozwiązania w trakcie prac terenowych i laboratoryjnych. By możliwa była wymiana idei między badaczami z odmiennych dziecin i państw w 2009 roku rozpoczęto projekt COST Action TD0902 SPLASHCOS Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of Continental Shelf. Obecnie organizacja zrzesza ponad 100 specjalistów wielu dyscyplin naukowych z 24 państw europejskich, zajmuje się poszerzaniem wiedzy na temat przemian środowiskowych na szelfie kontynentalnym, promowania interdyscyplinarnych badań archeologicznych krajobrazów zatopionych, a także planowania nowych badań.

W dniach 23-27.09.2013 w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca czteroletnią współpracę w ramach SPLASHCOS. Konferencja współorganizowana przez Katedrę Archeologii skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych wahaniami poziomu morza, krajobrazami zatopionymi oraz ich archeologicznymi i paleośrodowiskowymi badaniami.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie konferencji: http://splashcos.pl/.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony i uczestnictwa w konferencji!