• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Konferencja Kołobrzeg i okolice poprzez wieki

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Szczecinie

zapraszają na Konferencję

Kołobrzeg i okolice poprzez wieki

5 – 6 listopada 2010 r.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 13.

 

W tym samym czasie ukaże się książka „Kołobrzeg i okolice poprzez wieki”
pod red. Radosława Ptaszyńskiego

 

Konferencja naukowa

Kołobrzeg i okolice poprzez wieki

5 – 6 listopada 2010 r.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,

Oddział Historii Miasta, ul. Armii Krajowej 13

Sala Plafonowa

5 listopada 2010r, piątek

9.30-10.30- rejestracja uczestników- hol muzeum Sala Plafonowa

11.00–11.30 Otwarcie Konferencji, wystąpienia powitalne

11.30–12.30 sesja I

Prowadzenie prof. dr hab. Radosław Gaziński

Prof. dr hab. Lech Leciejewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) W Kołobrzegu i nie tylko

Prof. dr hab. Marian Rębkowski (Uniwersytet Szczeciński) Ratować przeszłość? O uwarunkowaniach i znaczeniu badań archeologicznych prowadzonych przy odbudowie Starówki

Dr Beata Wywrot-Wyszkowska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) Urządzenia odwadniające i sanitarne w późnośredniowiecznym Kołobrzegu

 

12.30–12.50 dyskusja

 

12.50–13.10 przerwa kawowa

 

13.10–14.30 sesja II

Prowadzenie prof. dr hab. Marian Rębkowski

Dr Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński) Związki Kołobrzegu z klasztorem kartuzów Korona Maryi pod Darłowem w późnym średniowieczu

Prof. dr hab. Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński) Finanse Kołobrzegu w świetle burmistrzowskich rejestrów dochodów i wydatków w latach 1588–1612

Dr Jadwiga Brzezińska (Kołobrzeg) Przywilej wyłączności dla apteki kołobrzeskiej z 1618 i 1624 r.

Dr Agnieszka Chlebowska (Uniwersytet Szczeciński) Od klasztoru do zakładu opiekuńczego. Fundacja dla niezamężnych kobiet w Kołobrzegu. Zarys dziejów do 1914 roku

 

14.30 –14.50 dyskusja

 

16.30–17.30 sesja III

 

Prowadzenie dr Radosław Ptaszyński

Dr Hieronim Kroczyński (Kołobrzeg) Twierdza Kolberg w wojnie 1806/1807. Mozaika narodowościowa walczących stron

Dr hab. prof. US Andrzej Mielcarek (Uniwersytet Szczeciński) Telegrafia w Kołobrzegu w latach 50.–70. XIX wieku

Mgr Anna Maron (Uniwersytet Szczeciński) Kołobrzeg - miejscowość wypoczynkowa i uzdrowiskowa w latach 1900–1914

17.30–17.45 dyskusja

 

6 listopada 2010r, sobota

10.00–11.00 sesja I

Prowadzenie mgr Paweł Pawłowski

Dr Andrzej Ossowski (Pomorski Uniwersytet Medyczny), mgr inż. Piotr Brzeziński (Pomorze1945.com), mgr Piotr Skoczeń (Pomorze1945.com), Twierdza Kołobrzeg 1945: zwycięzcy i zwyciężeni

Mgr Łukasz Gładysiak (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu), Francuzi w Kołobrzegu. 33 Dywizja Grenadierów SS „Charlemagne” podczas działań wojennych na Pomorzu Środkowym w roku 1945

Dr Monika Golonka-Czajkowska (Uniwersytet Jagielloński), „Gdzie moi żołnierze, tam i ja”. Postać Emilii Gierczak w heroicznym micie o zdobyciu Kołobrzegu

 

11.00–11.15 dyskusja

 

11.15–11.30 przerwa kawowa

 

11.30–12.30 sesja II

Prowadzenie dr Eryk Krasucki

Dr hab. prof. US Marek Bulsa (Uniwersytet Szczeciński), Dr Urszula Kozłowska (Uniwersytet Szczeciński), Uwarunkowania społeczno-kulturowe a choroby zakaźne w powiecie kołobrzeskim w latach 1945–1946 w dokumentach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego

Dr Radosław Ptaszyński (Uniwersytet Szczeciński) Między strachem a nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945–1948

Dr Arkadiusz Słabig (Akademia Pomorska w Słupsku) Problematyka mniejszości narodowych w dokumentach aparatu bezpieczeństwa z powiatu kołobrzeskiego w latach 1945–1975

 

12.30–12.45 dyskusja

 

12.45–13.00 przerwa kawowa

 

13.00–14.20 sesja III

prowadzenie dr Radosław Ptaszyński

Dr Eryk Krasucki (Uniwersytet Szczeciński) Zaślubiny z morzem – powojenny mit założycielski Kołobrzegu. Kilka uwag wokół nieco wstydliwej publikacji

Mgr Karolina Bittner (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) „Nie ma lepszej od żołnierskiej”. Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu w relacjach prasowych z lat 70.

Mgr Rafał Marciniak (Uniwersytet Szczeciński) NSZZ „Solidarność” w Kołobrzegu w świetle raportów Służby Bezpieczeństwa

Dr Piotr Chrobak (Uniwersytet Szczeciński) Wybory samorządowe w Kołobrzegu w latach 2002–2006

 

14.20 –14.35 dyskusja i podsumowanie konferencji