• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr hab. prof. US Henryk Walczak
pokój: 126
telefon: 444 33 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje: środy, godz.13.30-15.00

Dr hab. Henryk Walczak, prof. US,
zajmuje się problematyką dotyczącą dziejów Polski w latach 1918-1939. Swoje zainteresowania koncentruje na myśli politycznej, postaciach wybitnych polityków oraz stosunkach Polski z Rumunią. Rezultatem badań nad myślą polityczną była obrona dysertacji doktorskiej "Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec Czechosłowacji w latach 1918-1925". Wspomniana praca przedstawia wizje stosunków z Czechosłowacją i Małą Ententą polskich ugrupowań politycznych na tle ich koncepcji polityki zagranicznej oraz aktualnego stanu stosunków polsko-czechosłowackich. Dr hab. H. Walczak uczestniczył w tworzeniu opracowań: "Ministrowie Polski niepodległej 1918-1945" oraz "Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918-1939". Studia nad relacjami Warszawa – Bukareszt zaowocowały powstaniem rozprawy habilitacyjnej ("Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1931"), której przedmiotem jest przedstawienie kształtowania się i funkcjonowania sojuszu polsko-rumuńskiego oraz roli, jaką sojusz ten odgrywał w polityce zagranicznej RP w latach 1918–1931. Dr hab. Henryk Walczak jest autorem 2 monografii, ponad 50 artykułów naukowych, współredaktorem 2 wielotomowych źródeł pamiętnikarskich, uczestnikiem blisko 30 oraz współorganizatorem, bądź organizatorem 14 konferencji naukowych.

Wybrane publikacje


I. Edycja Źródeł

-Dziennik Juliusza Zdanowskiego t.I – VII, Szczecin 2013-2015, współredakcja z J. Farysiem, T. Sikorskim i A. Wątorem
-Kościół katolicki na ziemiach polskich. Wspomnienia i refleksje ks. dr. Henryka Hilchena z lat 1910-1945,Szczecin 2014, t. I-II, współredakcja z Z. Szultką
-Rumunia i jej relacje z Polską w świetle sprawozdania ogólnosytuacyjnego za rok 1932 polskiego attaché wojskowego w Bukareszcie podpułkownika Romana Michałowskiego [w:]Wokół spraw morza, regionalnej historii i polityki, red. K.Kozłowski, D. Faszcza, Z.Pacała, J. Pałgan, P. Chrobak, Szczecin 2014

II. Monografie

- Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec Czechosłowacji w latach 1918-1925. Szczecin 1999
- Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej 1918-1931. Szczecin 2008

III. Prace pod redakcją
- Ministrowie Polski Niepodległej 1918-1945. Szczecin 2001, wraz z M.Baumgartem i A. Wątorem
- Polska między Wschodem a Zachodem. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US i szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pobierowie 5-6 października 2007 r. T. I-II. Toruń 2008, wraz z A.Szczepańską i A. Wątorem
- W kręgu idei, polityki i wojska. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Szczecin 2009, wraz z T. Sikorskim i A. Wątorem
- Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918-1939. Szczecin 2010 (I wyd.), 2011 (II wyd.), wraz z J. Farysiem i A. Wątorem
- Lotnictwo i wojska pancerne w XX i XXI w. Studia i materiały, Szczecin 2010, wraz z P.Jastrzębskim, K. Rosiakiem i A. Wojtaszakiem
- Polskie Oddziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945-1989, Szczecin 2011 (II wyd. elektroniczne Szczecin 2016), wraz z M. Mazanek-Wilczyńską, P.Skubiszem
- Wojna i emigracja. Studia i szkice. Tom I. Wojna, armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej w obronie niepodległości (1920-1945),Tom II Emigracja i losy Polaków na Obczyźnie, Gorzów Wlkp 2013, wraz z T. Sikorskim i P.Słowińskim
- Wokół spraw morskich Polski i jej sąsiadów, Szczecin 2013, wraz z G. Ciechanowskim, A. Wojtaszakiem, A. Krawcewiczem i P. Prokopem
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej. Organizacja, polityka, ministrowie, Szczecin 2014, wraz z P. Długołęckim i K. Szczepanikiem i J. Farysiem
- Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. Skrypt dydaktyczny, Szczecin 2014, wraz z J. Farysiem, T. Sikorskim i A. Wątorem
- Rok 1944 w badania humanistycznych. Studia i szkice, wraz z A. Wojtaszakiem przy współpracy A. Krawcewicza, Szczecin 2015
- Bezdomna Europa. Migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów. Zbiór studiów, Szczecin 2015, wraz z B.Kromolicką
- Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej . Skrypt dydaktyczny. T. 2, Szczecin 2016, wraz z A. Wojtaszakiem
- Wojna, wojsko, bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, Szczecin 2016, wraz z A. Aksamitowskim, R. Gałaj-Dempniak, i A. Wojtaszakiem
- Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku. Studia, materiały i eseje poświęcone pamięci prof. dra hab. Wojciecha Rojka. Polonia și România în Europa Centrală în secolele XX și XXI. Studii, materiale și eseuri dedicate in memoriam prof. dr univ. Wojciech Rojek, red. wraz z A. Kastory, Kraków 2017


IV. Artykuły
-Stanowisko Czechosłowacji wobec Polski w okresie wojny 1920 roku. [w:] Wojna polsko-radziecka 1920. Red. J. Faryś, Szczecin 1990
-Prasa obozu belwederskiego wobec Czechosłowacji w latach 1918-1921. [w:] Szczecińskie Studia Historyczne 1991, nr 4
-Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec układu Skirmunt-Benesz z 6 listopada 1921 roku. [w:] Przegląd Zachodniopomorski 1992, z.2
-wspólnie z A.Szczepańską: Polska i jej opinia publiczna wobec Czechosłowacji w latach 1918-1925. [w:] Szczecińskie Studia Historyczne 1993, nr 7
-Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec Czechosłowacji w obliczu Locarno. [w:] Locarno z perspektywy siedemdziesięciu lat. Szczecin 1998
-Józef Piłsudski i koła belwederskie wobec konfliktu polsko-czechosłowackiego 1918-1920 [w:] Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości. Cieszyn 1999
-Stanowisko głównych polskich ugrupowań politycznych wobec Czechosłowacji w okresie pierwszego rządu centroprawicy (maj-grudzień 1923 r.). [w:] Szczecińskie Studia Historyczne 2000, nr 12
-„Dziennik Powszechny” wobec Czechosłowacji w latach 1918-1920. [w:] Szczecińskie Studia Historyczne 2003 nr 14
-Konserwatyści poznańscy wobec Czechosłowacji w latach 1918-1921. [w:] Monumenta Manet. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin. Red.A.Makowski i E.Włodarczyk, Szczecin 2003
-Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec czechosłowackiej i rumuńskiej koncepcji Małej Ententy w roku 1920 [w:] Relacje polsko-rumuńskie. Materiały z sympozjum. Relaţii polono-române. Materialele simpozionului. Red. S. Iachimovschi E. Wieruszewska. Suceava 2004
-Konserwatyści krakowscy wobec Czechosłowacji w latach 1918-1921 [w:] Historia i archiwistyka. Studia z dziejów Polski, Polonii i archiwistyki, red. J. Faryś, D.Rymar i M.Szczerbiński. Gorzów Wlkp. 2004
-Stanowisko Rumunii wobec Polski w świetle referatów informacyjnych naczelnych władz wojskowych RP (1920-1921). [w:] Bliżej siebie. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum. Mai aproape unii de alţii. În lumea relaţiilor polono-române. Materialele simpozionului, red. S. Iachimovschi E. Wieruszewska. Suceava 2005
-Wizyta Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego w Rumunii w 1922 r. [w:] Józef Piłsudski (1867-1935). Polityk, wódz, mąż stanu, red. J. Faryś i T. Sikorski, Szczecin 2005
-Polscy konserwatyści wobec Czechosłowacji w okresie rokowań o zachodnioeuropejski pakt gwarancyjny w 1925 roku [w:] Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Pod red. J. Farysia, H. Kocója i M. Szczerbińskiego. Gorzów Wlkop. 2006
-Dyplomacja polska wobec ugody bukareszteńskiej (22 lutego 1922 roku) [w:] Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Richardowi Pipesowi. Pod red. H. Kocója, R. Małka i M. Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.2006
-Sprawa sojuszu polsko-rumuńskiego w latach 1919-1921 w świetle raportów i depesz posła RP w Bukareszcie A.Skrzyńskiego. Bliżej siebie. Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy. Materiały z sympozjum. Mai aproape unii de alţii. Români şi polonezi în Europa. Istorie şi prezent. Materialele simpozionului, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska, Suceava 2006
-Rumunia w polityce zagranicznej drugiego gabinetu Wincentego Witosa (maj- grudzień 1923 r. ) [w:] Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wlkp 2007
-Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej po zamachu majowym (do upadku gabinetu Alexandru Averescu w czerwcu 1927 r.). [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, pod red. J. Farysia, T. Sikorskiego, P. Słowińskiego. T. 2. Gorzów Wielkopolski 2007
-Polska i Rumunia a Protokół Moskiewski ( 9 II 1929 r.). [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy. Materiały z sympozjum. Mai aproape unii de alţii. Polonezi şi români raportami la patrimoniul istoric şi cultural al. Europei, oprac. red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska. Suceava 2007
-Roman Dmowski – minister spraw zagranicznych (27 X – 15 XII 1923 r.) w drugim gabinecie Wincentego Witosa. [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje-Ludzie-Działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor. Szczecin 2008
-Przedłużenie przymierza Polski i Rumunii a kwestia rokowań o pakt o nieagresji z ZSRR (1930–1931). Studia z dziejów Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 43. 2008
-Sprawa ustanowienia oficjalnych stosunków dyplomatycznych między Polską a Rumunią w latach 1918-1919. [w:] Polska i Rumunia od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa. Międzynarodowe sympozjum naukowe zorganizowane w Suczawie przez Związek Polaków w Rumunii. Suceava 2009 r.
-Sojusz polsko-rumuński w latach 1921-1922. Współcześni historycy polscy o Rumunii, red. T. Dubicki. Toruń 2009
- Problem ukraiński w stosunkach polsko–rumuńskich w czasie wojny o Galicję Wschodnią w latach 1918–1919. Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie. T. 1, Wojsko, wojna, jeniectwo, red. J. Farysia, T. Sikorskiego, P. Słowińskiego, Gorzów Wlkp 2010
-Internowanie władz polskich w Rumunii we wrześniu 1939 r. [w:] Wrzesień 1939 roku…,t.2.
-Polsko-rumuńskie konwencje wojskowe 1921-1931 [w:] Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku, pod red. M. Patelskiego i M. Białokura, Toruń 2010
-Kilka epizodów z czasów służby wojskowej w I Brygadzie Legionów i w armii Drugiej Rzeczypospolitej płk Franciszka Sobolty – dowódcy polskich oddziałów wartowniczych przy armii amerykańskiej, [w:] Polskie Oddziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945-1989, pod red. M. Mazanek-Wilczyńskiej, P. Skubisza, H. Walczaka, Szczecin 2011
-Maria królowa Rumunii a przymierze z Polską 1919—1938, Przegląd Zachodniopomorski 2012, nr 2 -Służba Vasile Scodrei w rumunskiej marynarce wojennej w latach 1894-1934, [w:] Wokół spraw morskich Polski i jej sąsiadów, pod red. G.Ciechanowskiego, H. Walczaka i A. Wojtaszaka, przy współpracy A. Krawcewicza i P. Prokopa, Szczecin 2013
-Aleksander Skrzyński [w:] Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej [w:] Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej. Organizacja, polityka, ministrowie, pod red. P.Długołęckiego i K.Szczepanika, przy współpr. J. Farysia i H.Walczaka, Szczecin 2014
-Gabriel Narutowicz,  ibidem
-Jan Dąbski, ibidem
-Maurycy Zamoyski, ibidem
-Sprawa przystąpienia Rumunii do wojny w polityce międzynarodowej 1914-1916, [w:] I wojna światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914-1918. Studia i materiały, pod red. A.Krzaka, Szczecin 2014
- Polska a sprawa rumuńsko-sowieckiego paktu o nieagresji w latach 1931-1932 (cz. 1-2), Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 2014 t. 49 z. 2, 2015, t.50, z.1
- Mežduvoennoe evrazijstvo v sovremennoj pol'skoj naučnoj literaturę, Naučnyj Žurnal Evrazijstvo i Mir - The Journal of Eurasia and World. 2015, vyp. 1
- Zamach stanu w Rumunii 23 sierpnia 1944 roku, [w:] Rok 1944 w badaniach humanistycznych. Studia i szkice, red. H. Walczak, A. Wojtaszak przy współpracy A.Krawcewicza, Szczecin 2015
- Dyplomacja polska a stanowisko Nicolae Titulescu w kwestii zawarcia rumuńsko-sowieckiego paktu o nieagresji w 1932 r. [w:] Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich. Aspectele istorice şi culturale ale relaţiilor polono-române, red. K. Stempel-Gancarczyk, E. Wieruszewska-Calistru, I. Biseada, Suceava 2016
- Eurazjatyzm międzywojenny w polskiej literaturze naukowej doby Współczesnej, Studia Maritima 2016, vol. 29
- Sojusz polsko-rumuński po zamachu majowym (1926-1927), [w:] Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. Skrypt dydaktyczny, t. 2, pod red. H. Walczaka, A. Wojtaszaka, Szczecin 2016
- Wizyta gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Bukareszcie dniach 11-19 listopada 1927 r., [w:] Wojna, wojsko, bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Studia i materiały, red. A.Aksamitowski, R. Gałaj-Dempniak, H. Walczak, A. Wojtaszak, Szczecin 2016
- Sojusz z Rumunią w środkowoeuropejskiej i bałkańskiej polityce Polski w pierwszej połowie lat dwudziestych XX wieku, [w:] Międzymorze w polityce II Rzeczypospolitej. Nadzieje i ograniczenia, pod red. E. Znamierowskiej-Rakk, Warszawa 2016
- Polish-Romanian diplomatic relations during the 1920 war, „Analele Științifice ale Universităţii <Alexandru Ioan Cuza> din Iaşi (Serie nouă). Istorie, t. LXII, 2016
- Polscy przedstawiciele dyplomatyczni w Rumunii w latach 1918 – 1940. Część I: 1918-1923, część II: 1923 – 1940 w: Polish Biographical Studies, 2016, nr 4, 2017, nr 5
- Wizyta Króla Rumunii Karola II w Polsce 26 czerwca – 1 lipca 1937 r. Antecedencje, przebieg i rezultaty, w: Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku. Studia, materiały i eseje poświęcone pamięci prof. dra hab. Wojciecha Rojka. Polonia și România în Europa Centrală în secolele XX și XXI. Studii, materiale și eseuri dedicate în memoriam prof. dr univ. Wojciech Rojek, red. A. Kastory i H. Walczak, Kraków 2017