dr hab. Dariusz K. Chojecki, prof. US

  • Drukuj

Zakład: Studiów Społecznych i Gospodarczych
stanowisko: profesor nadzwyczajny US
pokój: 053
telefon: 444 33 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6071-7033
konsultacje: środa w godz. 13.45-15.15

Dariusz K. Chojecki, historyk iDariusz K. Chojecki demograf, pracownik Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, związany z uczelnią od 1995 roku. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach ludności tzw. Wielkiego Niemieckiego Wschodu (wschodnie prowincje państwa Prusy), w tym Pomorza Zachodniego (Prowinz Pommern) i Szczecina w XIX i pierwszej połowie XX stulecia. Jego domeną badawczą są procesy demograficzne rozpatrywane w kontekście przemian społecznych zachodzących w dobie wielkiej transformacji demograficznej. W narracji wyjaśniającej chętnie łączy źródła (i metody) o charakterze ilościowym ze źródłami jakościowymi. W 2002 roku obronił rozprawę doktorską na temat Ludność pruskiej prowincji Pomorze w latach 1919-1939. Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym. W 2014 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, wskazując jako główne osiągnięcie książkę Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. Demografia i zdrowotność głównych ośrodków miejskich na Pomorzu Zachodnim w dobie przyśpieszonej industrializacji i urbanizacji w Niemczech (1871-1913). Współautor uhonorowanego wieloma nagrodami, w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Topodemograficznego Atlasu Gmin Pomorza Zachodniego w 1871 roku, który znalazł swoją kontynuację w dziele Demografia – społeczeństwo – gospodarka. Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku. Od 2003 roku członek Zespołu Demografii Historycznej, działającego w ramach Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Od 2013 roku uczestniczy w pracach redakcyjnych „Przeszłości Demograficznej Polski”. W 2015 roku został wybrany na redaktora naczelnego tegoż periodyku. Lista publikacji:


2019

Zróżnicowanie kierunków odpływu z rolnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1928-1929, "Zapiski Historyczne" 84, 2019, nr 2, s. 83-122

2017


[współautorzy: Andrzej Giza, Edward Włodarczyk] Demografia - społeczeństwo - gospodarka. Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku [40 map w skali 1:500000 w formacie A1 (841mm x 594mm, także na płycie)  i wstęp, ss. 90], Szczecin 2017.

Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku

Atlas dostępny w sprzedaży:

http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/atlas-gmin-pomorza-zachodniego-w-1939-r-tom-ii-demografia-spoleczenstwo-gospodarka-p-584.html

Publikacja otrzymała:
-
wyróżnienie specjalne w konkursie ACADEMIA 2018 dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej na 12. Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, Warszawa, 18 maja 2018 r.
https://www.nauka.gov.pl/polska-nauka/najlepsze-ksiazki-akademickie-i-naukowe-nagrodzono-w-warszawie.html
- wyróżnienie za formę edytorską w konkursie o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Stanisława Pudełki w 2018 roku na 22. Poznańskich Targach Książki Naukowej i Popularnonaukowej, Poznań, 23-25 marca 2018

2016

[redakcja wydawnicza wespół z Agnieszką Szudarek] Edward Włodarczyk, Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808-1914, wyd. II zmienione i poprawione, Szczecin 2016, ss. 305.Książka dostępna w sprzedaży:
http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/rozwoj-gospodarczy-miast-portowych-pruskich-prowincji-nadbaltyckich-w-latach-1808%E2%80%931914-p-556.html

"Volk ohne Jugend". Strach przed starością demograficzną narodu niemieckiego (a młodością polskiego) na przykładzie poglądów Friedricha Burgdörfera, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym)red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, t. II: Aspekty społeczno-kulturowe, Warszawa 2016, s. 293-310.

Starzenie się ludności i ludzie starzy w wielkomiejskim Szczecinie w dobie transformacji demograficznej w latach 1890-1939. Przekrojowe spojrzenie
, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, t. I: Metodologia, demografia, instytucje opieki, Warszawa 2016, s. 177-220.

2015

Redaktor naczelny "Przeszłości Demograficznej Polski", czasopisma Zespołu Demografii Historycznej przy Komitecie Nauk Demograficznych PAN

Przeszłość Demograficzna Polski

Czasopismo dostępne na platformie wydawniczej:
https://wnus.edu.pl/pdp/pl/

Niemiecki dyskurs polityczny wokół „powrotu do natury” w kontekście umieralności niemowląt (początek XX wieku), "Przeszłość Demograficzna Polski" 37, 2015, nr 4, s. 125-140.

O programowaniu w środowisku R na przykładzie algorytmu obliczeniowego dla formuły do wykrywania kryzysów demograficznych
, "Przeszłość Demograficzna Polski" 37, 2015, nr 4, s. 141-178.

Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku
, "Przeszłość Demograficzna Polski" 37, 2015, nr 3, s. 147-189.

2014

O programowaniu w środowisku R na przykładzie algorytmu obliczeniowego dla sezonowości zjawisk (metoda średnich jednoimiennych okresów), "Przeszłość Demograficzna Polski" 35, 2014, s. 75-92.

>>> kliknij, by przejść do przykładów kodów programowych i ich działania w R (pliki do wyświetlenia i pobrania) <<<

Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. Demografia i zdrowotność głównych ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego w dobie przyśpieszonej urbanizacji i industrializacji w Niemczech (1871-1913)
, Szczecin 2014, ss. 350.

demografia, zdrowotność, Pomorze Zachodnie, Niemcy, 1871-1913

Książka dostępna w sprzedaży:
http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/od-spoleczenstwa-tradycyjnego-do-nowoczesnego-demografia-i-zdrowotnosc-p-409.html

Wizualizacja badań w mikroskali opublikowanych w Przeszłości Demograficznej Polski za lata 1967-2012 (t. 1-31), w: Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów, red. Piotr Guzowski i Cezary Kuklo, Białystok 2014, s. 150-155 (wprowadzenie) i pięć map tematycznych (wkładka) [wespół z Andrzejem Gizą]

Optanci polscy w rejencji szczecińskiej w świetle informacji Generalnego Konsulatu RP w Berlinie z przełomu 1921 i 1922 r., "Przeszłość Demograficzna Polski" 34, 2014, s. 89-101

[recenzja] Leszek C. Belzyt, Pruska statystyka językowa (1825-1911) a Polacy zaboru pruskiego, Mazur i Śląska, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, ss. 359, "Czasy Nowożytne" 27, 2014, s. 330-337.

[tłumaczenie z języka niemieckiego] Obraz statystyczno-administracyjny Trzcianki w 1873 roku, cz. 1, "Kronika Ziemi Trzcianeckiej" 4, 2014, s. 43-64.

2012

Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku [37 map w skali 1:500000 w formacie A1 (841mm x 594mm, także na płycie)  i wstęp, ss. 98], Szczecin 2012 [wstęp, opracowanie naukowe i redakcja wespół z Edwardem Włodarczykiem; redakcja kartograficzna Andrzej Giza i Paweł Terefenko].

topodemografia, demografia, społeczeństwo, Pomorze Zachodnie, 1871, Provinz Pommern

Atlas dostępny w sprzedaży:

http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/atlas-historyczny-pomorza-zachodniego-tom-i-p-124.html


Publikacja otrzymała:
- nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii osiągnięć dydaktycznych, Warszawa, 13 listopada 2013;
Nobel Zachodniopomorski za 2012 rok w dziedzinie nauk humanistycznych, Szczecin, 9 czerwca 2013;

wyróżnienie specjalne za opracowanie edytorskie w konkursie na najlepszą książkę akademicką w roku 2012  podczas XVI Poznańskich Dni Książki Naukowej, Poznań, 10-12 października 2012;
- wyróżnienie specjalne w konkursie Na Najtrafniejszą Szatę Edytorską podczas XIX Wrocławskich Targów Książki Naukowej, Wrocław, 20-22 marca 2013.

2011

Dzieci, ubodzy i chorzy jako wspólny obszar aktywności władz samorządowych i organizacji pożytku publicznego w Szczecinie na początku XX wieku, w: Od idei samorządności do samorządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI wieku, red. Adam Makowski, Szczecin 2011, s. 35-63 [wespół z Agnieszką Chlebowską]

Umieralność na gruźlicę na Pomorzu Zachodnim w dobie Republiki Weimarskiej. Fakty i fikcje, w: Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków (= Między Zachodem a Wschodem, t. V), red. Krzysztof Mikulski, Agnieszka Zielińska, Katarzyna Pękacka-Falkowska, Toruń 2011, s. 177-204.

2010

Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII-XXI wieku, Warszawa 2010, ss. 463 [współredaktor: Edward Włodarczyk].

choroba, śmierć, perspektywa społeczna

Nakład wyczerpany

Jedno miasto, dwa (różne) światy. Społeczno-przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Szczecinie w latach 1876-1913
, część 1 [rozdz.: wstępnie, ogólnie], "Zapiski Historyczne" 75, 2010, z. 1, s. 65-96.

Jedno miasto, dwa (różne) światy. Społeczno-przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Szczecinie w latach 1876-1913, część 2 [rozdz.: szczegółowo, podsumowująco] , "Zapiski Historyczne" 75, 2010, z. 2, s. 103-150.

Migrantki wielkomiejskiego Szczecina w latach 1905-1939 (przyczynek demograficzny), w: Kobiety i procesy migracyjne, red. Agnieszka Chlebowska, Katarzyna Sierakowska, Warszawa 2010, s. 109-126.

2008 (do 2008 prace pod nazwiskiem Szudra)

Kryzys małżeństwa a I wojna światowa na przykładzie rozwodów w Prusach z uwzględnieniem tzw. Wielkiego Niemieckiego Wschodu, w: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne, gospodarcze, red. Cezary Kuklo, Warszawa 2008, s. 531-572.

Demografia Maszewa w latach 1867-1939. Zarys problemu, w: Maszewo i okolice na przestrzeni wieków, red. Agnieszka Chlebowska, Szczecin 2008, s. 71-88.

2007

Obraz demograficzny ludności żydowskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1871-1939, w: Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. Mieczysław Jaroszewicz, Włodzimierz Stępiński, Warszawa 2007, s. 215-245.

Śluby w ewangelickiej parafii Jasienica pod Szczecinem w latach 1778-1880, "Przeszłość Demograficzna Polski" 28, 2007, s. 27-111 (autor rozdziału: wiek nowożeńców, s. 60-83 i mobilność terytorialna nowożeńców, s. 101-109) [współautorzy: Radosław Gaziński, Agnieszka Gut, Paweł Gut, Maciej Szukała].

2006

Optanci polscy w rejencji stralsundzkiej w świetle informacji Generalnego Konsulatu RP w Berlinie pochodzących z przełomu 1921 i 1922 r. "Przegląd Zachodniopomorski" 21 (50), z. 2, s. 45-55.

Tempus nostrum est. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Włodarczykowi w 60. rocznicę urodzin, Szczecin 2006, ss. 474 [współredaktorzy: Włodzimierz Stępiński, Ryszard Techman].

Edward Włodarczyk, księga pamiątkowa

Książka dostępna w sprzedaży:
http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/tempus-nostrum-est-p-118.html

Między obowiązkiem patriotycznym a koniecznością ekonomiczną. Migracje w krainie "krwawiącej granicy" (Provinz Grenzmark Posen-Westpreussen). Uwagi źródłowe
, w: Tempus nostrum est, s. 339-352.

[opracowanie] Bibliografia prac prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka, w: Tempus nostrum est, s. 20-31.

2005

Ludność pruskiej prowincji Pomorze. Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym w latach 1914-1939, Szczecin 2005, ss. 328.

demografia, Pomorze Zachodnie, ruch naturalny i migracyjny, I wojna światowa i okres międzywojenny

Nakład wyczerpany

Optanci polscy w prowincji Marchia Graniczna Poznańskie-Prusy Zachodnie w świetle informacji Generalnego Konsulatu RP w Berlinie pochodzących z przełomu 1921 i 1922 r.
, "Przegląd Zachodniopomorski" 20 (49), 2005, z. 3, s. 21-33.

2004

Bilanse migracyjne pruskiej prowincji Pomorze w latach 1875-1890, "Przeszłość Demograficzna Polski" 25, 2004, s. 77-118.

2003

'Biała dżuma', czyli rzecz o umieralności na gruźlicę w Szczecinie w latach 1910-1931, w: Monumenta Manent. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Makowski, E. Włodarczyk, Szczecin 2003, s. 173-191.

2002

Wpływ I wojny światowej na procesy demograficzne w pruskiej prowincji Pomorze do 1925 r., część 1, "Zapiski Historyczne" 67, 2002, z. 2., s. 79-103

Wpływ I wojny światowej na procesy demograficzne w pruskiej prowincji Pomorze do 1925 r., część 2, "Zapiski Historyczne" 67, 2002, z. 3-4, s. 107-143.

2000

Tendencje w przemianach demograficznych w pruskiej prowincji Pomorze na tle trendów ogólnoniemieckich w latach 1871-1914, "Przegląd Zachodniopomorski" 2000, z. 4, s. 23-42.

[sprawozdanie] A Scholarly Session Devoted to the Question of: 'Sea Fishery Throughout the Centuries', "Studia Maritima" 13, 2000, s. 217-220.

1999

Niemieckie statystyki urzędowe jako źródło do badań nad procesami migracyjnymi na terenie pruskiej prowincji Pomorze w latach 1919-1939, "Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 59, 1999, s. 155-169.

[sprawozdanie] Kongres Pomorski - sprawozdanie z konferencji naukowej w Szczecinie, "Zapiski Historyczne" 54, 1999, z. 1, s. 225-227.

1998

Wielka własność ziemska a migracje ludności wiejskiej w pruskiej prowincji Pomorze w latach 1933 - 1939, w: Szlachta, społeczeństwo i państwo między Warmią a Rugią. XVII - XX (materiały z konferencji w Słupsku 14-17 maja 1998), red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński, Szczecin 1998, s. 311-320.

[omówienie] Pięćdziesiąt lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka - Społeczeństwo - Kultura, red. Kazimierz Kozłowski i Edward Włodarczyk, Szczecin 1996, "Zapiski Historyczne" 53, 1998, z. 3-4, s. 144-147.

[sprawozdanie] Szczecińska sesja naukowa: 'Rola i funkcje małych portów bałtyckich od XVIII do XX wieku', "Zapiski Historyczne" 53 (1998), z. 3-4, s. 159-160; "Studia Maritima" 11, 1998, s. 179-181.

1996

Polityka gospodarcza Prus wobec okręgu nadnoteckiego (do roku 1786), "Przegląd Zachodniopomorski" 1996, z. 4, s. 21-55.

[sprawozdanie] 'Bałtyk w dziejach Prus i Polski w XIX wieku i pierwszej połowie XX stulecia' - konferencja naukowa w Trawemünde, "Przegląd Zachodniopomorski" 1996, z. 2, s. 219-222

Pierwsze lata rządów pruskich w Trzciance, "Kronika Ziemi Trzcianeckiej" 2, 1996, s. 7-19. 

 

Przykłady kodu programowego w R  (działania na ramkach - tabelach danych):
mini instrukcja startowa: http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/miniInstrukcja.PNG

- relatywne wahania sezonowe - metoda średnich jednoimiennych okresów (funkcja własna MSJO1(ramka, granicaDolna, granicaGorna, tryb))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/MSJO1.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_MSJO1_1.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_MSJO1_2.PNG

- absolutne wahania sezonowe - metoda średnich jednoimiennych okresów (funkcja własna MSJO2(ramka, granicaDolna, granicaGorna, tryb))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/MSJO2.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_MSJO2_1.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_MSJO2_2.PNG

- proste indeksy, przyrosty absolutne i względne, średnie tempo zmian - okresy roczne (funkcja własna dynamika1(ramka, baza, granicaDolna, granicaGorna))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/dynamika1.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_dynamika1_1.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_dynamika1_2.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_dynamika1_3.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_dynamika1_4.PNG

- proste indeksy, przyrosty absolutne i względne, średnie tempo zmian - okresy miesięczne (funkcja własna dynamika2(ramka, baza, grDolna, grGorna, tryb))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/dynamika2.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_dynamika2_1.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_dynamika2_2.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_dynamika2_3.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_dynamika2_4.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_dynamika2_5.PNG

- współczynnik korelacji Pearsona dla rozwoju zjawisk w czasie - dynamika (funkcja własna dynamPearson(ramka, grDolna, grGorna, tryb))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/dynamPearson.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_dynamPearson_1.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_dynamPearson_2.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_dynamPearson_3.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_dynamPearson_4.PNG

- średnia arytmetyczna, mediana i dominanta - pogrupowane dane (funkcja własna tendcentr(ramka))

http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/tendcentr.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_tendcentr_1.PNG

- średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, klasyczny współczynnik zmienności i obszar typowych jednostek - pogrupowane dane (funkcja własna zmien1(ramka, tryb))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zmien1.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_zmien1.PNG

- oddalenie wartości zmiennej od mediany (funkcja własna odmediana(ramka, wybor, etyk))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/odmediana.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_odmediana.PNG

- wskaźnik rozbieżności (niepodobieństwa), segregacji i współczynnik koncentracji Lorenza - zmienna jakościowa (funkcja własna konsegr(ramka, tryb))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/konsegr.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_konsegr_1.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_konsegr_2.PNG

- współczynnik koncentracji Lorenza - zmienna ilościowa (funkcja własna konLorenz(ramka, tryb))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/konLorenz.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_konLorenz.PNG

- tabela znaków - mediana (funkcja własna tabznak1(ramka, tryb))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/tabznak1.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_tabznak1_1.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_tabznak1_2.PNG

- tabela znaków - średnia arytmetyczna (funkcja własna tabznak2(ramka, tryb))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/tabznak2.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_tabznak2_1.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_tabznak2_2.PNG

- "minimaksowy" wskaźnik (nie)podobieństwa struktur (funkcja własna WPS1(ramka, bazKol, etyk))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/WPS1.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_WPS1.PNG

- indeks płodności Coale'a (funkcja własna coale1(ramka, avUrodzenia, tryb))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/coale1.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_coale1_1.PNG
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_coale1_2.PNG

- indeks popularności małżeństwa Coale'a (funkcja własna coale2(ramka))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/coale2.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_coale2.PNG

- przedział ufności i błąd względny współczynnika demograficznego - alfa = 0,95 (funkcja własna wspuf95(ramka))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/wspuf95.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_wspuf95.PNG

Przykłady kodu programowego w R  (działania na pojedynczych wektorach):

- grupowanie statystyczne przy użyciu mediany i medianowego odchylenia bezwzględnego (funkcja własna medgrup1(dane, tryb))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/medgrup1.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_medgrup1.PNG

- grupowanie statystyczne przy użyciu mediany i medianowego odchylenia bezwzględnego przemnożonego przez stałą (funkcja własna medgrup2(dane, tryb))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/medgrup2.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_medgrup2.PNG

- skupienia wokół wieku - indeks Whipple'a (funkcja własna IWH(dane))
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/IWH.txt
http://www.hist.us.szn.pl/attachments/article/1777/zrzut_IWH.PNG

>>> kliknij, by wrócić na początek strony <<<


Dokumenty dla studentów (w załącznikach):

  

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (0A_baza_nupt_2.csv)0A_baza_nupt_2.csv 7 Kb
Pobierz plik (AACO2ChinyEU2000_2017.csv)AACO2ChinyEU2000_2017.csvSM 20200.2 Kb
Pobierz plik (AACO2Polska2008_2016.csv)AACO2Polska2008_2016.csvSM 20202 Kb
Pobierz plik (AAfuncjeRwybor.csv)AAfuncjeRwybor.csvSM 20200.4 Kb
Pobierz plik (AAReaktoryWorld2018.csv)AAReaktoryWorld2018.csvSM 20200.6 Kb
Pobierz plik (ankieta_IHSM_2016.accdb)ankieta_IHSM_2016.accdb 640 Kb
Pobierz plik (A_podstawoweUzbrojeniePL2000.csv)A_podstawoweUzbrojeniePL2000.csvPodstawowe uzbrojenie polskich sił zbrojnych X 2000228 Kb
Pobierz plik (A_podstawoweUzbrojeniePL2000.RData)A_podstawoweUzbrojeniePL2000.RDataPodstawowe uzbrojenie polskich sił zbrojnych X 200013 Kb
Pobierz plik (Badania_logopedyczne_Brudno_U2_v97_2003.xls)Badania_logopedyczne_Brudno_U2_v97_2003.xlsMateriały - logopedia59 Kb
Pobierz plik (Badania_logopedyczne_Brudno_U3_v97_2003.xls)Badania_logopedyczne_Brudno_U3_v97_2003.xlsMateriały - logopedia32 Kb
Pobierz plik (Badania_logopedyczne_Brudno_v97_2003.xls)Badania_logopedyczne_Brudno_v97_2003.xlsMateriały - logopedia53 Kb
Pobierz plik (baza_error.xlsx)baza_error.xlsxbaza do poprawek164 Kb
Pobierz plik (baza_optant.xlsx)baza_optant.xlsx 18 Kb
Pobierz plik (Bliskosc.csv)Bliskosc.csvMateriały - pedagogika0.4 Kb
Pobierz plik (dane_2015.xlsx)dane_2015.xlsxMateriały29 Kb
Pobierz plik (do_wykresów.xlsx)do_wykresów.xlsxMateriały - wykresy15 Kb
Pobierz plik (dynamika_wahania.pps)dynamika_wahania.ppsPrezentacja396 Kb
Pobierz plik (dyspersja_2.ppt)dyspersja_2.ppt 251 Kb
Pobierz plik (E0_M_K_Poland_1950_1917.csv)E0_M_K_Poland_1950_1917.csvKolokwium1 Kb
Pobierz plik (Eo_World_Baza.csv)Eo_World_Baza.csv 41 Kb
Pobierz plik (Eo_World_bis.xlsx)Eo_World_bis.xlsx 88 Kb
Pobierz plik (Europa_PKB_E0_2015.csv)Europa_PKB_E0_2015.csvMateriały - SM1 Kb
Pobierz plik (Ex_M_K_Poland_subreg_1917.csv)Ex_M_K_Poland_subreg_1917.csvKolokwium14 Kb
Pobierz plik (Ex_M_K_Poland_subreg_kategorie_1917.csv)Ex_M_K_Poland_subreg_kategorie_1917.csvKolokwium2 Kb
Pobierz plik (GospDom_Polska_2002.csv)GospDom_Polska_2002.csv 0.1 Kb
Pobierz plik (GospDom_Szczecin_1900.csv)GospDom_Szczecin_1900.csv 0.1 Kb
Pobierz plik (grupowanie.pps)grupowanie.ppsPrezentacja415 Kb
Pobierz plik (KobietyDzieci_1980_Polska.csv)KobietyDzieci_1980_Polska.csv 0.1 Kb
Pobierz plik (KobietyDzieci_2011_Polska.csv)KobietyDzieci_2011_Polska.csv 0.1 Kb
Pobierz plik (Kolokwium_2019.xlsx)Kolokwium_2019.xlsx 29 Kb
Pobierz plik (koncen_asym.pps)koncen_asym.ppsPrezentacja172 Kb
Pobierz plik (korelacje.pps)korelacje.ppsPrezentacja359 Kb
Pobierz plik (krzemienie_zbior.xlsx)krzemienie_zbior.xlsxzbiór dra Mikołaja Urbanowskiego11 Kb
Pobierz plik (LudnAfrykaSubsahar_2050_wiek.csv)LudnAfrykaSubsahar_2050_wiek.csv 0.4 Kb
Pobierz plik (LudnEuropaZach_2050_wiek.csv)LudnEuropaZach_2050_wiek.csv 0.4 Kb
Pobierz plik (LudnSwiat_2010_2100_KBR_KMR.csv)LudnSwiat_2010_2100_KBR_KMR.csv 0.1 Kb
Pobierz plik (LudnSwiat_2010_2100_Obszary.csv)LudnSwiat_2010_2100_Obszary.csv 0.1 Kb
Pobierz plik (LudnSwKrzyz_1791_Wiek.csv)LudnSwKrzyz_1791_Wiek.csv 0.2 Kb
Pobierz plik (nupturienci.xls)nupturienci.xls 100 Kb
Pobierz plik (nupturienci_Jasienica_1861_1880.csv)nupturienci_Jasienica_1861_1880.csv 44 Kb
Pobierz plik (Pedagogika_materialy.xlsx)Pedagogika_materialy.xlsxMateriały - pedagogika13 Kb
Pobierz plik (Pedagogika_materialy_97_2003.xls)Pedagogika_materialy_97_2003.xlsMateriały - pedagogika24 Kb
Pobierz plik (pogRomcy_danych_auta2012.xlsx)pogRomcy_danych_auta2012.xlsxMateriał z kursu pogRomcy danych20997 Kb
Pobierz plik (Polska_emigranci_3miesiace_2002.csv)Polska_emigranci_3miesiace_2002.csv 0.2 Kb
Pobierz plik (Polska_emigranci_3miesiace_2011.csv)Polska_emigranci_3miesiace_2011.csv 0.2 Kb
Pobierz plik (przecietne.pps)przecietne.ppsPrezentacja569 Kb
Pobierz plik (relatywne_wykresy.pps)relatywne_wykresy.ppsPrezentacja431 Kb
Pobierz plik (Technologia_Informatyczna_EONiL_I_2013_14.docx)Technologia_Informatyczna_EONiL_I_2013_14.docxpedagogika57 Kb
Pobierz plik (UKZ_badania_i_nadzory_archeo_2012.xlsx)UKZ_badania_i_nadzory_archeo_2012.xlsxMateriały - archeologia10 Kb
Pobierz plik (Wychowankowie.csv)Wychowankowie.csvMateriały - pedagogika1 Kb
Pobierz plik (zadania_2010.xlsx)zadania_2010.xlsx 20 Kb
Pobierz plik (Zadania_IT_2019.docx)Zadania_IT_2019.docx 14 Kb
Pobierz plik (zadanka.pps)zadanka.ppsPrezentacja104 Kb
Pobierz plik (zaj_2.txt)zaj_2.txt 3 Kb
Pobierz plik (funkcje_R_wybor.txt)A_Wybor_funkcje_R 0.4 Kb
Pobierz plik (bazaGrotyBis.csv)baza groty bisbaza groty bis2 Kb
Pobierz plik (dane_Szczecin.xls)Dane do obliczeń 36 Kb
Pobierz plik (Demografia_examples.xlsx)Demografia - przykłady danych 19 Kb
Pobierz plik (groty.RData)grotymateriały - archeologia3 Kb
Pobierz plik (R_1_Grupowanie.pdf)Grupowanie w RŚrodowisko R93 Kb
Pobierz plik (powiat_Nowogard_1871.csv)Jednostki komunalne w powiecie nowogardzkim w 1871 rokuWczytywanie funkcją read.csv29 Kb
Pobierz plik (kanon.xlsx)kanonMateriały22 Kb
Pobierz plik (MSJO2.txt)kod w R - absolutne wahania sezonowe (metoda średnich jednoimiennych okresów)funkcja: MSJO2(ramka, granicaDolna, granicaGorna, tyb); opis działania w pliku tekstowym2 Kb
Pobierz plik (medgrup2.txt)kod w R - grupowanie za pomocą mediany i medianowego odchylenia bezwzgl. (stała)funkcja: medgrup2(dane, tryb); opis działania w pliku tekstowym1 Kb
Pobierz plik (medgrup1.txt)kod w R - grupowanie za pomocą mediany i medianowego odchylenia bezwzględnegofunkcja: medgrup1(dane, tryb); opis działania w pliku tekstowym1 Kb
Pobierz plik (coale2.txt)kod w R - indeks popularności małżeństwa Coale'afunkcja: coale2(ramka); opis działania w pliku tekstowym0.8 Kb
Pobierz plik (coale1.txt)kod w R - indeks płodności Coale'afunkcja: coale1(ramka, avUrodzenia, tryb); opis działania w pliku tekstowym1 Kb
Pobierz plik (IWH.txt)kod w R - indeks Whipple'a (skupienia wokół wieku)funkcja: IWH(dane); opis działania w pliku tekstowym1 Kb
Pobierz plik (zmien1.txt)kod w R - odchylenie stand., wsp. zmienności, obszar typowych (pogrupowane dane)funkcja: zmien1(ramka, tryb); opis działania w pliku tekstowym1 Kb
Pobierz plik (odmediana.txt)kod w R - oddalenie warości zmiennej od medianyfunkcja: odmediana(ramka, wybor, etyk)4 Kb
Pobierz plik (dynamika1.txt)kod w R - proste indeksy, przyrosty absolutne i względne, średnie tempo zmianfunkcja: dynamika1(ramka, baza, granicaDolna, granicaGorna); opis działania w pliku tekstowym2 Kb
Pobierz plik (dynamika2.txt)kod w R - proste indeksy, przyrosty absolutne i względne, średnie tempo zmianfunkcja: dynamika2(ramka, baza, grDolna, grGorna, tryb); opis działania w pliku tekstowym4 Kb
Pobierz plik (wspuf95.txt)kod w R - przedział ufności i błąd względny współczynnika demogr. (alfa = 0,95)funkcja: wspuf95(ramka); opis działania w pliku tekstowym1 Kb
Pobierz plik (MSJO1.txt)kod w R - relatywne wahania sezonowe (metoda średnich jednoimiennych okresów)funkcja: MSJO1(ramka, granicaDolna, granicaGorna, tryb); opis działania w pliku tekstowym1 Kb
Pobierz plik (tendcentr.txt)kod w R - średnia arytmetyczna, mediana i dominanta (pogrupowane dane)funkcja: tendcentr(ramka, tryb); opis działania w pliku tekstowym1 Kb
Pobierz plik (tabznak1.txt)kod w R - tabela znaków (mediana)funkcja: tabznak1(ramka, tryb); opis działania w pliku tekstowym2 Kb
Pobierz plik (tabznak2.txt)kod w R - tabela znaków (mediana)funkcja: tabznak2(ramka, tryb); opis działania w pliku tekstowym2 Kb
Pobierz plik (WPS1.txt)kod w R - wskaźnik (nie)podobieństwa struktury (min - max)funkcja: WPS1(ramka, bazKol, etyk); opis działania w pliku tekstowym1 Kb
Pobierz plik (konsegr.txt)kod w R - wskaźnik rozbieżności i segregacji oraz współczynnik Lorenzafunkcja: konsegr(ramka, tryb); opis działania w pliku tekstowym3 Kb
Pobierz plik (konLorenz.txt)kod w R - współczynnik koncentracji Lorenza (zmienna ilościowa)funkcja: konLorenz(ramka, tryb); opis działania w pliku tekstowym2 Kb
Pobierz plik (dynamPearson.txt)kod w R - współczynnik korelacji Pearsona dla rozwoju zjawisk w czasiefunkcja: dynamPearson(ramka, grDolna, grGorna, tryb); opis działania w pliku tekstowym1 Kb
Pobierz plik (Komunikat_konferencja_Pobierowo.pdf)konferencja w Pobierowie - komunikatPrzestrzenne aspekty historycznych badań598 Kb
Pobierz plik (wstepny_program_konferencji.pdf)konferencja w Pobierowie - wstępny programPrzestrzenne aspekty historycznych badań138 Kb
Pobierz plik (Krzemienie_proba.csv)krzemienie - próbaMateriały - archeologia0.4 Kb
Pobierz plik (R_2_LiczbyRelatywne.pdf)Liczby relatywne w RŚrodowisko R98 Kb
Pobierz plik (R_3_TendencjaCentralna_indywidualneDane.pdf)Miary tendencji centralnej w R - dane indywidualneŚrodowisko R90 Kb
Pobierz plik (R_4_TendencjaCentralna_pogrupowaneDane.pdf)Miary tendencji centralnej w R - dane pogrupowaneŚrodowisko R100 Kb
Pobierz plik (R_5_Zmiennosc.pdf)Miary zmienności w RŚrodowisko R125 Kb
Pobierz plik (miniInstrukcja.PNG)mini instrukcjaŚrodowisko R124 Kb
Pobierz plik (Europa_PKB_2015.csv)PKB w Europie i krajach UE w 2015 roku 0.8 Kb
Pobierz plik (dyspersja.pps)Prezentacja 140 Kb
Pobierz plik (Styl_Chicago_WNUS.pdf)Styl Chicago WNUS - cytowanieStyl Chicago WNUS - cytowanie459 Kb
Pobierz plik (Wprawka_archeo.txt)Wprawka dla archeo - statystykaWprawka dla archeo - elementy statystyki7 Kb
Pobierz plik (egzamin_SM_SiD_2015.xlsx)wyniki egzaminu SM SiD 5.2.2015wyniki egzaminu SM SiD 5.2.20159 Kb
Pobierz plik (wzory_2.pdf)WzorkiMateriały26 Kb
Pobierz plik (groty2.csv)zbiór grotówMateriały - archeologia2 Kb
Pobierz plik (zrzut_coale1_1.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji coale1 (tryb 1 i 2, wariant I)Środowisko R95 Kb
Pobierz plik (zrzut_coale1_2.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji coale1 (tryb 1, wariant II)Środowisko R93 Kb
Pobierz plik (zrzut_coale2.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji coale2Środowisko R92 Kb
Pobierz plik (zrzut_dynamika1_1.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji dynamika1 (wariant I)Środowisko R101 Kb
Pobierz plik (zrzut_dynamika1_2.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji dynamika1 (wariant II)Środowisko R100 Kb
Pobierz plik (zrzut_dynamika1_3.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji dynamika1 (wariant III)Środowisko R95 Kb
Pobierz plik (zrzut_dynamika1_4.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji dynamika1 (wariant IV)Środowisko R94 Kb
Pobierz plik (zrzut_dynamika2_1.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji dynamika2 (wariant I)Środowisko R103 Kb
Pobierz plik (zrzut_dynamika2_2.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji dynamika2 (wariant II)Środowisko R102 Kb
Pobierz plik (zrzut_dynamika2_3.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji dynamika2 (wariant III)Środowisko R100 Kb
Pobierz plik (zrzut_dynamika2_4.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji dynamika2 (wariant IV)Środowisko R101 Kb
Pobierz plik (zrzut_dynamika2_5.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji dynamika2 (wariant V)Środowisko R93 Kb
Pobierz plik (zrzut_dynamPearson_1.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji dynamPearson (tryb 1)Środowisko R98 Kb
Pobierz plik (zrzut_dynamPearson_2.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji dynamPearson (tryb 2, wariant I)Środowisko R100 Kb
Pobierz plik (zrzut_dynamPearson_3.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji dynamPearson (tryb 2, wariant II)Środowisko R100 Kb
Pobierz plik (zrzut_dynamPearson_4.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji dynamPearson (tryb 2, wariant III)Środowisko R100 Kb
Pobierz plik (zrzut_IWH.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji IWHŚrodowisko R93 Kb
Pobierz plik (zrzut_konLorenz.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji konLorenzŚrodowisko R97 Kb
Pobierz plik (zrzut_konsegr_1.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji konsegr (tryb 1)Środowisko R101 Kb
Pobierz plik (zrzut_konsegr_2.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji konsegr (tryb 2)Środowisko R123 Kb
Pobierz plik (zrzut_medgrup1.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji medgrup1Środowisko R96 Kb
Pobierz plik (zrzut_medgrup2.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji medgrup2Środowisko R95 Kb
Pobierz plik (zrzut_MSJO1_2.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji MSJO1Środowisko R122 Kb
Pobierz plik (zrzut_MSJO1_1.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji MSJO1 (dane dla funkcji)Środowisko R94 Kb
Pobierz plik (zrzut_MSJO2_2.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji MSJO2 114 Kb
Pobierz plik (zrzut_MSJO2_1.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji MSJO2 (dane dla funkcji)Środowisko R94 Kb
Pobierz plik (zrzut_odmediana.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji odmedianaŚrodowisko R103 Kb
Pobierz plik (zrzut_tabznak1_1.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji tabznak1 (tryb 1)Środowisko R118 Kb
Pobierz plik (zrzut_tabznak1_2.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji tabznak1 (tryb 2)Środowisko R118 Kb
Pobierz plik (zrzut_tabznak2_1.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji tabznak2 (tryb 1)Środowisko R118 Kb
Pobierz plik (zrzut_tabznak2_2.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji tabznak2 (tryb 2)Środowisko R118 Kb
Pobierz plik (zrzut_tendcentr.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji tendcentrŚrodowisko R90 Kb
Pobierz plik (zrzut_WPS1.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji WPS1Środowisko R133 Kb
Pobierz plik (zrzut_wspuf95.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji wspuf95Środowisko R113 Kb
Pobierz plik (zrzut_zmien1.PNG)zrzut ekranowy z konsoli R wyników funkcji zmien1Środowisko R92 Kb