dr Renata Nowaczewska

  • Drukuj

Zakład: Zakład Studiów nad Społecznościami lokalnymi

stanowisko: adiunkt

pokój: 084

telefon:  444 33 24

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

konsultacje: Czwartek 12:00-15:00

 
-ENGLISH VERSION UNDERNEATH-

Dr Nowaczewska tytuł magistra uzyskała w Centrum Studiów Amerykańskich Uniwersytetu  Warszawskiego, na kierunku: Kulturoznawstwo, w zakresie: Studia Amerykanistyczne, Specjalność: polityka amerykańska. Praca pt: “Andrew Carnegie – The Prophet of the New Rich Ideal,” napisana pod kierunkiem Prof. Krzysztofa Michałka, została obroniona w roku 1997. W czerwcu 2006 roku na Wydziale Historycznym, Uniwersytetu Warszawskiego, obroniła pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem Prof. Krzysztofa Michałka, pt: „Prywatna i pozarządowa działalność dobroczynna czy państwo opiekuńcze? Koncepcje zwalczania ubóstwa w Stanach Zjednoczonych w latach 1929-1937”. W 2008 roku, praca została nagrodzona II nagrodą w II edycji ogólnopolskiego konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę w dziedzinie: nauki historyczne i pokrewne.

 Dr Nowaczewska była stypendystką ośrodka badawczego John F. Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universitat, Berlin, Niemcy (2000 i 2014); Roosevelt Study Center, Middelburg, Holandia (2001 i 2011); Center on Philanthropy, Indiana  University-Purdue University, Indianapolis, USA, gdzie przyznano jej Ruth Lilly Archives Research Fellows Fund (2002); Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie na udział w American Studies Colloquium, “The Fiction of Politics and Politics of Fiction” – Palacky University, Olomouc, Republika Czech (2002) oraz Polskiej Akademii Umiejętności, która przyznała jej stypendium fundacji z Brzezia Lanckorońskich na badania archiwalne w Londynie  na rok 2008.

W roku 2008 otrzymała również możliwość wzięcia udziału w prestiżowym 6 tygodniowym programie Studies of United States Institutes for Scholars Departamentu Stanu USA i Komisji Fulbrighta na New York University zatytułowanego American Civilization.

W 2009 otrzymała Grant Ambasady USA w Warszawie na publikację monografii, przyznany w 90. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a USA.

W 2010 otrzymała Nagrodę Rektora US II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe.

W latach 2012 i 2013 dzięki grantom przyznanym przez Rockefeller Archive Center, Sleepy Hollow, NY, prowadziła badania zespołów archiwalnych m.in. Fundacji Rockefellera, Rockefeller Brothers Fund oraz Fundacji Forda.

SCHOLARS AT RISK AND ACADEMIC FREEDOM PROJECT


W listopadzie 2013 została zaproszona do udziału w PROJEKCIE "Rescuing Scholars: Historical Perspectives, Contemporary Challenges" zorganizowanym przez Rockefeller Archive Center. Efektem spotkania w Rockefeller Foundation Bellagio Conference Center, 2013, Bellagio, Italy naukowców, pracowników Institute of International Education, CARA, RAC i Scholars AT Risk Network był m.in. raport dostępny na stronie:
http://www.iie.org/Research-and-Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/Rescuing-Scholars

Więcej na temat kampanii ratowania naukowców z terenów zagrożonych, ograniczania wolności akademickiej i systemu monitorowania przypadków uwięzienia, torturowania, morderstw i innych form prześladowania oraz projektów CARA, IIE, SAR patrz załączniki na dole strony oraz strony:

http://scholarsatrisk.nyu.edu
http://monitoring.academicfreedom.info
http://www.iie.org
 
                                                                        

Do zainteresowań naukowych dr Nowaczewskiej należą: historia filantropii w Stanach Zjednoczonych, badanie wpływu III Sektora na procesy kształtowania polityki społecznej państwa; rola elit związanych z wielką filantropią na społeczeństwo amerykańskie. Ponadto, zajmuje się badaniem relacji między działalnością prywatnych fundacji a polityką zagraniczną kolejnych administracji amerykańskich w okresie Zimnej Wojny, w szczególności w odniesieniu do wybranych krajów Zachodnich, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Wschodniej. Wśród zainteresowań znajdują się również stosunki Amerykańsko-Łacińskie,  rola Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, amerykańska dyplomacja i pomoc zagraniczna.   


   


         

Publikacje naukowe:  

 

Monografie

  Dobroczynna Ameryka. Walka ze skutkami Wielkiego Kryzysu w latach 1929-1937. WUW: Warszawa 2009. Stron: 352.

   

Prace zbiorowe

 

1. "Przemiany w Europie Wschodniej w połowie lat pięćdziesiątych z perspektywy Waszyngtonu." [w:] M. Machałek, A. Makowski, red. W Poszukiwaniu Tożsamości Październik 1956 na Pomorzu Zachodnim. Szczecin 2007, s. 22-36.

 

2. "The Forgotten Man ('Zapomniany Człowiek')- mężczyzna w zmieniających się realiach ekonomicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki na przykładzie Wielkiego Kryzysu Gospodarczego." [w:] M. Dąbrowska, A. Radomski, red. Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki Męskości. Lublin 2010, s. 100-112. 

 

3. "Równi wobec choroby i śmierci? Reforma zdrowia i pomocy bezpośredniej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w pierwszych dekadach XX wieku." [w:] D.K. Chojecki, E. Włodarczyk, red. Choroba i Śmierć w Perspektywie Społecznej w XIII-XXI wieku. Wraszawa 2010,s. 365-377. 

 

4. “American Private Foundations: Global Philanthropy or Global Hegemony." [w:] Andrzej Mania, Łukasz Wordliczek, red. The United States and the World: from Imitation to Challenge, , Kraków 2009 (2010), s. 241-250.

 

5. "Migracje kobiet: od 'Lady Bountiful' do kobiecej filantropii- awans zawodowy i/czy społeczny? Rola kobiet w rozwoju dobroczynności w Stanach Zjednoczonych." [w:] A. Chlebowska, K. Sierakowska, red. Kobiety i Procesy Migracyjne, Warszawa 2010 (2011), s. 225-240.

 

6. "Pomoc wybranych amerykańskich fundacji dla krajów należących do byłego Imperium Brytyjskiego w latach 1947-62. Zasady i formy współpracy w budowaniu amerykańsko-brytyjskiej koalicji antykomunistycznej." [w:] H. Parafianowicz, red. Czas Ameryki-American Era. Księga ku czci Profesora dr. hab. Krzysztofa Michałka, Białystok 2011, s. 287-301.

 

7. "Działalność dobroczynna jako forma aktywności obywatelskiej społeczności lokalnych w Stanach Zjednoczonych." [w:] A. Makowski, red. W poszukiwaniu tożsamości. Społeczności Lokalne wobec Globalizacji i Modernizacji. Szczecin 2011, s. 101-117.

 

8. "Creating International Intellectual Elite Identity through the System of Grants and Scholarships- the Case of American Private Foundations." [w:] O. Kozłowa i A. Kołodziej-Durnaś, red. Cultural Diversity as a Source of Integration and Alienation- Nations, Regions, Organizations. Szczecin 2011, pp. 173-197.

9. “USIA- Creating a positive image of ‘hated Americans’ during the early Cold War period.” [in:] Polish Perspectives on American History. Insights, Interpretations, Revisions, H. Parafianowicz, ed. Białystok 2013.

 

10.”Fundacja Rockefellera a rozwój programów anty-populacyjnych w USA i na Dalekim Wschodzie.” [w:] Problem kontroli urodzeń i antykoncepcji. Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów. Studia Humanistyczna Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, No. 7,  red. B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, Wrocław 2013.

11. “From ‘Gospel of Wealth’ to ‘Gospel of Health’- the Rockefellers in the South. [in:] Scourges of the South? Essays on “The Sickly South” in History, Literature and Popular Culture. Thomas Ærvold Bjerre, Beata Zawadka, ed. Cambridge Scholars Publishing, 2014
http://www.cambridgescholars.com/the-scourges-of-the-south-essays-on-the-sickly-south-in-history-literature-and-popular-culture

12. "Fundacja Forda a problem uchodźców w Europie, 1950-56. Od wymiany akademickiej i programów pilotażowych, do pomocy bezpośredniej." [w:] Czas wojny. Czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki w XX i XXI wieku. Tom II, Łukasz Niewiński, red. Białystok, 2015.
http://www.bazarek.pl/produkt/7589676/czas-wojny-czas-pokoju-stany-zjednoczone-ameryki-w-xx-i-xxi-wieku-tom-ii.html

13. „Starość w Stanach Zjednoczonych: droga do powszechnego zabezpieczenia obywateli amerykańskich „na wypadek starości”- od wojny secesyjnej do 1940 roku. [w:] Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). Tom I- Metodologia, demografia, instytucje opieki. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, red.  Warszawa, 2016.

 

 Artykuły-

-2001-

“Amerykańska filantropia za granicą od końca XIX w. do lat dwudziestych XX w. Europejska przeszłość – wizjonerska przyszłość”, w: Dzieje Najnowsze,  2001, 1, s. 31-42.

                                                           

-2003-

“Metodologia sporządzania rankingów najbogatszych Amerykanów oraz fundacji filantropijnych w XX wieku”, w: Dzieje Najnowsze, 2003, 2, s. 4-33. 

                                                          

-2005-

“Andrew Carnegie’s New Concept of Philanthropy, Theory of Distribution”,  Annales Neophilologiarum I, Szczecin, 2005, s. 55-66. 

 

Andrew Carnegie’s New Concept of Philanthropy, Practice of Distribution, 1901-1911.” Annales Neophilologiarum II, Szczecin, 2005, s. 267-277.                                                           

-2007-

„Prywatna i pozarządowa działalność dobroczynna czy państwo opiekuńcze? Koncepcje zwalczania ubóstwa w Stanach Zjednoczonych w latach 1929-37”, Dzieje Najnowsze 2007,3, s.122-128. 

 

„Wybrane amerykańskie fundacje a „budowa pokoju i postępu” w Europie w okresie międzywojennym”, Dzieje Najnowsze, 2007, 4, s. 35-49.  

-2011-

“Forming New Alliances- US Government, Voluntary Agencies and Private Foundations in the Cold War Era” American Studies Journal, No. 1, 2010,  Ukrainian American Studies Association, 2010 (2011), s. 41-49.

 

[Opracowanie] Bibliografia prac Prof. Krzysztofa Michałka[w:] H. Parafianowicz, red. Czas Ameryki-American Era. Księga ku czci Profesora dr. hab. Krzysztofa Michałka, Białystok 2011, s. 17-26.

-2012- 

“American Foreign Aid and Private Foundations in post-1989 Eastern/ Central Europe.”American Studies Journal, No. 2, 2011, Chernivtsi National University, Ukraine (2012).

 

-2013-

 “American Private Foundations and Reinforcement of Democracy in the Cold War Europe, 1945-1968: Rockefeller Foundation as the Case Study” Rockefeller Archive Center, 2013, http://www.rockarch.org/publications/resrep/nowaczewska.pdf

“The US- Scandinavian Cold War Relations in view of the Swedish Neutrality, 1947-62.” Studia Maritima, Vol. XXVI, Szczecin 2013, s. 89-106.

                                                  
                                                                        -2014-

„Women Empowerment- rola funduszy kobiecych w aktywizowaniu kobiet na przełomie XX/XXI wieku w Stanach Zjednoczonych.” Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, Vol. 43/2014, Toruń 2014, s. 212-228.

“The Ford Foundation and the Reinforcement of Democracy in Cold War Europe, 1950-69” Rockefeller Archive Center, 2014, http://www.rockarch.org/publications/resrep/nowaczewska2.pdf


INNE:

 

“Demaskatorzy i naprawiacze” Pomocnik Historyczny POLITYKI. “Stany Zjednoczone Ameryki. Jak rodziła się potęga.” 2013
http://sklep.polityka.pl/catalog/partdetail.aspx?PartNo=W1310000

 

 

Konferencje:

 Organizacja:

1. Współorganizator 6-go Światowego Kongresu Miedzynarodowych Studiów Amerykańskich (IASA), pt.: “Oceans Apart: In Search of the New Wor(l)ds.” Szczecin, lipiec 2013.   http://iasa.us.edu.pl/index.php 

2. Współorganizator25-ej konferencji the Southern Studies Forum, działającej w ramach EAAS- “Performing South,” wrzesień, 2013   http://seminaries.szczecin.pl/#

3.  

Udział z referatem:   

1. „The Involvement of the Local Communities in the Library Building Project Induced and Supported by Andrew Carnegie,” referat wygłoszony na Międzynarodowej  Konferencji PAAS (Polskiego Towarzystwa Amerykanistycznego), pt: The Local Colors of the Stars and Stripes. Toruń, październik 2000.

 2. Trzecia Konferencja UCET (University Centers for English Teaching), we współpracy z The British Council. Wygłoszone dwa referaty pt: „Language Acquisition Through Historical Documents,” i „Intensive Courses Preparing for the UCLES Exams.” Borki, marzec 2001

 3. Wygłoszenie referatu pt.: „Rola Fundacji filantropijnych w procesie globalizacji,” na międzynarodowej konferencji pt.: American Culture in the Era of Globalization”, zorganizowanej przez Wydział Studiów Amerykanistycznych i Mass Mediów w Łodzi, październik 2001.

 4.  „Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Henry Ford i ich autobiografie/ autoportrety,” międzynarodowa konferencja PAAS, pt.: American Portraits and Self-Portraits. Puławy, listopad 2001.

 5.  „From Lady Bountiful to Jane Addams to Olivia Sage- women in philanthropy and their “space travel”- transcending social borders and gender limitations,” międzynarodowa konferencja PAAS - Traveling Subjects: American Journeys in Space and Time.”  Wrocław, listopad 2002.

 6. “Benevolent giving- the ‘natural’ need to share or the ‘artificial’ cure for the conscience?” Międzynarodowa Konferencja PAAS, America: The Natural and the Artificial Poznań, listopad 2003.

 7. „Praca społeczna i wczesne organizacje charytatywne jako podwaliny państwa opiekuńczego w Stanach Zjednoczonych Ameryki.”  II Forum Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, zorganizowane przez Wydział Nauk Politycznych, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Pułtusk, czerwiec 2005.

 8. „Amerykańskie fundacje i ich rola w Polsce po 1989r.” Międzynarodowa konferencja: 90 Years of US-Polish Diplomatic Relations. Białystok, marzec 2010.

 9.   „Dobroczynna działalność amerykańskich fundacji społeczności lokalnych jako forma aktywności obywatelskiej w Stanach Zjednoczonych i na Świecie.” Konferencja IHiSM, US Społeczności lokalne, maj 2010.

 10. „Rola Fundacji Rockefellera w reformowaniu opieki zdrowotnej oraz a badaniach medycznych.” Konferencja Wyzwania Naukowe i Dydaktyczno-Organizacyjne  Wydziałów Nauk o Zdrowiu w Polsce. Jubileusz XXXV-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu- Polityka zdrowotna w Polsce i na Świecie. Między przeszłością a wyzwaniami przyszłości. Poznań, czerwiec 2010.

 11.  Konferencja Naukowa: Nations, Regions, Organizations. Cultural Diversity as a Source of Integration and Alienation. Referat:  „Creating International Intellectual Elite Identity Through the System of Grants and Scholarships-: the Case of American Private Foundations,” Institute of Sociology, US, Listopad 2010.

 12.  Udział w I Międzynarodowym Kongresie Alumnów US State Department- Multinational Institute of American Studies Alumni Conference, New York University,  American National Identity in the Age of Globalization, gdzie został wygłoszony referat: “Globalization of American Aid - Private Foundations and International Civil Society”, Florencja, Włochy 2011.

 13.  „Reforma zdrowia publicznego i programy anty-populacyjne amerykańskich fundacji w Trzecim Świecie na przykładzie Fundacji Rockefellera,” na konferencji „Zjawisko antykoncepcji w perspektywie społeczno -  kulturowej” organizowanej przez Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej  we Wrocławiu, Karpacz 2011.

 14. “’Selling’ the American Way. Private Foundations and Foreign Aid in Anglo-American and French-American Relations in the 1950s and the Beginning of the 1960s.” 5-ty Światowy Kongres American International Studies Association (IASA), Rio de Janeiro, Brazylia 2011.

 15. „Women empowerment- władza dla kobiet- od filantropii kobiet do większej aktywności kobiet w polityce w XX/XXI wieku w Stanach Zjednoczonych.” Konferencja Międzynarodowa Kobieta w kulturze politycznej świata, US, Szczecin 2011.

 16. „Starość w Stanach Zjednoczonych-droga do powszechnego zabezpieczenia obywateli amerykańskich ‘na wypadek starości’ 1907-1937.” Konferencja Instytutu Historycznego UW, Ludzie starzy w rodzinie i społeczeństwie na ziemiach polskich od XVIII do XX wieku (na tle porównawczym). Aspekty demograficzne i kulturowe. Warszawa 2012.

 17. „From ‘Gospel of Wealth’ to ‘Gospel of Health’- the Rockefellers in the South.” Biennial Conference of the European Association of American Studies, The Health of the Nation. Ege University, Izmir, Turcja 2012. 

 18. IX FORUM Studiów Zaawansowanych nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego- referat pt.: “USIA – creating a positive image of ‘hated Americans’ during the early Cold War period.” Białystok 2012.

 19. “American Private Foundations for the Democracy Building in the post-1989 Eastern/Central Europe.” Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez the Alliance of Universities FOR DEMOCRACY (AUDEM)- Democracy & the University in an Era of Global Transformation, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 2012. 

20. Na 60-tej rocznicowej konferencji EAAS w Hadze, Holandia, 3-6 kwietnia, 2014 zaprezentowała referat pt.: “American Studies, libraries and exchange programs- Rockefeller Foundation and the ‘reinforcement of democracy’ in Europe during the early Cold War period,” w ramach Workshopu 10: Representing American Justice In Western Europe Since the Late 1940s: US Mass Media, Popular Culture, and The State Department.

         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dr Nowaczewska jest członkiem U.S. State Department (Fulbright) Alumni Association, Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykańskich (PAAS) i Europejskiego Towarzystwa Studiów Amerykańskich (EAAS), Międzynarodowego Towazrystwa Studiów Amerykańskich (IASA) oraz Polskiego Towarzystwa Historyków (PTH).     

 

 

ENGLISH VERSION

 

Research Grants/Rewards:  

 Scholarship, Nene College, Northampton, GB, Sept.-Dec. 1992

Research Scholarship at the John F. Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universitat, Berlin, Germany, 2000             

Research Scholarship at the Roosevelt Study Center, Middelburg, Netherlands, 2001 

Ruth Lilly Archives Research Fellows Fund- Center on Philanthropy, Indiana University - Purdue University, Indianapolis, USA, 2002    

Travel grant of the US Embassy, Warsaw, Poland to participate in the American Studies Colloquium, “The Fiction of Politics and Politics of Fiction” – Palacky University, Olomouc, Czech Republic, 2002

Second Prize in the Competition for the Best Ph.D. dissertation in the Field of History by the National Culture Center, Poland, 2008. 

US State Department Grant to participate in a six-week program of The Studies of United States Institutes for Scholars, New York University. The theme of the program:  American Civilization, July-August 2008

Research grant at the British National Archives, Kew Gardens, London awarded by the Lanckoronsky Foundation, Polish Academy of Arts and Sciences , November 2008 

US Embassy in Warsaw grant for the publication of a book, awarded in the 90th Anniversary of US-Polish Diplomatic relations.

Szczecin University Rector’s Award of the II degree for the academic achievements, 2010. 

Research Scholarship at the Roosevelt Study Center, Middelburg, Netherlands for the project: “Enhancing friendly relations: American foreign aid and private foundations in Great Britain and the Commonwealth, 1945-1961,” 2011.

2012 Rockefeller Archive Center grant-in-aid, for the research project: “American Private Foundations and Reinforcement of Democracy in the Cold War Europe, 1945-1968. Rockefeller Foundation- as the case study.” 


2013 Rockefeller Archive Center grant-in-aid for the research project: “Ford Foundation and the Reinforcement of Democracy in the Cold War Europe, 1950-1969.” 


2013 participant in a symposium "Rescuing Scholars: Historical Perspectives, Contemporary Challenges" Rockefeller Foundation Bellagio Conference Center, November 11-15, 2013                                                                                                                         Bellagio, Italy. 

Research Scholarship at the John F. Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universitat, Berlin, Germany, 2014. 

Membership: A member of the Polish Association of American Studies, the Association of Polish Historians, State Department Alumni Association, European Association of American Studies, International American Studies Association.

Publications: 

Books

 Dobroczynna Ameryka. Walka ze skutkami Wielkiego Kryzysu w latach 1929-1937. (Public and Private Unemployment Relief during the Great Depression, years 1929-37) Warszawa: WUW, 2009. ISBN 978-83-235-0547-1

 

Chapters in books

“Mid-Fifties in Eastern Europe from the American Perspective.” [in:] M. Machałek, A. Makowski, eds. In Search for Identity. October 1956 in West Pomeranian Region. Szczecin, 2007.(published in Polish) 

 "'The Forgotten Man' – a Man in the Changing Economic Reality in the USA: Great Depression as the Case Study.” [in:] M. Dąbrowska, A. Radomski, eds. Masculinity as the Cultural Category. Masculine Practices. Lublin 2010. (published in Polish). 

 „Equal in Sickness and Death? Health and Outdoor Relief Reform  in the USA in the first decades of the 20th century.” [in:] D.K. Chojecki, E. Włodarczyk, eds. Sickness and Death in Social Perspective, Since 13th till 21st Centuries. Warszawa 2010.(published in Polish). 

 “American Private Foundations: Global Philanthropy or Global Hegemony.”[in:] Andrzej Mania, Łukasz Wordliczek, eds. The United States and the World: from Imitation to Challenge, Kraków 2009 (2010).

 “Migrating Women: From Lady Bountiful  to Women Philanthropy- Social and/or Professional Upward Mobility” [in:] A. Chlebowska, K. Sierakowska eds. Women and Immigration Processes. Warsaw 2010 (2011) (in Polish).

 “American Foundations in Anglo-American Relations based on the British National Archives In London, 1947-1962.” [in:] H. Parafianowicz, ed. Czas Ameryki. American Era, Bialystok 2011.(published in Polish.)

 “Bibliography of the Late Prof. Krzysztof Michałek” published in his Commemorative Book, H. Parafianowicz, ed. Czas Ameryki. American Era, Bialystok 2011.

„Charitable Activity of American Local Communities as a Form of Civic Responsibility” [in:] A. Makowski, ed. In Search of Identity. Local Communities against Globalization and Modernization. Szczecin 2011. (published in Polish).

 "Creating International Intellectual Elite Identity through the System of Grants and Scholarships- the Case of American Private Foundations." [in:] O. Kozłowa i A. Kołodziej-Durnaś, eds. Cultural Diversity as a Source of Integration and Alienation- Nations, Regions, Organizations. Szczecin 2011.

“USIA- Creating a positive image of ‘hated Americans’ during the early Cold War period.” [in:] H. Parafianowicz, ed. Polish Perspectives on American History. Insights, Interpretations, Revisions, Białystok 2013.

“Rockefeller Foundation and the Population Programs in the U.S. and the East Asia” [in:] B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, eds. The Problem of family planning and contraception. Critical and comparative analysis of the discourse. Humanity Studies of the Medical University, Wroclaw, No. 7, 2013.

“From ‘Gospel of Wealth’ to ‘Gospel of Health’- the Rockefellers in the South. [in:] Scourges of the South? Essays on “The Sickly South” in History, Literature and Popular Culture. Thomas Ærvold Bjerre, Beata Zawadka, ed. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014.

“Ford Foundation and Refugee Problem in Europe, 1950-56. Acdemic exchanges, pilot programs do direct help.” (published in Polish) [in:] Czas wojny. Czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki w XX i XXI wieku. Tom II, Łukasz Niewiński, red. Białystok, 2015.

 “Old Age in the USA: the path to the universal insurance system of the Americans „in case of the old age”- since the Civil War till 1940.” (published in Polish)[w:] Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). Tom I- Metodologia, demografia, instytucje opieki. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, red.  Warszawa, 2016.

      

Articles

„Women Empowerment. The role of women funds at the turn of the 20th/21st centuries in the US.” Athenaeum. Polish Political Science Studies, Vol. 43/2014, Toruń 2014, s. 212-228. (published in Polish)

 “The Ford Foundation and the Reinforcement of Democracy in Cold War Europe, 1950-69” Rockefeller Archive Center, 2014,http://www.rockarch.org/publications/resrep/nowaczewska2.pdf

 “The US- Scandinavian Cold War Relations in view of the Swedish Neutrality, 1947-62.” Studia Maritima, Vol. XXVI, Szczecin 2013, pp. 89-106.

 “American Private Foundations and Reinforcement of Democracy in the Cold War Europe, 1945-1968: Rockefeller Foundation as the Case Study” Rockefeller Archive Center, 2013, http://www.rockarch.org/publications/resrep/nowaczewska.pdf

 “American Foreign Aid and Private Foundations in post-1989 Eastern/ Central Europe.”American Studies Journal, No. 2, 2011, Chernivtsi National University, Ukraine (2012).

 “Forming New Alliances- US Government, Voluntary Agencies and Private Foundations in the Cold War Era” American Studies Journal,  No. 1, 2010, Chernivtsi, Ukraine, 2010 (2011).

 “Selected American Private Philanthropic Foundations and the ‘Construction of Peace and Progress’ in Europe in the Interwar Period.” Dzieje Najnowsze XXXX- 2007, 4. Warsaw 2007.(published in Polish).

 “Private and Public Relief or the Welfare State? The Ideas for Poverty and Unemployment Relief in the United States of America, 1929-37.” Dzieje Najnowsze XXXIX- 2007, 3. Warsaw 2007. (published in Polish).

 “Andrew Carnegie’s New Concept of Philanthropy, Practice of Distribution, 1901-1911.” Annales Neophilologiarum, II, Szczecin 2004.

 “Andrew Carnegie’s New Concept of Philanthropy, Theory of Distribution”, Annales Neophilologiarum, I, Szczecin 2003.

  “The Methodology of the Rankings of the Richest Americans and Philanthropic Foundations in the 20th century.” Dzieje Najnowsze, XXXV- 2003, 2. Warsaw 2003. (published in Polish).

 “American Philanthropy Abroad- Since the End of the 19th Century Till the 1920s. European Past and Visionary Future.” Dzieje Najnowsze,  XXXIII – 2001,1. Polish Academy of Science and History Institute of Warsaw University: Warsaw 2001.(published in Polish).

 

 

Selected Conferences with Papers:

“American Studies, libraries and exchange programs- Rockefeller Foundation and the ‘reinforcement of democracy’ in Europe during the early Cold War period.” Paper presented at the EAAS 60th Anniversary Conference, The Hague, The Netherlands, April 3-6, 2014; Workshop 10: Representing American Justice In Western Europe Since the Late 1940s: US Mass Media, Popular Culture, and The State Department.

Participant in the conference organized by the Rockefeller Archive Center, NY: "Rescuing Scholars: Historical Perspectives, Contemporary Challenges" Rockefeller Foundation Bellagio Conference Center, 2013, Bellagio, Italy.                                            

“American Private Foundations for the Democracy Building in the post-1989 Eastern/Central Europe.” Paper delivered at conference organized by the Alliance of Universities FOR DEMOCRACY (AUDEM)- Democracy & the University in an Era of Global Transformation, Jan Kochanowski University, Kielce, 28-20, October, 2012.

Ninth Professor Andrzej Bartnicki Forum for the Advanced Studies of the United States. Paper title:“USIA – creating a positive image of ‘hated Americans’ during the early Cold War period.” Białystok University, June 2012.

A paper “From ‘Gospel of Wealth’ to ‘Gospel of health’- the Rockefellers in the South,” presented at the Biennial Conference 2012 of the European Association of American Studies, “The Health of the Nation.” Ege University, Izmir, Turkey, 30.03-2.04.2012. 

Conference: The Old in a family and society from 18th till 20th centuries (a comparative approach). Demographic and cultural aspects, organized by the History Institute, Warsaw University. Paper title: “Old age in the United States and the way to the universal system of Social Security, 1862-1940.” Warsaw, February, 2012.

Conference: Women in Politics. Paper title: “Women Empowerment- from women’s funds to women’s participation in politics in 20th/21st century.” Szczecin University, October 2011.

5th World Congress of the American International Studies Association (IASA). Paper title: “’Selling’ the American Way. Private Foundations and Foreign Aid in Anglo-American and French-American Relations in the 1950s and the Beginning of the 1960s.” Rio de Janeiro, Brazil, July, 2011.

International conference: Contraception in the socio-cultural perspective. Paper title: “The Rockefeller Foundation, Health Reform and Population Programs in the Third World Countries.” Medical University Wrocław, April, 2011.

Multinational Institute of American Studies Alumni Conference, NYU: American National Identity in the Age of Globalization. Paper title: “Globalization of American Aid - Private Foundations and International Civil Society.” Florence, Italy, March 2011.

International Conference: Nations, Regions, Organizations. Cultural Diversity as a Source of Integration and Alienation. Paper title:  „Creating International Intellectual Elite Identity through the System of Grants and Scholarships-: the Case of American Private Foundations,” Institute of Sociology, Szczecin University, November 2010.

International Conference: 90 Years of US-Polish Diplomatic Relations. Paper title: “American Foundations and Their Role in Polish Transformation after 1989.” Białystok University, March 2010.

Second Professor Andrzej Bartnicki Forum for the Advanced Studies of the United States. Paper title: “Social Work and Early Charity Organizations as the Corner Stones of the Welfare State in the USA.” Pułtusk, June, 2005.

First Professor Andrzej Bartnicki Forum for the Advanced Studies of the United States. Paper title: “Private charity and Social Work during the Great Depression 1929-1937, on the Bases of Foundations’ Annual Reports”. Pułtusk, June 2004.

International Conference of the Polish Association of American Studies- America: The Natural and the Artificial. Paper title: “Benevolent giving- the ‘natural’ need to share or the ‘artificial’ cure for the conscience?”  Poznań, October, 2003.

International Conference of PAAS- Traveling Subjects: American Journeys in Space and Time.  Paper title: “From Lady Bountiful to Jane Addams to Olivia Sage- women in philanthropy and their ‘space travel’- transcending social borders and gender limitations.”Wrocław, November, 2002.

International Conference of PAAS- American Portraits and Self-Portrait. Paper title: “Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Henry Ford and their autobiographies/ self-portraits.” Puławy, November, 2001.

International Conference American Culture in the Era of Globalization, organized by the Department of American Studies and Mass-Media, Łódź University. Paper title: “The Role of the Philanthropic Foundations in the Process of Globalization” Łódź, October, 2001.

Third Conference of the University Centers for English Teaching in cooperation with the British Council, Borki, March, 2001. Two papers:  “Language Acquisition through Historical Documents” and “CAE - Intensive Courses Preparing for the UCLES Exams.”

International Conference of the Polish Association of American Studies- The Local Colors of the Stars and Stripes. Paper title: “The Involvement of the Local Communities in the Library Building Project Induced and Supported by a Great Philanthropist – Andrew Carnegie” Toruń, November, 2000.

 

 

Other activities:

Co-organizer of the 6th World Congress of the International American Studies Association, “Oceans Apart: In Search of the New Wor(l)ds.” Szczecin, Poland, August 3-6, 2013 http://iasa.us.edu.pl/index.php

Co-organizer of the Southern Studies Forum, “Performing South.” Szczecin, Poland, September 12-14, 2013 http://seminaries.szczecin.pl/#

Inaugural address on “U.S.-China relations” delivered at the Stettin Model United Nations- StetiMUN, organized by the 2nd High School in Szczecin, titled „The Problems of the South-East Asia,” 2011.

A series of 6 workshops for the English teachers of the West Pomeranian region, titled: “The Elements of Anglo-Saxon Culture in the English Language Classes.”Gorzów Wlkp., 2001.

A lecture delivered to the students of Anglistik/ Amerykanistik at the Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, Germany, entitled: “American Philanthropic Foundations and Charity Organizations for Local Communities at the turn of the 19th and 20th centuries in the U.S.” 2000.