dr hab. prof. US Jacek Łapott

  • Drukuj

ImageZakład: Zakład Studiów nad Społecznościami lokalnym
stanowisko: adiunkt z habilitacją
pokój: 79
telefon:  +48 91444 33 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje: wtorek 10.30 - 13.00

Jacek Łapott jest z wykształcenia etnologiem-afrykanistą. Większość swego zawodowego życia związał z Muzeum Narodowym w Szczecinie kierując tam przez lata Działem Kultur Pozaeuropejskich. Dzięki jego pasji i zaangażowaniu zbiory Muzeum, z tego zakresu, należą do największych w Polsce.

Był organizatorem i kierownikiem wielu wypraw do Afryki . Zdobył rzadko spotykaną w tej dziedzinie wiedzę i doświadczenie. W Afryce przebywał kilkanaście razy odwiedzając dziesiątki grup etnicznych w prawie wszystkich państwach na północ od równika.

Pod koniec lat 90. skoncentrował się na badaniach dotyczących afrykańskich społeczności refugialnych stojących wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości. Poznał  wiele grup kwalifikujących się do tego rodzaju określenia, takich jak – Dogon z Mali,  Nuba z Sudanu, Somba z Beninu, Kirdi w Kamerunie, Hadżeraj w Czadzie, Gagou na Wybrzeżu Kości Słoniowej i wiele innych. Aktualnie rozszerza swoje zainteresowania badawcze na tematy współczesnych problemów Trzeciego Świata, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki.

W roku 2007 był jednym z wykonawców projektu badawczego MNiSW - „Etniczna struktura ludności południowego Kordofanu. Zmiana w wyniku migracji i przesiedleń przymusowych w latach 1986 – 2004

W roku 2008 otrzymał z MNiSW grant habilitacyjny związany z kolejnym projektem badawczym w Afryce „Dogonowie z Mali (Afryka Zachodnia) – społeczność tradycyjna w warunkach globalizacji”.

Autor wielu publikacji na tematy afrykańskie, uczestnik licznych konferencji, sesji naukowych itp.

 

Ostatnie prace badawcze na terenie Afryki

 

1998 – wśród Kurumba w Burkina Faso i Dogon w Mali,

1999 – wśród Dogonów w Mali, Kurumba w Burkina Faso. Senufo na Wybrzeżu Kości Słoniowej,

2001 – wśród Bassar w Togo, Somba w Beninie, Kurumba w Burkina Faso, Dogonów w Mali,

2005 – wśród Doupa i Kirdi w Kamerunie oraz Hadżeraj w Czadzie

2006 – wśród Bambara i Dogon w Mali

2007 – wśród Nuba w Sudanie   (grant  nr N 10903831/2767 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

2008 – dwukrotnie wśród Dogonów w Mali (grant nr NN 109 264135 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

2009 – wśród Dogonów z Mali ( w ramach grantu jw.)

 

Ostatnie publikacje 

                

 

2007

 

             Afryka i jej sztuka w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, w: „Gazeta

 

                    Antykwaryczna”, nr 4(109), s.11-13.

             Islam wobec ludów refugialnych w Afryce Zachodniej w: Islam we współczesnej

 

                    Afryce, (red. A. Żukowski), Olsztyn, s.123-138.

            The Hadjerai tribe: a post-refugee community w: The State and Development In 

 

                    Africa  and    Rother Regions: Past and Present, Warsaw 2007, s.73-80.

            Starość i grupy wieku w Afryce, w: Życie w starości, B. Bugajska (red.)  

 

                     Szczecin, s. 159 – 168.

 

            Cesta štětinského muzea do Afrykiw: Sahara pŕiběh Velkè pouště, Brno s. 94 - 102.

 

 

 

2008

             Atmo Domno -  system władzy i  stratyfikacji społecznej w plemieniu Dogon z

 

                    Mali   w: Przywódcy i przywództwo w Afryce (red. A. Żukowski), Olsztyn, s. 341-352

 

              Nuba Moro z południowego Kordofanu – społeczeństwo refugialne   w świecie 

 

                      współczesnej wojny w: Afryka na progu XXI wieku polityka Kwestie społeczne

 

                      i gospodarcze (red. D. Kopiński, A. Zukowski),  Warszawa 2009, s. 89-100.

 

               Pozyskiwanie  żelaza w Afryce Zachodniej na przykładzie ludów masywu

 

                      Atakora, Żory, ss.258

                Afryka przełomu XX i XXI wieku – czy coś niszczymyw: Pomoc Afryce.   

 

                      Rzeczywistość  czy fikcja?    Szczecin, s.37-39,

 

2009

 

                Sztuka Afryki u progu XXI wieku – refleksje etnologaw: Toruńskie studia o  

 

                       sztuce Orientu, red. A. Nadolska-Styczyńska, t. 4,  Toruń, s. 117-126,

 

                Czy w Afryce jest jeszcze miejsce na tajne związki – rzecz o stowarzyszeniu Awa  

 

                       w  plemieniu  Dogon (Mali)w: Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w  

 

                         Afryce (red. A. Żukowski),   Olsztyn, s.225-238

                Reaktywowanie zapomnianej, afrykańskiej technologii pozyskiwania żelaza w   

 

                      Mali,  w: „Lud”, t. XCIII,2009, s. 253-260

 

 

 

2010

 

                Ukryty wymiar afrykańskiej przestrzeni w: Przestrzeń i granice we współczesnej  

 

                       Afryce, (red. A. Żukowski), Forum Politologiczne t. 10, s.19-28

                Integracja pokoleń w perspektywie etnologicznej  - z doświadczeń afrykańskich, w: Młodość                        i starość. Integracja pokoleń, (red. B. Bugajska), Szczecin, s. 175-182

               Afrykański obraz świata białych – miedzy kultem cargo a postawą roszczeniową  (na                                    przykładzie Dogonów z Mali),w: „Zeszyty Naukowe Centrum im. E. Stein”, 6, Poznań,                             s. 69- 84

 

2011

            Plemiona Afryki Zachodniej wobec globalizacji – na przykładzie ludu Dogonów w:                                   Społeczności lokalne wobec globalizacji i modernizacji (red. A. Makowski),  Szczecin, 
                     s.119-132

            Afryka – kontynent specjalnej troski w: Problem bogactwa i biedy we współczesnej  Afryce                              (red. A. Żukowski), Forum Politologiczne t.12,Olsztyn, s.17-34

           Pochwała afrykańskiej tradycji oralnej (na przykładzie plemienia Dogon z Mali), w: Europejczycy                      Afrykanie Inni Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, Warszawa,                              s.374-390.

             Wioska plemienia Dogon jako symbol ciała mitycznego przodka – czyli co zostało z mitu? w:                           Rhythms and steps of Africa Rytmy i kroki Afryki (red. W. Mond-Kozłowska),Kraków                            s.55-72

 

2012

              Dziś prawdziwych masek w Afryce już nie ma…? w: Maska afrykańska między sacrum a                                     profanum (red. L. Buchalik , K. Podyma), Żory- Katowice, s.23-30

              Jesteśmy innej rasy i dlatego nasz dom nie jest dla nich – piętno wykluczenia w społeczności                        afrykańskiej w: „Stare” i „nowe” mocarstwa w Afryce (red. A. Żukowski) Olsztyn,                                 s.295-320

             Afrykanie – Afrykaniście – czyli jak powstał pomnik profesora JanaCzekanowskiego w: „Afryka”                         36/2012, s.117-126 (wspólnie z L. Buchalikiem).

              Afryka Numer specjalny/12 (red. J. Łapott, E. Prądzyńska, M. Tobota), Polskie Towarzystwo                            Afrykanistyczne, Szczecin, ss. 144

              Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie zmian, Wydawnictwo Naukowe                                       Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 531.

 

2014

               Ex Africa semper aliquid novi t.1 (red. J. Łapott, E. Prądzyńska), Żory, ss.298

 

               Ex Africa semper aliquid novi t.2 (red. J. Łapott, M. Tobota), Żory 2014, ss. 396

 

               Na pięćdziesięciolecie szczecińskiej afrykanistyki w: Ex Africa semper aliquid novi t.1 (red. J.                            Łapott, E. Prądzyńska), Żory, s.37-41

                     tamże: Fifty Years of African Studies in Szczecin, s.42-47

               Wstęp (Introduction) w: Ex Africa semper aliquid novi t.2 (red. J. Łapott, M. Tobota), Żory,
                     s.9-16.

                Adame Ba Konaré vs  Nicolas Sakozy w: Ex Africa semper aliquid novi t.3 (red. A.                                          Żukowski),Żory, s.119-132

                In memoriam Profesor Władysław Filipowiak(1926-2014) Słowo o historii szczecińskiej                                     afrykanistyki w: „Afryka” 39/2014, s.9-17

               Is it safe? Bezpieczeństwo kulturowe – co to takiego? w: Bilad as Sudan Napięcia i konflikty                               (red. J. Różański, M. Ząbek, W. Cisło),  t.3, Pelplin, s.51-70.