dr hab.prof. US Tomasz Sikorski

  • Drukuj

 Zakład: Historii Polski XIX i XX w.
stanowisko: profesor
pokój: 054
telefon: 444 33 06
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje: czwartek 12.00-13.00
Dr hab. Tomasz Sikorski jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych i Filozofii (1999) oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego (2001). W okresie studiów otrzymał wyróżnienia, w tym między innymi: stypendium Ministra Edukacji Narodowej (1999-2000, 2000-2001), nagrodę Fundacji na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego (1999-2000), stypendium Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego (1999-2000). W latach 2001-2005 był słuchaczem studiów doktoranckich, które ukończył przed terminem przygotowując dysertację doktorską „Koncepcje ustroju społeczno-politycznego polskich konserwatystów 1926- 1939”. Od 2005 roku jest zatrudniony w Zakładzie Historii XIX/XX wieku. Zainteresowania naukowe dr hab. Sikorskiego koncentrują się na problematyce obejmującej długi obszar czasowy od końca XIX do XXI wieku, zwłaszcza w obszarach: ustroju politycznego państwa, związków między religią a sferą polityki, geopolityki, relacjami między kategoriami narodu i państwa. Specjalizuje się w historii polskich ruchów politycznych i ich refleksji politycznej. Po 2005 roku kontynuując badania nad konserwatywną i piłsudczykowską myślą polityczną doby Drugiej Rzeczypospolitej poszerzył również swoje zainteresowania naukowe na współczesną myśl polityczna, obejmującą zarówno refleksję ideowo-polityczną antykomunistycznej opozycji w Polsce Ludowej (przede wszystkim w latach 1976-1989), jak i myśl polityczną w III Rzeczypospolitej (po 1989 r.). Jest autorem kilku monografii, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu prac zbiorowych oraz ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestnikiem wielu ogólnopolskich projektów, konferencji, sympozjów, kongresów (międzynarodowych i ogólnopolskich). W styczniu 2011 roku opublikował monografię O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979-1989). Patronat nad książką objęły: Uniwersytet Szczeciński, Europejskie Centrum Solidarności, Ośrodek Archiwum Karta. Książka stała się podstawą kolokwium habilitacyjnego, które miało miejsce 20 października 2011 roku na Wydziale Humanistycznym US. 6 listopada 2011 r. w głosowaniu czytelników uznano monografię za najlepszą książkę historyczną opisującą losy Polski i Polaków w XX wieku (Książka Historyczna Roku im. Oskara Haleckiego- edycja 2011). Dr hab. Tomasz Sikorski pełni również funkcję członka Redakcji Naukowej „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz Rady Naukowej „Historii i Polityki”. Od 2011 roku jest wiceprezesem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. W tym samym roku został także pracownikiem Ośrodka Badań Biograficznych na Wydziale Humanistycznym US. W ramach ośrodka koordynuje prace nad powołaniem międzynarodowego czasopisma naukowego „Polish Biographical Studies”. Stale współpracuje z mediami (między innymi: Polskim Radiem Szczecin, TVP Szczecin, TV „Pomerania”, TVN 24). Od 2001 r pracuje również w szkolnictwie średnim jako nauczyciel dyplomowany historii, WOS, filozofii.  Swoją profesję traktuje bardziej jako powołanie-misję, aniżeli tylko zawód. Na niwie oświatowej miał duże osiągnięcia. Organizował koła naukowe, panele dyskusyjne, wystawy. Od 2005 roku organizuje debaty w ramach cyklu Porozmawiajmy o Polsce, w których biorą udział: politycy, naukowcy, duchowni, opozycjoniści. Otrzymał kilka wyróżnień  nagród oświatowych. Realizował także autorskie projekty edukacyjne.   

 

 

 

I. Organizacja konferencji ogólnopolskich 

·        Rozbudzanie zainteresowań uczniów historią najnowszą (Police 2003).·        Józef Piłsudski: polityk, mąż stanu, wódz, (Wisełka 2005)·         Państwo a wychowanie. Idee - mity – stereotypy, (Trzęsacz 2005).·        Kultura chrześcijańska w Zjednoczonej Europie (Trzęsacz- 2005)·        Między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości. Państwo - ustrój-polityka zagraniczna w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, (Gorzów Wlkp 2006.)·        Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego, państwa w publicystyce politycznej XX wieku (Gorzów Wlkp. 2007).·        Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku, (Wisełka 2007)·        Polskie niepodległości. Wizje państwa w okresach przełomu: 1918-1944/45 -1989. (Gorzów Wlkp. – Rogi 2008)·        Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, ( Wisełka 2008)·        „Polski rok 1939” Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie (Dobiegniew- Mierzęcin 2009)·        Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych II Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej, (Wisełka 2009)·        Oblicza polskiej modernizacji Bilans transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, (Szczecin 2009). ·        Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: twórcy- koncepcje- realizacja do 1989 roku, Szczecin 21- 22 X 2011 (współpraca IHiSM z IPN o/Szczecin).·        „Nad Sekwaną i Tamizą”. Dylematy polskiej emigracji (1939-1989). Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 120 rocznicę urodzin Edwarda Raczyńskiego (1891-1993), ambasadora RP w Londynie, prezydenta na uchodźstwie; Gorzów Wielkopolski, 23- 24 IX 2011 (współpraca z PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim) 

II. Udział w kongresach, konferencjach, sympozjach (międzynarodowych i ogólnopolskich) Wybór:

·        Rozbudzanie zainteresowań uczniów historią najnowszą (Police 2003). Referat: Historia najnowsza w polskim gimnazjum. Kilka refleksji młodego nauczyciela.·        Polska: centrum czy peryferie Europy? (Szczecin 2004): Referat: Rewolucja nihilizmu. Polska konserwatywna i katolicka refleksja nad kryzysem cywilizacji łacińskiej na tle europejskiego pesymizmu dziejowego w dwudziestoleciu międzywojennym).·        Państwo a wychowanie. Idee - mity – stereotypy (Trzęsacz 2005). Referat: „Obywatel-Polak”. Refleksja nad ideałem wychowania państwowego w publicystyce konserwatywnej II Rzeczypospolitej.·        Józef Piłsudski: polityk, mąż stanu, wódz, (Wisełka 2005). Referat: Pragmatyzm czy uwielbienie? Ocena Józefa Piłsudskiego w publicystyce konserwatywnej w pierwszych miesiącach po zamachu majowym. ·        Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie, (Trzęsacz 2006). Referat: Zmierzch czy śmierć Zachodu? Samuela P. Huntingtona i Patrica P. Buchanana refleksja nad kryzysem cywilizacji zachodniej.·        Silna demokracja w silnym państwie”. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku (Gorzów Wlkp. 2007). Referat: Elitaryzm jako czynnik determinujący naprawę ustroju politycznego w publicystyce polskich konserwatystów (1918-1939).·        Obraz wyborów w prasie na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce w XIX i XX wiek (Pobierowo2007). Referat: Między obroną konserwatywnej idei a pokusą władzy. Stanowisko 'Dziennika Poznańskiego' wobec wyborów parlamentarnych 1928 roku.·        Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. Państwo –ustrój - polityka zagraniczna w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku (Gorzów Wielkopolski 2008). Referat: Autorytet władzy w doktrynie ustrojowej współczesnych integralnych konserwatystów.·        Organizacje młodzieżowe w XX wieku (Toruń 2007). Referat: Problematyka wychowania do wojny w publicystyce politycznej Związku Młodej Polski (1937-1939).·        Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku, (Wisełka 2007). Referat: Religia i kultura jako gwarancje konserwatywnej tożsamości Ruchu Młodej Polski i Ruchu Polityki Polskiej (1979-1990).·        Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku (Toruń 2007)·        Polska między Wschodem a Zachodem (Pobierowo 2008). Referat: Aksjologiczne fundamenty zjednoczonej Europy w myśli politycznej współczesnych polskich konserwatystów (1989-2007).·        Władza wykonawcza w XX wieku w Polsce i Europie (Szczecin- Nowy Sącz 2008). Referat: Koncepcje ustroju politycznego w publicystyce Ruchu Młodej Polski i Ruchu Polityki Polskiej (1979-1990).·        Roman Dmowski i jego współpracownicy (Opole 2008). Referat: Spór o Romana Dmowskiego i dziedzictwo Narodowej Demokracji w publicystyce opozycyjnej, postępowej inteligencji laickiej (1976-1989).·        Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku (Toruń 2008). Referat: Metapolityczny i praktyczny wymiar postkonserwatywnej wizji zjednoczonej Europy. Przypadek wrocławskiego „Stańczyka”.·        Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku (Wisełka 2008). Referat: Idee, strategia polityczna i wizja III Rzeczypospolitej w programie Liberalno- Demokratycznej Partii „Niepodległość” (1984-1989).·        Narodowy Nurt Opozycji Demokratycznej w PRL (1955-1990) (Warszawa 2008). Referat: Naród i Państwo jako główne determinanty myśli politycznej Ruchu Młodej Polski (1979-1989).·        Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989 (Gorzów Wielkopolski- Rogi 2008). Referat: Dekompozycja Ruchu Młodej Polski w latach 1985-1989. Analiza procesu.·        „Swoi” i „obcy” w prasie regionalnej XIX i XX w. (Pobierowo 2008). Referat: Więcej niż obcy. Obraz Żyda na łamach pisma satyryczno humorystycznego„Pokrzywy” (1937-1939),·        Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w polskiej myśli politycznej XX wieku (Toruń 2008). Referat: Ocena przewrotu majowego i „Polski po majowej” w publicystyce politycznej środowiska poznańskiej „Awangardy” (1927-1933).·        Nie ma życia bez swobody. 30 lat Ruchu Młodej Polski (1979-2009) (Toruń 2009). Referat: Jaka prawica? Kilka uwag o ideowo-politycznym doświadczeniu RMP.·        Drogi do niepodległości, (Police 2009). Referat: Etos Józefa Piłsudskiego w działalności publicystycznej i wydawniczej niepodległościowego nurtu polskiej opozycji antykomunistycznej w latach 1977-1989.·        Druga i trzecia niepodległość: bilans 20 lat (Zielona Góra 2009). Referat: „Patrioci wolności”. Środowisko „Przeglądu Politycznego” (1983-1989). Liberalna refleksja nad państwem i polityką.·        Ogólnopolski Kongres Politologii (Warszawa 2009). Referat: Narodowi, chrześcijańscy, konserwatywni. O współczesnych afiliacjach idei narodowej. Casus Zjednoczenia Chrześcijańsko- Narodowego.·        Historycy polscy i historia wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku (Odolanów 2009). Referat: Londyńska „Myśl Polska” wobec środowisk opozycji demokratycznej w PRL (1976–1983).·        Luminarze prasy- wydawcy, redaktorzy, dziennikarze XVIII-XX w (Szklarska Poręba 2009). Referat: Od endecji do europrawicy”. Oblicze ideowo-polityczne „Polski Narodowej” (1988-1990). Przyczynek do dziejów bezdebitowej prasy narodowej w PRL.·        Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych II Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej (Wisełka 2009)·        Wschód- Zachód: oblicza dialogu (Poznań 2009). Referat: Geopolityczne determinanty refleksji politycznej Henryka Krzeczkowskiego (1921-1985).·        Oblicza polskiej modernizacji Bilans transformacji systemowej III Rzeczypospolitej (Szczecin 2009). Referat: Powstanie Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.·        „Polski rok 1939” Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie (Dobiegniew- Mierzęcin 2009). ·        Dylematy ustrojowe w polskiej myśli polityczne XX i XXI wieku (Toruń 2010). Referat: Koncepcje ustrojowe w publicystyce liberalnego nurtu polskiej opozycji demokratycznej lat osiemdziesiątych. Casus „gdańskich liberałów”.·        Partie narodowe i etniczne w Europie i w Polsce (Szczecin 2010). Referat: Promocja regionalizmu w programie i działalności Unii Wielkopolan (1990-1999).·        Chłopi w służbie ojczyzny. W 115. rocznicę powstania politycznego ruchu ludowego w Polsce. Materiały z IV Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego, (Warszawa, 1 – 3 września 2010 r). Referat: Geneza Stronnictwa Ludowo –Chrześcijańskiego (1989-1992).·        Triumf i tragedia. Polska i jej armia 1920-1940. (Szczecin 2010). Referat: „Kwestia katyńska” w publikacjach drugiego obiegu (1976-1989).·        Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: twórcy- koncepcje- realizacja do 1989 roku, Szczecin 21- 22 X 2011 (współpraca IHiSM z IPN o/Szczecin). Referat: Między Odrą, Bałtykiem, a Dniestrem. Synteza „Polski Piłsudskiego” z „Polską Dmowskiego” w działalności (pracach studyjnych) Instytutu Europy Środkowej i programie politycznym konspiracyjnej organizacji „Unia” (1940 – 1944/1945).·        „Nad Sekwaną i Tamizą”. Dylematy polskiej emigracji (1939-1989). Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 120 rocznicę urodzin Edwarda Raczyńskiego (1891-1993), ambasadora RP w Londynie, prezydenta na uchodźstwie; Gorzów Wielkopolski, 23- 24 IX 2011 (współpraca z PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Referat: Kryptonim „Narodowiec I”. Służba Bezpieczeństwa wobec rodzinny redaktora Michała F. Kwiatkowskiego oraz byłych współpracowników redakcji „Narodowca” - pisma wychodźstwa polskiego we Francji. 

III. Koordynacja ogólnopolskich projektów badawczych: 

·        Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku (Szczecin 2006-2007)·        Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje- ludzie- działalność (Szczecin 2007-2008)- I edycja.·        Demokracja. Centrum i peryferie. Procesy modernizacyjne w polskiej myśli politycznej XX- XXI wieku (Szczecin 2007-2008)·        Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku (Szczecin 2008-2009)·        Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych II Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej, (Szczecin 2009-2011)·        Oblicza polskiej modernizacji Bilans transformacji systemowej III Rzeczypospolitej. (Szczecin 2009-2011)·        Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje- ludzie- działalność (Szczecin 2010-2011)- II edycja.·        Polska lewica XIX- XXI wiek. Koncepcje- ludzie-działalność (Szczecin 2010-2011).·        Suweren - Zwierzchnik - Reprezentant Państwa. Głowa Państwa w polskiej refleksji politycznej(XX-XXI wiek) (Szczecin 2010-2011)·        Polski liberalizm XIX- XXI wiek. Koncepcje- ludzie- działalność (Szczecin 2012-2013) 

 

 

Lista publikacji:

  Monografie 

 

 

Redakcje i współautorstwo

 

 

 

 

Artykuły naukowe, popularnonaukowe i teksty w pracach zbiorowych

 

 

1999

 

 

2000

 

 

2001

 

 

20022003

 

2004

 

 

2005

 

 

2006

 

 

2007

 

 

 2008

 

 

 

2009

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

Materiały przyjęte do druku