• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr hab.prof. US Tomasz Sikorski


stanowisko: profesor
pokój: 054
telefon: 444 33 06
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje: czwartek 12.00-13.00
Dr hab. Tomasz Sikorski jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych i Filozofii (1999) oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego (2001). W okresie studiów otrzymał wyróżnienia, w tym między innymi: stypendium Ministra Edukacji Narodowej (1999-2000, 2000-2001), nagrodę Fundacji na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego (1999-2000), stypendium Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego (1999-2000). W latach 2001-2005 był słuchaczem studiów doktoranckich, które ukończył przed terminem przygotowując dysertację doktorską „Koncepcje ustroju społeczno-politycznego polskich konserwatystów 1926- 1939”. Od 2005 roku jest zatrudniony w Zakładzie Historii XIX/XX wieku. Zainteresowania naukowe dr hab. Sikorskiego koncentrują się na problematyce obejmującej długi obszar czasowy od końca XIX do XXI wieku, zwłaszcza w obszarach: ustroju politycznego państwa, związków między religią a sferą polityki, geopolityki, relacjami między kategoriami narodu i państwa. Specjalizuje się w historii polskich ruchów politycznych i ich refleksji politycznej. Po 2005 roku kontynuując badania nad konserwatywną i piłsudczykowską myślą polityczną doby Drugiej Rzeczypospolitej poszerzył również swoje zainteresowania naukowe na współczesną myśl polityczna, obejmującą zarówno refleksję ideowo-polityczną antykomunistycznej opozycji w Polsce Ludowej (przede wszystkim w latach 1976-1989), jak i myśl polityczną w III Rzeczypospolitej (po 1989 r.). Jest autorem kilku monografii, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu prac zbiorowych oraz ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestnikiem wielu ogólnopolskich projektów, konferencji, sympozjów, kongresów (międzynarodowych i ogólnopolskich). W styczniu 2011 roku opublikował monografię O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979-1989). Patronat nad książką objęły: Uniwersytet Szczeciński, Europejskie Centrum Solidarności, Ośrodek Archiwum Karta. Książka stała się podstawą kolokwium habilitacyjnego, które miało miejsce 20 października 2011 roku na Wydziale Humanistycznym US. 6 listopada 2011 r. w głosowaniu czytelników uznano monografię za najlepszą książkę historyczną opisującą losy Polski i Polaków w XX wieku (Książka Historyczna Roku im. Oskara Haleckiego- edycja 2011). Dr hab. Tomasz Sikorski pełni również funkcję członka Redakcji Naukowej „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz Rady Naukowej „Historii i Polityki”. Od 2011 roku jest wiceprezesem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. W tym samym roku został także pracownikiem Ośrodka Badań Biograficznych na Wydziale Humanistycznym US. W ramach ośrodka koordynuje prace nad powołaniem międzynarodowego czasopisma naukowego „Polish Biographical Studies”. Stale współpracuje z mediami (między innymi: Polskim Radiem Szczecin, TVP Szczecin, TV „Pomerania”, TVN 24). Od 2001 r pracuje również w szkolnictwie średnim jako nauczyciel dyplomowany historii, WOS, filozofii.  Swoją profesję traktuje bardziej jako powołanie-misję, aniżeli tylko zawód. Na niwie oświatowej miał duże osiągnięcia. Organizował koła naukowe, panele dyskusyjne, wystawy. Od 2005 roku organizuje debaty w ramach cyklu Porozmawiajmy o Polsce, w których biorą udział: politycy, naukowcy, duchowni, opozycjoniści. Otrzymał kilka wyróżnień  nagród oświatowych. Realizował także autorskie projekty edukacyjne.   

 

 

 

I. Organizacja konferencji ogólnopolskich 

·        Rozbudzanie zainteresowań uczniów historią najnowszą (Police 2003).·        Józef Piłsudski: polityk, mąż stanu, wódz, (Wisełka 2005)·         Państwo a wychowanie. Idee - mity – stereotypy, (Trzęsacz 2005).·        Kultura chrześcijańska w Zjednoczonej Europie (Trzęsacz- 2005)·        Między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości. Państwo - ustrój-polityka zagraniczna w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, (Gorzów Wlkp 2006.)·        Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego, państwa w publicystyce politycznej XX wieku (Gorzów Wlkp. 2007).·        Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku, (Wisełka 2007)·        Polskie niepodległości. Wizje państwa w okresach przełomu: 1918-1944/45 -1989. (Gorzów Wlkp. – Rogi 2008)·        Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, ( Wisełka 2008)·        „Polski rok 1939” Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie (Dobiegniew- Mierzęcin 2009)·        Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych II Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej, (Wisełka 2009)·        Oblicza polskiej modernizacji Bilans transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, (Szczecin 2009). ·        Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: twórcy- koncepcje- realizacja do 1989 roku, Szczecin 21- 22 X 2011 (współpraca IHiSM z IPN o/Szczecin).·        „Nad Sekwaną i Tamizą”. Dylematy polskiej emigracji (1939-1989). Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 120 rocznicę urodzin Edwarda Raczyńskiego (1891-1993), ambasadora RP w Londynie, prezydenta na uchodźstwie; Gorzów Wielkopolski, 23- 24 IX 2011 (współpraca z PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim) 

II. Udział w kongresach, konferencjach, sympozjach (międzynarodowych i ogólnopolskich) Wybór:

·        Rozbudzanie zainteresowań uczniów historią najnowszą (Police 2003). Referat: Historia najnowsza w polskim gimnazjum. Kilka refleksji młodego nauczyciela.·        Polska: centrum czy peryferie Europy? (Szczecin 2004): Referat: Rewolucja nihilizmu. Polska konserwatywna i katolicka refleksja nad kryzysem cywilizacji łacińskiej na tle europejskiego pesymizmu dziejowego w dwudziestoleciu międzywojennym).·        Państwo a wychowanie. Idee - mity – stereotypy (Trzęsacz 2005). Referat: „Obywatel-Polak”. Refleksja nad ideałem wychowania państwowego w publicystyce konserwatywnej II Rzeczypospolitej.·        Józef Piłsudski: polityk, mąż stanu, wódz, (Wisełka 2005). Referat: Pragmatyzm czy uwielbienie? Ocena Józefa Piłsudskiego w publicystyce konserwatywnej w pierwszych miesiącach po zamachu majowym. ·        Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie, (Trzęsacz 2006). Referat: Zmierzch czy śmierć Zachodu? Samuela P. Huntingtona i Patrica P. Buchanana refleksja nad kryzysem cywilizacji zachodniej.·        Silna demokracja w silnym państwie”. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku (Gorzów Wlkp. 2007). Referat: Elitaryzm jako czynnik determinujący naprawę ustroju politycznego w publicystyce polskich konserwatystów (1918-1939).·        Obraz wyborów w prasie na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce w XIX i XX wiek (Pobierowo2007). Referat: Między obroną konserwatywnej idei a pokusą władzy. Stanowisko 'Dziennika Poznańskiego' wobec wyborów parlamentarnych 1928 roku.·        Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. Państwo –ustrój - polityka zagraniczna w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku (Gorzów Wielkopolski 2008). Referat: Autorytet władzy w doktrynie ustrojowej współczesnych integralnych konserwatystów.·        Organizacje młodzieżowe w XX wieku (Toruń 2007). Referat: Problematyka wychowania do wojny w publicystyce politycznej Związku Młodej Polski (1937-1939).·        Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku, (Wisełka 2007). Referat: Religia i kultura jako gwarancje konserwatywnej tożsamości Ruchu Młodej Polski i Ruchu Polityki Polskiej (1979-1990).·        Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku (Toruń 2007)·        Polska między Wschodem a Zachodem (Pobierowo 2008). Referat: Aksjologiczne fundamenty zjednoczonej Europy w myśli politycznej współczesnych polskich konserwatystów (1989-2007).·        Władza wykonawcza w XX wieku w Polsce i Europie (Szczecin- Nowy Sącz 2008). Referat: Koncepcje ustroju politycznego w publicystyce Ruchu Młodej Polski i Ruchu Polityki Polskiej (1979-1990).·        Roman Dmowski i jego współpracownicy (Opole 2008). Referat: Spór o Romana Dmowskiego i dziedzictwo Narodowej Demokracji w publicystyce opozycyjnej, postępowej inteligencji laickiej (1976-1989).·        Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku (Toruń 2008). Referat: Metapolityczny i praktyczny wymiar postkonserwatywnej wizji zjednoczonej Europy. Przypadek wrocławskiego „Stańczyka”.·        Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku (Wisełka 2008). Referat: Idee, strategia polityczna i wizja III Rzeczypospolitej w programie Liberalno- Demokratycznej Partii „Niepodległość” (1984-1989).·        Narodowy Nurt Opozycji Demokratycznej w PRL (1955-1990) (Warszawa 2008). Referat: Naród i Państwo jako główne determinanty myśli politycznej Ruchu Młodej Polski (1979-1989).·        Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989 (Gorzów Wielkopolski- Rogi 2008). Referat: Dekompozycja Ruchu Młodej Polski w latach 1985-1989. Analiza procesu.·        „Swoi” i „obcy” w prasie regionalnej XIX i XX w. (Pobierowo 2008). Referat: Więcej niż obcy. Obraz Żyda na łamach pisma satyryczno humorystycznego„Pokrzywy” (1937-1939),·        Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w polskiej myśli politycznej XX wieku (Toruń 2008). Referat: Ocena przewrotu majowego i „Polski po majowej” w publicystyce politycznej środowiska poznańskiej „Awangardy” (1927-1933).·        Nie ma życia bez swobody. 30 lat Ruchu Młodej Polski (1979-2009) (Toruń 2009). Referat: Jaka prawica? Kilka uwag o ideowo-politycznym doświadczeniu RMP.·        Drogi do niepodległości, (Police 2009). Referat: Etos Józefa Piłsudskiego w działalności publicystycznej i wydawniczej niepodległościowego nurtu polskiej opozycji antykomunistycznej w latach 1977-1989.·        Druga i trzecia niepodległość: bilans 20 lat (Zielona Góra 2009). Referat: „Patrioci wolności”. Środowisko „Przeglądu Politycznego” (1983-1989). Liberalna refleksja nad państwem i polityką.·        Ogólnopolski Kongres Politologii (Warszawa 2009). Referat: Narodowi, chrześcijańscy, konserwatywni. O współczesnych afiliacjach idei narodowej. Casus Zjednoczenia Chrześcijańsko- Narodowego.·        Historycy polscy i historia wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku (Odolanów 2009). Referat: Londyńska „Myśl Polska” wobec środowisk opozycji demokratycznej w PRL (1976–1983).·        Luminarze prasy- wydawcy, redaktorzy, dziennikarze XVIII-XX w (Szklarska Poręba 2009). Referat: Od endecji do europrawicy”. Oblicze ideowo-polityczne „Polski Narodowej” (1988-1990). Przyczynek do dziejów bezdebitowej prasy narodowej w PRL.·        Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych II Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej (Wisełka 2009)·        Wschód- Zachód: oblicza dialogu (Poznań 2009). Referat: Geopolityczne determinanty refleksji politycznej Henryka Krzeczkowskiego (1921-1985).·        Oblicza polskiej modernizacji Bilans transformacji systemowej III Rzeczypospolitej (Szczecin 2009). Referat: Powstanie Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.·        „Polski rok 1939” Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie (Dobiegniew- Mierzęcin 2009). ·        Dylematy ustrojowe w polskiej myśli polityczne XX i XXI wieku (Toruń 2010). Referat: Koncepcje ustrojowe w publicystyce liberalnego nurtu polskiej opozycji demokratycznej lat osiemdziesiątych. Casus „gdańskich liberałów”.·        Partie narodowe i etniczne w Europie i w Polsce (Szczecin 2010). Referat: Promocja regionalizmu w programie i działalności Unii Wielkopolan (1990-1999).·        Chłopi w służbie ojczyzny. W 115. rocznicę powstania politycznego ruchu ludowego w Polsce. Materiały z IV Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego, (Warszawa, 1 – 3 września 2010 r). Referat: Geneza Stronnictwa Ludowo –Chrześcijańskiego (1989-1992).·        Triumf i tragedia. Polska i jej armia 1920-1940. (Szczecin 2010). Referat: „Kwestia katyńska” w publikacjach drugiego obiegu (1976-1989).·        Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: twórcy- koncepcje- realizacja do 1989 roku, Szczecin 21- 22 X 2011 (współpraca IHiSM z IPN o/Szczecin). Referat: Między Odrą, Bałtykiem, a Dniestrem. Synteza „Polski Piłsudskiego” z „Polską Dmowskiego” w działalności (pracach studyjnych) Instytutu Europy Środkowej i programie politycznym konspiracyjnej organizacji „Unia” (1940 – 1944/1945).·        „Nad Sekwaną i Tamizą”. Dylematy polskiej emigracji (1939-1989). Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 120 rocznicę urodzin Edwarda Raczyńskiego (1891-1993), ambasadora RP w Londynie, prezydenta na uchodźstwie; Gorzów Wielkopolski, 23- 24 IX 2011 (współpraca z PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Referat: Kryptonim „Narodowiec I”. Służba Bezpieczeństwa wobec rodzinny redaktora Michała F. Kwiatkowskiego oraz byłych współpracowników redakcji „Narodowca” - pisma wychodźstwa polskiego we Francji. 

III. Koordynacja ogólnopolskich projektów badawczych: 

·        Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku (Szczecin 2006-2007)·        Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje- ludzie- działalność (Szczecin 2007-2008)- I edycja.·        Demokracja. Centrum i peryferie. Procesy modernizacyjne w polskiej myśli politycznej XX- XXI wieku (Szczecin 2007-2008)·        Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku (Szczecin 2008-2009)·        Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych II Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej, (Szczecin 2009-2011)·        Oblicza polskiej modernizacji Bilans transformacji systemowej III Rzeczypospolitej. (Szczecin 2009-2011)·        Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje- ludzie- działalność (Szczecin 2010-2011)- II edycja.·        Polska lewica XIX- XXI wiek. Koncepcje- ludzie-działalność (Szczecin 2010-2011).·        Suweren - Zwierzchnik - Reprezentant Państwa. Głowa Państwa w polskiej refleksji politycznej(XX-XXI wiek) (Szczecin 2010-2011)·        Polski liberalizm XIX- XXI wiek. Koncepcje- ludzie- działalność (Szczecin 2012-2013) 

 

 

Lista publikacji:

  Monografie 

 

 • W kręgu państwa i władzy. Koncepcje ustroju politycznego polskich konserwatystów (1926-1939), Toruń 2007. (zob. http://www.marszalek.com.pl/index.php?m=2&ks=2063)]\
 • O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979-1989), Toruń- Szczecin 2011, ss. 680.
 • Rzeczypospolita Wielkiego Narodu - wspólnota ładu i wolności. Refleksja geopolityczna Adama Doboszyńskiego i emigracyjnego środowiska „Walki”. Perspektywa źródłowa, Szczecin 2012, ss. 309.
 • O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979-1989). Wydanie II poprawione i uzupełnione. Przedmowy Wiesława Chrzanowskiego, Aleksandra Halla, Toruń 2012, ss. 694.
 • Polski Savonarola. Pisma polityczne Kazimierza Studentowicza z lat wojny i okupacji, (oddane do wydawnictwa)

 

Redakcje i współautorstwo

 

 • Państwo a wychowanie. Idee - mity - stereotypy, red. A. Dymer, T. Sikorski, Szczecin 2005.
 • Józef Piłsudski: polityk, mąż stanu, wódz, red. J. Faryś, T. Sikorski, Szczecin 2005
 • Społeczeństwo-polityka –kultura. Studia nad dziejami prasy w II Rzeczypospolitej, red. T. Sikorski, Szczecin 2006.
 • Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie, red. T. Sikorski, A. Dymer, Szczecin 2006.
 • Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wlkp 2007.
 • Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku,  red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2007.
 • Między Europą naszych pragnień a Europą  naszych możliwości. Państwo-ustrój-polityka zagraniczna w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. J. Faryś T. Sikorski, P. Słowiński, T. I, Gorzów Wlkp. 2008. 
 • Między Europą  naszych pragnień a Europą  naszych możliwości. Państwo-ustrój-polityka zagraniczna w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, T. II, Gorzów Wlkp. 2008.
 • Demokracja. Centrum i peryferie. Procesy modernizacyjne w polskiej myśli politycznej XX- XXI wieku, red. A. Bałaban, J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Szczecin 2008.
 • Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncpecje- ludzie- działaność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
 • Polskie niepodległości. Wizje państwa w okresach przełomu 1918-1944/45-1989, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Szczecin 2008 (w druku)
 • Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008 (w druku)
 •    Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989, pod red. J. Farysia, P. Słowińskiego, T. Sikorskiego, Gorzów Wielkopolski 2009.
 • W kręgu idei, polityki i wojska. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. T. Sikorskiego, H. Walczaka, A. Wątora, Szczecin 2009
 • Oblicza polskiej modernizacji Bilans transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego, A. Szczepańskiej, Toruń 2011
 •  Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych II Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego, A. Wątora, Szczecin 2011  
 • Polska lewica XIX- XXI wiek. Koncepcje- ludzie- działalność, pod red. EKrasuckiego, T. Sikorskiego, A. Wątora, Wrocław 2011.
 • Narodowa Demokracja 1893- 1989. Koncepcje- ludzie- działalność. Księga pamiątkowa poświęcona śp. Profesorowi Romanowi Wapińskiemu, pod red. T. Sikorskiego, A. Wątora, Toruń 2011. 
 •   „Nad Sekwaną i Tamizą”. Dylematy polskiej emigracji (1939-1989), pod red. T. Sikorskiego, P. Słowińskiego, Gorzów Wielkopolski 2012 (w druku).
 •  Suweren – Zwierzchnik Reprezentant Państwa. Głowa Państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej. Studia politologiczne, pod red. Radosława Ptaszyńskiego i Tomasza Sikorskiego, Warszawa 2012 (w druku).
 • Między Odrą a Bałtykiem. Polska myśl zachodnia. Twórcy- Koncepcje – Realizacja do 1989 roku, pod red. M. Semczyszyn, T. Sikorskiego, A. Wątora (po recenzjach)
 • J. Zdanowski, Dzienniki, t. 1, oprac. współ. J. Faryś, T. Sikorski, H. Walczak, A. Wątor, Szczecin 2012 ( w opracowaniu).

 

 

 

Artykuły naukowe, popularnonaukowe i teksty w pracach zbiorowych

 

 

1999

 • Zabiegi Prymasa E.  Dalbora o przyłączenie Wielkopolski do Rzeczpospolitej (1918/1919), „Gazeta Ostrowska”, 3 X 1999.
 • Ruch narodowo-demokratyczny w Wielkopolsce w II poł. XIXw, „Gazeta Ostrowska”, 10 X 1999.
 • U źródeł kultu Mickiewicza w Wielkopolsce, „Gazeta Ostrowska”, 12 XII 1999.

 

 

2000

 • Stanowisko wielkopolskich środowisk zachowawczych wobec Marszałka Józefa Piłsudskiego w latach 1926-1928, "Akademicki Biuletyn Historyczny" 1, 2000.
 • Milenium Chrztu Polski na Pomorzu Zach. w świetle sprawozdań Urzędu Spraw Wewnętrznych, cz. I, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem", 5 XI 2000. 
 • Milenium Chrztu Polski na Pomorzu Zach. w świetle sprawozdań Urzędu Spraw Wewnętrznych, cz. II, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem",12 XI 2000. 
 • Milenium Chrztu Polski na Pomorzu Zach. w świetle sprawozdań Urzędu Spraw Wewnętrznych, cz. III, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem", 19 XI 2000.
 • Milenium Chrztu Polski na Pomorzu Zach. w świetle sprawozdań Urzędu Spraw Wewnętrznych, cz. IV, "Kościół nad Odrą i Bałtykiem", 26 XI 2000.
 • „Pamięci męża stanu”. (Tragiczny wypadek Aleksandra Skrzyńskiego w Łąkocinach k. Ostrowa – 25 IX 1931), „Gazeta Ostrowska”, 5 I 2000.
 • „Ostrowski Długosz". (Pamięci prof. zw .dr hab. Andrzeja Wojtkowskiego), „Gazeta Ostrowska”, 3 V 2000.
 • Królewski sen. (Szkic o monarchistach poł. Wielkopolski), „Gazeta Ostrowska”, 24 V 2000
 •  Gimnazjalista z Greifenbergu. (Próba biografii ks. W. B. Cegielskiego, duszpasterza  polskiej emigracji we Francji i USA), „Gryfickie Echa”, 31 VIII 2000.
 • Ostrowskie powiązania. (Związki S. Mikołajczyka z Ostrowem Wlkp), „Gazeta Ostrowska”, 4 X 2000.
 • Mniejszość niemiecka w południowej Wielkopolsce wobec powstań 1830 i 1863 r, „Gazeta Ostrowska”, 22 XII 2000

 

 

2001

 • Milenium Chrztu Polski (1966r) na ziemi szczecińskiej w świetle sprawozdań Urzędu Spraw Wewnętrznych, "Akademicki Biuletyn Historyczny" 2, 2001.
 • Miejsce systemu wschodnioeuropejskiego w europejskiej doktrynie gaullistów (1958-1969), "Akademicki Biuletyn Historyczny" 2, 2001.
 • Stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego wobec obozu rządzącego w obliczu wyborów parlamentarnych 1928 roku, "Akademicki Biuletyn Historyczny" 3, 2001.
 •  Uzupełnienia do monografii miasta Ostrowa Wielkopolskiego, "Akademicki Biuletyn Historyczny" 3, 2001.
 • Prymat monarchii w typologii ustrojów politycznych G.W. Leibniza, "Pro Fide, Rege et Lege" 3, 2001.

 

 

2002

 • Koncepcja 'Zjednoczonego Frontu Gospodarczego' jako element myśli politycznej Jana Bobrzyńskiego, "Szczecińskie Studia Historyczne" 3, 2002.
 •  Geneza Komitetu Zachowawczego (1926-1927), "Akademicki Biuletyn Historyczny" 4, 2002.
 •  Rola autorytetu głowy państwa w założeniach ideowo- politycznych konserwatywnych monarchistów (1989-2002), "Akademicki Biuletyn Historyczny" 4, 2002.
 • Koncepcja porozumienia włościańsko- ziemiańskiego w ujęciu Bogdana Zawiszy. (Z dziejów ewolucji programowej ruchu chrześcijańsko-narodowego po przewrocie majowym), "Przegląd Zachodniopomorski" 17 (46), 2002, z. 3.2003

 • Kościół - Sanacja - Konserwatyści. Wzajemne relacje w kontekście wyborów parlamentarnych 1928 roku, "Studia Historyczne" 2003, nr 3.
 •  Naród - wychowanie - szkoła w poglądach społecznych Wincentego Lutosławskiego, [w:] Katolicka Szkoła, red. A. Dymer, A. Sowiński, Szczecin 2003.
 • Tworzenie ludzkiej wieczności'. Propaganda - legenda - mit w relacjach dotyczących zgonu Józefa Piłsudskiego na łamach prasy związanej z obozem rządzącym (13-15 maj 1935r). (Zarys problematyki), "Komunikacja - Propaganda - Reklama", Gorzów Wlkp, 2003.
 • Koncepcja porozumienia włościańsko-ziemiańskiego w II Rzeczypospolitej, "Pro Fide, Rege, et Lege", nr1-2(45), 2003.

 

2004

 • Zapomniany głos w sprawie restytucji monarchii. Idea 'Monarchii Narodowej' w myśli politycznej Wincentego Lutosławskiego (1863-1954), "Czasy Nowożytne" 1, 2004.

 

 

2005

 • 'Obywatel-Polak'. Refleksja nad ideałem wychowania państwowego w publicystyce konserwatywnej II Rzeczypospolitej, [w:] Państwo a wychowanie. Idee - mity - stereotypy, red. A. Dymer, T. Sikorski, Szczecin 2005.
 •  Pragmatyzm czy uwielbienie? Ocena Józefa Piłsudskiego w publicystyce konserwatywnej w pierwszych miesiącach po zamachu majowym, [w:] Józef Piłsudski: polityk, mąż stanu, wódz, red. J. Faryś, T. Sikorski, Szczecin 2005.

 

 

2006

 •  Wstęp, [w:] Społeczeństwo-polityka –kultura. Studia nad dziejami prasy w II Rzeczypospolitej, red. T. Sikorski, Szczecin 2006.
 •   „Mówili, żeśmy stumanieni nie wierząc nam, że chcieć to móc”. Program wychowania „młodego pokolenia” na łamach miesięcznika ideowo-politycznego „Młoda Polska” (sierpień 1937- marzec/kwiecień 1938), [w:] Społeczeństwo-polityka –kultura. Studia nad dziejami prasy w II Rzeczypospolitej,  red. T. Sikorski, Szczecin 2006.
 •  Zmierzch czy śmierć Zachodu? Samuela P. Huntingtona i Patrica P. Buchanana refleksja nad kryzysem cywilizacji zachodniej, [w:] Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie, red. T. Sikorski, ks. A. Dymer, Szczecin 2006.
 •  Problematyka szkolnictwa i oświaty w dokumentach programowych wybranych polskich partii i stronnictw politycznych prawicy i centrum (1918-1939). Przegląd problematyki, [w:] Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie, red. T. Sikorski, A. Dymer Szczecin 2006.

 

 

2007

 •  Między obroną konserwatywnej idei a pokusą władzy. Stanowisko 'Dziennika Poznańskiego' wobec wyborów parlamentarnych 1928 roku, [w:] Obraz wyborów w prasie na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce w XIX i XX wieku, red. A. Chlebowska, J. Stobel, Szczecin 2007.
 • Zorganizowana elita przeciwko barbarzyńskim masom. Elitaryzm jako czynnik determinujący naprawę ustroju politycznego w publicystyce polskich konserwatystów (1918-1939), [w:] „Silna demokracja w silnym państwie”. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wlkp. 2007
 •  Wstęp, (współautor) [w:] Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku, red., T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2007
 •  „Polscy paleokonserwatyści”. Religia i kultura jako gwarancje konserwatywnej tożsamości Ruchu Młodej Polski i Ruchu Polityki Polskiej (1979-1990), [w:] Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku, red., T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2007.
 • Wolność w obozie, czyli o filozofii Mirosława Dzielskiego (1941-1989). Antykomunizm twórczy, „Myśl.pl”, nr7, jesień 2007.

 

 

 2008

 • „Wychować żołnierza gotowego do uderzenia”. Problematyka wychowania do wojny w publicystyce politycznej Związku Młodej Polski (1937-1939), [w:] Organizacje młodzieżowe w XX wieku, red. P. Tomaszewski, M. Wołos, Toruń 2007. 
 •  Rewolucja nihilizmu. Polska konserwatywna i katolicka refleksja nad kryzysem cywilizacji łacińskiej na tle europejskiego pesymizmu dziejowego w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Polska: centrum czy peryferie Europy, red. A. Michałek-Simińska, T. Ślepowroński, Szczecin 2008 (w druku)
 • Autorytet władzy w doktrynie ustrojowej współczesnych integralnych konserwatystów, [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. Państwo-ustrój-polityka zagraniczna w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, t. II, Gorzów Wlkp. 2008.
 •  „Unia Europejska czy Respublica Christiana?” Aksjologiczne fundamenty zjednoczonej Europy w myśli politycznej współczesnych polskich konserwatystów (1989-2007), Polska między Wschodem a Zachodem, red. A. Szczepańska, H. Walczak, Toruń 2008 (w druku).
 •  „Od agnostycyzmu do integryzmu religijnego”. Dyskusja wewnątrz środowiska młodych tradycjonalistów polskich Drugiej Rzeczypospolitej nad miejscem religii w hierarchii wartości. Zarys problemu, [w:] Wychowanie a polityka. Kultura polityczna w XX wieku,  red. K. Kalinowska, Toruń 2008 (w druku).
 •  „Narodowi piłsudczycy”. Nacjonalizm państwowy w ujęciu grupy „Jutro Pracy” (1931-1939), [w:] Piłsudczycy bez Piłsudskiego. Dylematy piłsudczyków po 1935 r., red. M. Wołos, Toruń 2008 (w druku).
 • Od Ruchu Polityki Realnej do Stronnictwa Polityki Realnej. O politycznym zaangażowaniu pisma „Stańczyk” w latach 1986-2004, „Studia Polityczne", nr22, 2008.
 • Metapolityczny i praktyczny wymiar postkonserwatywnej wizji zjednoczonej Europy. Przypadek wrocławskiego „Stańczyka”, [w:] Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku, red. H. Stys, Toruń 2008.
 •  „Urodzony z defektem polskości”. Spór o Romana Dmowskiego i dziedzictwo Narodowej Demokracji w publicystyce opozycyjnej, postępowej inteligencji laickiej (1976-1989), [w:] Roman Dmowski i jego współpracownicy, red. M. Białokur M. Patelski, Opole 2008 (w druku).
 •  O PRL- u, niepodległości, Rosji i Rosjanach bez emocji. Kilka uwag nad kategorią realizmu politycznego w publicystyce politycznej Aleksandra Halla i Ruchu Młodej Polski, [w:] Z najnowszych dziejów Polski. Szkice historyczno-politologiczne poświęcone R. Pipesowi, red. P. A. Leszczyński, A. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2008.
 •  „Nacjonalizm humanistyczny”. Czyli patriotyzm wolny od uprzedzeń w pisarstwie politycznym i krytyce literackiej Karola Ludwika Konińskiego (1891-1943), „Templum Novum”, nr7, 2007/2008.
 • „Miejsce antydemokratyzmu w publicystyce politycznej Narodowego Odrodzenia Polski (1992-2006), [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncpecje- ludzie- działaność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
 •  „Nacjonalizm humanistyczny”. Czyli patriotyzm wolny od uprzedzeń w pisarstwie politycznym i krytyce literackiej Karola Ludwika Konińskiego (1891-1943), [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncpecje- ludzie- działaność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
 • Wstęp (współautor A. Wątor), [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncpecje- ludzie- działaność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
 • Wstęp (współautor J. Faryś), [w:] Demokracja. Centrum i peryferie. Procesy modernizacyjne w polskiej myśli politycznej XX- XXI wieku, red. A. Bałaban, J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Szczecin 2008.
 • Między tradycją a wyzwaniami współczesności. Dylemat modernizacji państwa w myśli politycznej Ruchu Młodej Polski i Ruchu Polityki Polskiej (1979-1989), [w:] Demokracja. Centrum i peryferie. Procesy modernizacyjne w polskiej myśli politycznej XX- XXI wieku, red. A. Bałaban, J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Szczecin 2008.
 • „Między Polska naszych pragnień a rzeczywistością PRL-u”. Ideowe imponderabilia Ruchu Młodej Polski przed sierpniem 1980 roku, [w:] Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
 • Naród i Państwo jako główne determinanty myśli politycznej Ruchu Młodej Polsk (1979-1989), [w:] Narodowy Nurt Opozycji Demokratycznej w PRL (1955-1990), red. W. Muszyńskiego, cz. I. Skróty referatów - Varia, Warszawa 2008.
 • Personalizm narodowy. Jednostka i naród w refleksji politycznej Ruchu Młodej Polski. Kilka uwag porządkujących, [w:] Narodowy Nurt Opozycji Demokratycznej w PRL (1955-1990), red. W. Muszyńskiego, Warszawa 2008
 • Ani lewica, ani prawica. Kilka uwag o “odchyleniu” liberalno-konserwatywnym Bronisława Łagowskiego, „Myśl. pl”, nr10, lato 2008. 
 • Więcej niż obcy. Obraz Żyda na łamach pisma satyryczno humorystycznego„Pokrzywy” (1937-1939), [w:] „Swoi” i „obcy” w prasie regionalnej XIX i XX w, red. J. Sobel, T. Ślepowroński, Szczecin 2008 (w druku)
 • Tożsamość europejska wobec wyzwań modernizacji Europy. Przypadek Prawa i Sprawiedliwości, [w:] Polacy za Ziemiach Odzyskanych. Regiony przygraniczne w poszukiwaniu tożsamości: przed i po akcesji, red. A.Makowski, Szczecin 2008. 

 

 

 

2009

 • Od krytyki do zaangażowania”. Ocena przewrotu majowego i „Polski po majowej” w publicystyce politycznej środowiska poznańskiej „Awangardy” (1927-1933), [w:] Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w polskiej myśli politycznej XX wieku, pod red. W. Wojdyły, G. Radomskiego, Toruń 2009.
 • Koncepcje ustroju politycznego w publicystyce Ruchu Młodej Polski i Ruchu Polityki Polskiej (1979-1990), [w:] Władza wykonawcza w Polsce i Europie, red. M. Drzonek. A. Wołek, Szczecin-Nowy Sącz 2009.
 • Antysemicka obsesja jako punkt wyjścia w ocenie rzeczywistości. Oblicze ideowo-polityczne Ruchu Porozumienia Narodowego, [w:] Księga pamiątkowa na siedemdziesiątą rocznicę urodzinprofesora Janusza Farysia, Gorzów Wlkp. 2009. 
 • Dekompozycja Ruchu Młodej Polski w latach 1985-1989. Analiza procesu, [w:] Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989, pod red. J. Farysia, P. Słowińskiego, T. Sikorskiego, Gorzów Wielkopolski 2009.
 • Od „wewnętrznej niepodległości” do „narodowego kompromisu”. Koncepcja rewindykacji PRL w publicystyce „Głosu” (1977-1983), [w:] W kręgu idei, polityki i wojska. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. T. Sikorskiego, H. Walczaka, A. Wątora, Szczecin 2009.
 • Karykatura polityczna jako źródło do badań nad historią Drugiej Rzeczypospolitej, „Historia i Polityka”, nr1(8), 2009.
 • Polska między Niemcami na Rosją. Reasekuracja interesu narodowego w refleksji politycznej Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (1989-1991), [w:] Primum Vivere Deinde Philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Rzońcy z okazji siedemdziesiątych urodzin, Toruń –Opole 2009. 
 • Jaka prawica? Kilka uwag o ideowo-politycznym doświadczeniu RMP, [w:]Nie ma życia bez swobody. 30 lat Ruchu Młodej Polski (1979-2009), pod red.A. Lewandowski, K. Marulewska, A. Meller, Toruń 2009
 •   „Śni nam się Polska Wolna, Niepodległa, Sprawiedliwa – a więc Wielka”. Etos Józefa Piłsudskiego w działalności publicystycznej i wydawniczej niepodległościowego nurtu polskiej opozycji antykomunistycznej w latach 1977-1989, [w:] Drogi do niepodległości, Police 2009
 • Wrocławski „Stańczyk” w latach 1986-2004. Geneza pisma –redakcja –starania o czytelnika, [w:] Z dziejów prasy konserwatywnej, pod red. B. Borowika, W. Micha, Lublin 2009  
 •   (rec.) Tomasz Szczepański, Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji polskiej w latach 1980-1998, Wydawnictwo Adam MarszaŁek, Toruń 2008, s.272. („Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr21, 2009)

 

2010

 •  Gabinet Józefa Piłsudskiego (2 X 1926-27VI 1928), [w:] Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Niepodległej, pod red. J. Farysia, H. Walczaka, A. Wątora, Szczecin 2010, s. 219-248.
 •  IV gabinet Kazimierza Bartla (27 VI 1928-13 IV 1929), [w:] Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Niepodległej, pod red. J. Farysia, H. Walczaka, A. Wątora, Szczecin 2010, s.249-264.
 • Narodowi, chrześcijańscy, konserwatywni. O współczesnych afiliacjach idei narodowej. Casus Zjednoczenia Chrześcijańsko- Narodowego, [w:] Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej. Nacjonalizm, pod red. E. Maj, M. Mikołajczyk, M. Śliwy, Kraków 2010, s. 113-142.
 • Polski Związek Akademicki (1980-1981). Przyczynek do dziejów „młodej prawicy” w PRL, [w:] Między zniewoleniem a wyzwoleniem 1939-1989, pod red. J. Waskana, Toruń 2010, s. 222-236.
 • Londyńska „Myśl Polska” wobec środowisk opozycji demokratycznej w PRL(1976–1983). Kilka uwag na temat relacji emigracja–kraj, [w:] Historycy polscy i historia wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia polityczne i historyczne. Tom dedykowany pamięci nestora polskich historyków profesora Józefa Jasnowskiego (1906–2009), pod red. L. Nowaka,M. Szczerbińskiego, G. Wieczorka, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 207-224.
 • Polityczni maksymaliści”. Strategia niepodległościowa Polskiej Partii Niepodległościowej w latach 1985-1989, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, 2010, t. XI, s. 81-95.
 • Krytycy, „rewizjoniści” czy surowi cenzorzy? Garść uwag o narodowo-demokratycznym modelu polityki niepodległościowej w publicystyce opozycyjnej lewicy laickiej w latach 70-tych XX wieku, [w:] Religia- Polityka- Naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, pod red. R. Łętochy, Kraków 2010, s. 284-297.
 •  „Festiwal Solidarności” na łamach publicystyki Ruchu Młodej Polski (1980-1981), [w:] Polska i sąsiedzi. Studia z dziejów kultury, gospodarki i myśli politycznej, Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Marianowi Mroczce w 70-.rocznicę urodzin, pod red. M. Hejgera, W. Skóry, Gdańsk 2010, s. 567-587.
 • Realizm środowiska “Głosu” i Grupy Publicystów Politycznych w konfrontacji rzecznikami idealizmu politycznego w drugiej połowie lat 80-tych XX wieku, [w:] Drogi do niepodległości. Szanse, kontrowersje, problemy, pod red. G. Radomskiego, W. Wojdyły, M. Zamojskiej, Toruń 2010, s. 91-101.
 • Słowo o Scriptorze (współautor E. Krasucki),„Scriptor. Nowy” Periodyk Kół Naukowych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego”, 2010, nr 1, s.5.

 

 

2011

 • Od uniwersytetów ludowych po książkę dla ludu. Kilka uwag na temat oświaty pozaszkolnej w myśli politycznej polskich konserwatystów (1918-1939), [w:] W kręgu idei. Państwo – Edukacja - Religia. Księga Pamiątkowa poświęcona dr Katarzynie Kalinowskiej, pod red. G. Radomskiego, W. Wojdyły, M. Zamoyskiej, Toruń 2011, s. 85-91.
 • Powstanie Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. U źródeł ruchu chrześcijańsko-narodowego w III Rzeczpospolitej, [w:] Oblicza polskiej modernizacji Bilans transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego, A. Szczepańskiej, Toruń 2011, s. 558-574.
 • Wstęp, (współautorzy: A. Szczepańska i E. Krasucki) [w:]Oblicza polskiej modernizacji Bilans transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego, A. Szczepańskiej, Toruń 2011, s. 9-11.
 •  „Warszawscy piłsudczycy”. Idee, strategia polityczna i wizja III Rzeczypospolitej w programie Liberalno- Demokratycznej Partii „Niepodległość” (1984-1989), [w:]Epigoństwo, czy twórcza ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych II Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego, A. Wątora, Toruń 2011, s. 239-254.
 • Wstęp (współautorzy A. Wątor i E. Krasucki), [w:]Epigoństwo, czy twórcza ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych II Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego, A. Wątora, Toruń 2011, s. 7-8.
 • Więcej niż obcy. Obraz Żyda na łamach pisma satyryczno humorystycznego„Pokrzywy” (1937-1939), [w:] „Swoi” i „obcy” w prasie regionalnej XIX i XX w, pod red. J. Sobel, T. Ślepowrońskiego, Szczecin - Wrocław 2011.
 • Personalizm narodowy. Jednostka i naród w refleksji politycznej Ruchu Młodej Polski. Kilka uwag porządkujących, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2011, nr 1.

 

 

2012
 • IV Rzeczypospolita. Mit polityczny czy projekt modernizacji? Przebudowa ustrojowa państwa w programie politycznym Koalicji Konserwatywnej, [w:] Mity polityczne-wyobrażenia zbiorowe-polityka historyczna, pod red. R. Jung, E. Ponczek, Toruń 2012.
 • „Patrioci wolności”. Środowisko „Przeglądu Politycznego” (1983-1989). Liberalna refleksja nad państwem i polityką, [w:] Druga i trzecia niepodległość: bilans 20 lat, pod red. A. Domke, J. Macały, Zielona Góra 2012.
 • „Nowe Horyzonty” (1986-1989)- pismo młodej endecji schyłku PRL-u. Próba zarysu monograficznego, [w:] Prasa Narodowej Demokracji, t. II pod red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2012.
 • Od endecji do europrawicy”. Oblicze ideowo-polityczne „Polski Narodowej” (1988-1990). Przyczynek do dziejów bezdebitowej prasy narodowej w PRL, [w:] Narodowa Demokracja. Dzieje ruchu politycznego XIX-XXI wiek. Księga poświęcona pamięci Profesora Romana Wapińskiego, pod red. T. Sikorskiego, A. Wątora, t. 2, Toruń 2012.
 •  „Porozumienie Opozycji Robotniczej - Porozumienie Prasowe Opozycji Robotniczej” (1985-1986). Zapomniana karta z dziejów polskiej radykalnej lewicy, [w:] Polska lewica XIX- XXI wiek. Koncepcje- ludzie-działalność, t. 2, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego, A. Wątora, Wrocław 2012.
 • Koncepcje ustrojowe w publicystyce liberalnego nurtu polskiej opozycji demokratycznej lat osiemdziesiątych. Casus „gdańskich liberałów, [w:] Dylematy ustrojowe w polskiej myśli polityczne XX i XXI wieku, pod red. A. Lewandowskiego, A. Mellera, W. Wojdyły, Toruń 2012.
 • Tradycyjni, ludowi, chrześcijańscy. Geneza Stronnictwa Ludowo –Chrześcijańskiego (1989-1992). Z dziejów ruchu ludowego okresu transformacji partyjnej [w:] Chłopi w służbie ojczyzny. W 115. rocznicę powstania politycznego ruchu ludowego w Polsce. Materiały z IV Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego, Warszawa, 1 – 3 września 2010 r,. t. 2, pod red. J. Gmitruka, A. Indraszczyka, Warszawa 2012.
 • III Rzeczypospolita. Idea praworządnego państwa prawa w myśli politycznej Konfederacji Polski Niepodległej (1979-1989),[w:]Między aprobatą odrzuceniem. Demokracja polska w publicystyce i praktyce politycznej XX i XXI wieku, pod red. M. Strzeleckiego,Olsztyn 2012.
 • Konserwatywne inspiracje w publicystyce politycznej Jacka Bartyzela na łamach „Bratniaka” i „Polityki Polskiej” (1977-1989), [w:] Twórcy prasy konserwatywnej, pod red. B. Borowika, W. Micha, Lublin 2012.
 •  Między Wschodem a Zachodem. Henryka Krzeczkowskiego ćwiczenia na tematy geopolityczne, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 2012, nr 33
 • Profesor był jednym z moich Mistrzów – rozmowa z dr hab. Tomaszem Sikorskim z Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozmawiał redaktor Maciej Motas, „Myśl Polska”, 20-27 V 2012, nr 21-22.
 •  Wstęp, [w:] Narodowa Demokracja. Dzieje ruchu politycznego XIX-XXI wiek. Księga poświęcona pamięci Profesora Romana Wapińskiego, pod red. T. Sikorskiego, A. Wątora, t. 1-2, Toruń 2012.
 •  Wstęp, [w:] Polska lewica. Koncepcje –ludzie-działalność, t. 1-2, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego, A. Wątora, Wrocław 2012.
 •  Wstęp, [w:] Polski „Savonarola”. Antologia tekstów Kazimierza Studentowicza. Tom I (1939-1945), wstęp, wybór i opracowanie T. Sikorski, (przekazane do wydawnictwa po recenzjach)
 •  Kazimierz Studentowicz (1903-1992) – apostoł polskiego socjalizmu chrześcijańskiego. cz. I, [w:] Polski „Savonarola”. Antologia tekstów Kazimierza Studentowicza. Tom I (1939-1945), wstęp, wybór i opracowanie T. Sikorski, (przekazane do wydawnictwa po recenzjach)

 

Materiały przyjęte do druku
 • „Edukacja Jutra”. Problematyka oświaty w myśli politycznej rodzimego nurtu demokratycznego konserwatyzmu po 1989 roku, [w:] Oświata i kultura w polskiej myśli politycznej, pod red. A. Mieczkowskiego, M. Wichmanowskiego, Lublin. (przyjęte do druku).
 • Rewolucja nihilizmu. Polska konserwatywna i katolicka refleksja nad kryzysem cywilizacji łacińskiej na tle europejskiego pesymizmu dziejowego w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Polska: centrum czy peryferie Europy, pod red. A. Michałek-Simińskiej, T. Ślepowrońskiego, Szczecin (w druku).
 • Promocja regionalizmu w programie i działalności Unii Wielkopolan (1990-1999), [w:] Partie narodowe i etniczne w Europie i w Polsce, pod red. M. Mieczkowskiej, B. Toszka, Szczecin 2011 (przyjęte do druku).
 • W imię prawdy. „Kwestia katyńska” w publikacjach drugiego obiegu (1976-1989). Zarys problemu, [w:] Triumf i tragedia. Polska i jej armia 1920-1940, pod red. J. Farysia, H. Walczaka, A. Wojtaszaka, Szczecin ( przyjęte do  druku).
 •  Międzymorze” – pismo sekcji wschodniej Polskiej Partii Socjalistycznej (1987-1989). Zapomniana historia. „Przegląd Zachodniopomorski” (przyjęte do druku).
 • Ordo caritatis. Myśl polityczna i działalność Ruchu Młodej Polski do sierpnia 1980 roku, [w:] Opozycja i opór społeczny w latach 1976-1981, pod red. W. Polaka, Gdańsk (w druku).
 • Jednoczenie przez podział. Nieudana próba ratowania dziedzictwa Ruchu Młodej Polski przez Koalicję Republikańską, [w:]Księga Pamiątkowa poświęcona Profesorowi Witoldowi Wodyle (przyjęte do druku)
 •  „Nowa Polska” – Wizja (wyobrażenie) powojennego państwa w myśli politycznej konspiracyjnej organizacji „Unia”, [w:] Wyobrażenie państwa w polskiej myśli polityczne, pod red. M. Strzeleckiego, Toruń (przyjęte do druku)
 •  Między Odrą, Bałtykiem, a Dniestrem. Synteza „Polski Piłsudskiego” z „Polską Dmowskiego” w działalności (pracach studyjnych) Instytutu Europy Środkowej i programie politycznym konspiracyjnej organizacji „Unia” (1940 – 1944/1945), [w:] Między Odrą a Bałtykiem. Polska myśl zachodnia. Twórcy- Koncepcje – Realizacja do 1989 roku, pod red. M. Semczyszyn, T. Sikorskiego, A. Wątora (przyjęte do druku)
 •  Kryptonim „Narodowiec I”. Służba Bezpieczeństwa wobec rodzinny redaktora Michała F. Kwiatkowskiego oraz byłych współpracowników redakcji „Narodowca” - pisma wychodźstwa polskiego we Francji, [w:] „Nad Sekwaną i Tamizą”. Dylematy polskiej emigracji (1939-1989), pod red. T. Sikorskiego, P. Słowińskiego, Gorzów Wielkopolski 2012 (w druku).
 • Rzeczywistość i eksperyment. Idea „totalizmu państwowego” w myśli politycznej piłsudczykowskiej grupy „Zaczyn” (1936-1939), „Niepodległość” (przyjęte do druku)
 •  O nowe oblicze ruchu narodowego. Aktywność polityczna i publicystyczna Wiesława Chrzanowskiego (wrzesień 1939-sierpień 1944), [w:] Prasa Narodowej Demokracji, t.3: Publicyści, pod red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin (w druku).
 •  Kalendarium życia Wiesława Chrzanowskiego, [w:] Wiesław Chrzanowski (1923-2012). Historia-Polityka-Idee, Warszawa (w druku).
 •  „Teatr snów”. Popaździernikowe nadzieje i rozczarowania Wiesława Chrzanowskiego (1956-1957), [w:] Wiesław Chrzanowski (1923-2012). Historia-Polityka-Idee, Warszawa (w druku).
 • Próby konsolidacji środowiska byłych działaczy Stronnictwa Pracy przed wyborami 1957 roku, [w:] Wybory i referenda w PRL w latach 1946-1989, pod red. S. Ligarskiego, M. Siedziako, Szczecin 2012 (w druku).
 • „Polska Mazowieckiego, to Polska naszych ideałów”. Konserwatyści z Forum Prawicy Demokratycznej wobec wyborów prezydenckich 1990 roku, [w:] Suweren – Zwierzchnik Reprezentant Państwa. Głowa Państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej. Studia politologiczne, pod red. Radosława Ptaszyńskiego i Tomasza Sikorskiego, Warszawa 2012 (w druku).
 • Jacek Gzella, Między Sowietami a Niemcami. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół „Słowa” (1922-1939), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, „Kwartalnik Historyczny” (przyjęte do druku).
 • Od Bobrzyńskiego, Rocheforta do Dmowskiego. Intelektualne „wyspy” Stefana Kisielewskiego. Inspiracje – kontynuacje – interpretacje w powojennej publicystyce (1945-1956), [w:] Polska myśl polityczna w tradycji intelektualnej Europy XIX- XXI wieku. Inspiracje- kontynuacje- interpretacje, pod red. A. Dawidowicz, Ł. Lewkowicza, E. Maj, Lublin 2013 (w druku).
 • Ale cóż robić, kiedy Rosję tak trudno kochać… Refleksje nad realizmem politycznym Stefana Kisielewskiego, [w:] Waśń dwóch słowiańskich dusz. Rosja w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, pod red. W. Wojdyły, A. Lewandowskiego, Toruń 2013 (w druku)
 •  „Omijając sługę dostać się do Pana”. „Nieznośny” trening realizmu Stefana Kisielewskiego. Garść refleksji nad publicystyką z lat 1979-1983, [w:] Liberalizm nad Wisłą XIX- XXI wiek. Koncepcje-ludzie-działalność, pod red. E. Krasuckiego, Krasickiego. Sikorskiego, A. Wątora, Szczecin 2013 (w opracowaniu)