dr Eryk Krasucki

  • Drukuj
 Zakład: Historii Polski XIX i XX w.
stanowisko: adiunkt
pokój:  054
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
konsultacje: czwartek, 15.30-17.00

 

Urodziłem się w roku, w którym grupa The Clash wydała swój debiutancki album, a Diego Maradona zadebiutował w reprezentacji Argentyny. Na "polskim podwórku" doszło w tym czasie do premiery Barw ochronnych Krzysztofa Zanussiego i śmierci Zdzisława Maklakiewicza. Potem była szkoła - jedna i druga, piłka nożna, nagrywane na magnetofon Kasprzak piosenki z radiowej Trójki, książki zbójeckie i mniej zbójeckie, a także rozmaite chłopackie zabawy za garażami. Wszystko to w Drawsku Pomorskim, miasteczku w którym, wbrew powszechnie panującej opinii, nie znajduje się poligon i nie jest ono okupowane przez różne obce wojska. Mieszkam tam do dziś (z kilkuletnią przerwą na Szczecin). Zawodowo zajmuję się historią powojenną Polski i Pomorza Zachodniego, choć zaczynałem od magisterium z mediewistyki pisanego pod okiem prof. Jana M. Piskorskiego pt. Jaksa z Kopnika - próba biografii postaci z XII-wiecznych dziejów Polski i Połabia oraz jej recepcja w okresie międzywojennym (2001). W kręgu moich zainteresowań znajdują się przede wszystkim sprawy związane z przemianami społecznymi i kulturalnymi. Z nich właśnie wziął się pomysł na doktorat, którego promotorem był prof. Kazimierz Kozłowski. Pracę zatytułowaną Jerzy Borejsza a przemiany polskiej kultury w latach 1944-1952 obroniłem w 2006 r. A potem przyszło pisanie rzeczy większych i mniejszych (ich lista poniżej), spośród których najbardziej zadowolony jestem z książki Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza - biografia polityczna (2009), za którą otrzymałem w 2009 r. nagrodę KLIO, a w 2010 r. nagrodę za najlepszą książkę roku w kategorii historia od Miesięcznika Literackiego KSIĄŻKI oraz nominacje do nagród im. Kazimierza Moczarskiego i Jerzego Giedroycia, a także z wyboru źródeł Przesilenie. Szczecińskie społeczeństwo i władza w styczniu i lutym 1971 r. (2010). Na co dzień czytam ciekawe książki (te mniej ciekawe również, ale to wolę przemilczeć), wsłuchuję się w różne zjawiska, które pojawiają się w muzyce i obiecuję sobie, że będę uprawiał regularnie rozmaite sporty, co kończy się zazwyczaj niezbyt regularnym bieganiem.

 

Wykaz publikacji:

 

 

2003

 

Obraz mentalności działaczy partyjnych niższego szczebla w świetle dokumentów KP PPR w Drawsku Pomorskim (1945-1948), w: Osadnictwo na Pomorzu Zachodnim. Mity i rzeczywistość, pod red. K. Kozłowskiego, Szczecin 2003, s. 29-60.

 

2004

 

Korespondencja T. Kroński – Cz. Miłosz. Próba opisu postaw polskiej inteligencji powojennej (1945-1949), „Przegląd Zachodniopomorski” 2004, nr 2, s. 101-119.

„Czytelnik” w Szczecinie – przyczynek do badań nad historią delegatury z lat 1946-1948, „Kronika Szczecina” 2003, t. XX, Szczecin 2004, s. 161-175.

Spadek Borejszy, „Przegląd” 2004, nr 50, s. 47-48.

 

2005

 

Początki „Głosu Szczecińskiego” w świetle dokumentów z lipca 1947 r., „Przegląd Zachodniopomorski” 2005, nr 3, s. 155-166.

NSZZ „Solidarność” w świetle korespondencji do szczecińskiej „Jedności” z roku 1981, w: Stan wojenny w skali kraju i Pomorza Zachodniego. Informacje źródłowe i refleksje, pod red. M. Machałek i J. Macholaka, Szczecin 2005, s. 263-285.

„Historia bardzo wesoła, a ogromnie przez to smutna…”, czyli o szczecińskim procesie „Przeprowadzki” Karola Huberta Rostworowskiego raz jeszcze, „Dyskurs” 2005, nr 1, s. 197-224.

Młodzi obywatele – dzieci i młodzież na polskich znaczkach pocztowych (1947-1956), w: Państwo a wychowanie. Idee - mity - stereotypy, pod red. A. Dymera i T. Sikorskiego, Szczecin 2005, s. 219-229.

Cenzor Borejsza, „In Gremio” 2005, nr 4, s. 26-27.

Brzechwa dzieciom – cenzura Brzechwie, „In Gremio” 2005, nr 6, s. 27-29.

Losy dwóch miast, albo o tym dlaczego w Szczecinie ogłoszono socrealizm, a do Wrocławia przyjechał Picasso, „Biuletyn IPN” 2005, nr 9-10, s. 45-53.

Następcy Tronów – żydowski big-beat ze Szczecina, „Biuletyn IPN” 2005, nr 11, s. 61-69.

 

2006

 

Ujmując w dłoń skalpel materializmu. Wizja kultury socjalistycznej w publicystyce Jerzego Borejszy z „Lewara” i „Sygnałów” (1934-1939), w: Społeczeństwo – polityka – kultura. Studia nad dziejami prasy w II Rzeczypospolitej, pod red. T. Sikorskiego, Szczecin 2006, s. 193-209.

Film jako obowiązek polityczny. Prace nad obrazem „Żołnierz zwycięstwa” Wandy Jakubowskiej w świetle dokumentów partyjnych z lat 1949-1953, w: Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, pod red. K. Stępnika i M. Piechoty, Lublin 2006, s. 265-275.

Alternatywne ruchy młodzieżowe wobec zmian społeczno-politycznych końca lat 80. – zarys problematyki ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Pomorza Zachodniego w: Narodziny III Rzeczypospolitej. Pomorze Zachodnie w latach 1988-1990, pod red. M. Machałek i J. Macholaka, Szczecin 2006, s. 177-189.

Tworząc nowy typ bohatera narodowego. Postać Karola Świerczewskiego w świetle przygotowań do realizacji filmu „Żołnierz Zwycięstwa” Wandy Jakubowskiej, w: Historia, pamięć, tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy, pod red. M. Kujawskiej i  B. Jewsiewickiego, Poznań 2006.

Historia zapisana w listach – korespondencja do „Jedności” z 1981 r., „Jedność” 2006, nr 1, s. 10-12.

Był big-beat czyli o Następcach Tronów, „In Gremio” 2006, nr 3, s. 52-54.

• (wspólnie z Małgorzatą Machałek), Koniec milenijnych peregrynacji – Pomorza Zachodnie, „Niezależna Gazeta Polska” 2006, nr 3.

Przepis na nowego bohatera, albo o tym dlaczego z Karola Świerczewskiego nie udało się zrobić gwiazdy kina socrealistycznego, „Biuletyn IPN” 2006, nr 7, s. 49-57.

• (wspólnie z Małgorzatą Machałek) Obchody Milenium i Tysiąclecia na Pomorzu Zachodnim, w: Milenium czy Tysiąclecie?, pod red. B. Noszczaka, Warszawa 2006, s. 252-273.

Piekło namiętnego czytelnika gazet codziennych, albo o „Wiadomościach Szczecińskich” nieco inaczej, „Jedność” 2006, nr 9, s. 3.

 

2007

 

Krótka historia sześćdziesięciolatki. Drawska Biblioteka Publiczna (1947-2007), Warszawa 2007, ss. 171.                                                             

                                                                    Image

 

Niesforne dziecko „odwilży”. Tygodnik „Ziemia i Morze” w 1956 roku, w: W poszukiwaniu tożsamości. Październik’56 na Pomorzu Zachodnim, pod red. M. Machałek i A. Makowskiego, Szczecin 2007, s. 115-147.

Przestrzeń przed-trwała. Próba opisania powiatu chojeńskiego wiosną 1946 r., w: Chojna i okolice na przestrzeni wieków, pod red. R. Skryckiego, Chojna-Zielona Góra 2007, 139-153.

„Antysyjonistyczne” wątki szczecińskiego Marca’68 (zarys problematyki), w: Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, pod red. M. Jaroszewicza i W. Stępińskiego, Warszawa 2007, s. 499-520.

O tym jak szczecińscy cenzorzy poezję w ’56 roku swymi nożycami próbowali przycinać, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 12 stycznia 2007, s. 9-11.

Unikając szablonu. Wokół biografii Edmunda Bałuki, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 19 stycznia 2007, s. 9-11.

Marzec’68 w Szczecinie, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 19 marca 2007, s. 6.

Antypochód – 1 Maja 1971 r. w Szczecinie, „Biuletyn IPN” 2007, nr 7, s. 66-76.

Cataclysm, Catharsis, Community and Change, „Pogranicza” 2007, special issue: The Tall Ships’ Races 2007 – Szczecin: places, history, culture, s. 106-109.

Grudzień ’70 i jego następstwa, w: M. Machałek, P. Miedziński, Zbuntowane miasto. Szczeciński grudzień’70-styczeń’71, Szczecin 2007, s. 9-15. (skrócona wersja tego tekstu pod tytułem Grudzień’70 w Szczecinie i jego następstwa , w: Szczecin Grudzień’70 – Styczeń’71. Materiały edukacyjne, pod red. M. Machałek i K. Rembackiej, Szczecin 2007, s. 6-10)

• [recenzja] „Trywialna niedyskrecja” [K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda, Warszawa 2006], w: „Pogranicza” 2007, nr 4, s. 102-105.

 

 

2008

 

Żydowski Marzec'68 w Szczecinie, Szczecin 2008, ss. 72.

                                                                    Image

 

„Za młodzi, aby zapisać się do „Solidarności”, a za starzy, aby o niej zapomnieć”, rzecz o szczecińskim (i nie tylko) Ruchu Wolność i Pokój w drugiej połowie lat 80. XX w. w: Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Działalność – ideologia – struktury – polskie organizacje młodzieżowe od 1945 r., pod red. P. Tomaszewskiego i M. Wołosa, Toruń 2008, s. 290-307.

... to są Żydzi i trzeba ich bić. O tumulcie szczecińskim latem 1946, "Odra" 2008, nr 4, s. 31-35.(skrócona wersja tego tekstu pod tytułem: Antyżydowski tumult w Szczecinie latem 1946 roku, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 1 lutego 2008, s. 5)

FAMA’77 w perspektywie aparatu bezpieczeństwa, w: Artyści a Służba Bezpieczeństwa. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, pod red. R. Klementowskiego i S. Ligarskiego, Wrocław 2008, s. 155-172.

Edmund Bałuka. Garść refleksji do portretu szczecińskiego robotnika z początku lat siedemdziesiątych, w: Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim, pod. red. K. Kowalczyka, M. Paziewskiego i M. Stefaniaka, Szczecin 2008, s. 191-203.

Co o nas mówią marcowe listy, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 14 marca 2008, s. 6 i 8.

Ulotka (na marginesie studenckiego Marca'68), "sedina.pl magazyn. Rocznik Miłośników Dawnego Szczecina" 2008, nr 3, s. 73-77.

• Na marginesie obchodów Sierpnia’88 nieco sceptycznie, „Gazeta Wyborcza Szczecin” 2008, 9 września, s. 6.

(wspólnie z Igorem Hałagidą, Pawłem Knapem i Marcinem Ozgą), Województwo koszalińskie, w: Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III: 1975-1990, pod red. Pawła Piotrowskiego, Warszawa 2008.

 

 2009

 

•  Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza – biografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ss. 324.

Image

[recenzje i omówienia: M. Fuzowski, Wizjoner i komunista, „Newsweek” 2009, nr 27; R. Kurkiewicz, Magnat rewolucji, „Gazeta Wyborcza – Duży Format” 2009, nr 28, 23 lipca; A. Nowakowska, „Histmag.org. Pierwszy polski portal historyczny”, http://histmag.org/?id=3159; Lektor [T. Fijałkowski], Bez łatwych odpowiedzi, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 35; K. Masłoń, Stajnia Jerzego Borejszy, „Rzeczpospolita” 2009, 27 sierpnia; A.D. Liskowacki, Czerwone w różnych kolorach, „Kurier Szczeciński” 2009, 10 września; B. Kaliski, Polityk czy politruk?, „Nowe Książki” 2009, nr 10; P. Dobrołęcki, „Książki. Magazyn Literacki” 2009, nr 9; W. Chełminiak, Łagodny rewolucjonista, http://www.tvp.info/informacje/kultura/lagodny-rewolucjonista; D. Dąbrowska, „Komunista oświecony”, „Pogranicza” 2009, nr 5; A. Garlicki, Przerwana kariera, http://www.polityka.pl/przerwana-kariera/Lead30,955,300421,18/; J. Krawczyk, Żyd, anarchista … stalinista, „Inny Świat” 2009, nr 30; A. Nowaczewski, Jerzy Borejsza – komunista oświecony?, „Topos” 2010, nr 1; A. Chojnowski, Portret „ciekawego” komunisty, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 3; T. Torańska, Najważniejsza Borejsza, „Gazeta Wyborcza” 2010, 30 października – 1 listopada; K. Rokicki, „Kwartalnik Historyczny” 2011, nr 1] 

Wcielenie ideałów kooperatywy czy propagandowa atrapa? Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” z lat 1944-1948, w: Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, pod red. T. Sikorskiego i A. Wątora, Szczecin 2009.

Strajki sierpniowe 1988 roku w Szczecinie. Działania władz politycznych i administracyjnych – rekonesans, w: „Zarejestrujcie nam Solidarność!”. Strajk sierpniowy 1988 r. w Szczecinie, pod red. A. Kubaja i M. Maciejewskiego, Szczecin 2009.

Prowincjonalny Marzec. Specyfika szczecińskich wydarzeń z 1968 r., w: Z dala od Centrum. Rok 1968 na Pomorzu Zachodnim, pod red. R. Kościelnego, Szczecin 2009.

Listy do redakcji szczecińskiej „Jedności” z lat 1980-1981 jako źródło do poznania tła historycznego, w: Księga pamiątkowa na siedemdziesiątą rocznicę urodzin profesora Janusza Farysia, Gorzów Wlkp. 2009.

Abstrakcyjna wolność – ocenzurowana [cenzura pierwszych lat powojennych], w: w: Historia PRL, t. 2: 1946–1947, Warszawa 2009 [seria: Wielka Kolekcja 1944–1989: polityka, ludzie, życie codzienne].

Radio ludzi wolnych [narodziny sekcji polskiej Radia Wolna Europa], w: Historia PRL, t. 5: 1952–1953, Warszawa 2009 [seria: Wielka Kolekcja 1944–1989: polityka, ludzie, życie codzienne].

Bez skreśleń [wybory do sejmu w 1957 r.], w: Historia PRL, t. 8: 1957–1958, Warszawa 2009 [seria: Wielka Kolekcja 1944–1989: polityka, ludzie, życie codzienne].

Sprawa filozofa skandalisty [sprawa Leszka Kołakowskiego w 1966 r.], w: Historia PRL, t. 12: 1966–1967, Warszawa 2009 [seria: Wielka Kolekcja 1944–1989: polityka, ludzie, życie codzienne].

Gierkowska propaganda sukcesu, w: Historia PRL, t. 16: 1973–1975, Warszawa 2009 [seria: Wielka Kolekcja 1944–1989: polityka, ludzie, życie codzienne].

Marzec’68 w Szczecinie. Kilka refleksji przy okazji 40 rocznicy, w: „Kronika Szczecina” 2008, t. XXVII, Szczecin 2009.

Rewolta grudniowa a tożsamość szczecińska, „Wiadomości Historyczne” 2009, nr 6.

Inteligenci i intelektualiści, „Focus Historia” 2009, nr 6.

• „Solidarność” – przekłuwając balon, „Kurier Szczeciński” 2009, 8 września.

• [recenzja] Marian Jurczyk. Zaplątany w historię, „Gazeta Wyborcza Szczecin” 2009, 2 czerwca. (P. Zieliński, M. Jurczyk, Zły prezydent. Wywiad  – rzeka, Szczecin 2008.

[wywiad] Komiwojażer polskiego stalinizmu (autor: M. Fuzowski), „Dziennik – Magazyn” 2009, 13–14 czerwca.

• [wywiad] Szczecińskie fatum. Grudzień ’70, (autor: A. Kuchcińska-Kurcz), „Kurier Szczeciński” 2009, 16 grudnia.

 

2010

Przesilenie. Szczecińskie społeczeństwo i władza w styczniu i lutym 1971 r., wyd. IPN Szczecin, Szczecin 2010, ss. 720.

[recenzje i omówienia: R. Kościelny, Czy rzeczywiście przesilenie?, „Kurier Szczeciński” 2011, 3–5 czerwca; T. Węgielnik, „Glaukopis” 2012, nr 25/26; R. Kościelny, Kilka smutnych refleksji nad przesileniem, „Dzieje Najnowsze” 2012, nr 2]

Image
• [redakcja] Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice, wyd. KAdruk, Szczecin 2010, ss. 252.

Image


• [redakcja wspólnie z Maciejem Kowalewskim i Pawłem Miedzińskim] Historia, miasto, pamięć: Grudzień ’70 - Styczeń ’71 (perspektywa szczecińska), wyd. IPN Szczecin, Szczecin 2010, ss. 316.

Image

 

• [redakcja wspólnie z Andrzejem Łazowskim] K. Konieczny, A. Łazowski, Matki Solidarności / Muter der Solidarność, wyd. Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin 2010, ss. 273.

Tygodnik „Ziemia i Morze” na tle przełomowego roku 1956, w: Lech Bądkowski i Jerzy Pachlowski w tygodniku „Ziemia i Morze”, pod red. J. Borzyszkowskiego i K. Kozłowskiego, Szczecin-Gdańsk 2010.

Major Baruga na polowaniu. Jerzy Borejsza w literackich ujęciach Czesława Miłosza i Jerzego Putramenta, w: Trudny wiek XX. Jednostka, system, epoka, pod red. G.P. Bąbiaka i J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2010.

Pod obserwacją [inwigilacja Heleny Raszki], w: „Pogranicza” 2010, nr 2.

Gabinet Kazimierza Świtalskiego (14 kwietnia – 7 grudnia 1939), w: Od Moraczewskiego do Sławoja Składkowskiego. Rządy Polski Odrodzonej 1918–1939, pod red. J. Farysia, H. Walczaka i A. Wątora, Szczecin 2010.

Gabinet Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego (13 października 1935 – 15 maja 1936), w: Od Moraczewskiego do Sławoja Składkowskiego. Rządy Polski Odrodzonej 1918–1939, pod red. J. Farysia, H. Walczaka i A. Wątora, Szczecin 2010.

Drawsko Pomorskie – miasto krzyżujących się pamięci, w: Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice, pod red. E. Krasuckiego, Szczecin 2010.

Marian Jurczyk – w poszukiwaniu (straconej?) biografii (1971–1989), w: Szczecin – historię tworzą ludzie. Druga Konferencja Edukacyjna, Szczecin 11 XII 2009 r., pod red. K. Rembackiej, Szczecin 2010.

Dobijając „mezozoicznego zwierza”. Uwagi wokół dyskusji na temat kultury polskiej wiosną 1956 r. (w świetle dokumentów partyjnych), w: Październik 1956 w literaturze i filmie, pod red. M. Zawodniaka i P. Zwierzchowskiego, Bydgoszcz 2010.

Zaślubiny z morzem  – powojenny mit założycielski Kołobrzegu. Kilka uwag wokół nieco wstydliwej publikacji, w: Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, pod red. R. Ptaszyńskiego, Szczecin 2010.

Co się wydarzyło na W-4? Rzecz o zobowiązaniach produkcyjnych, propagandzie i nastrojach szczecińskich w styczniu i lutym 1971 r., w: Historia, miasto, pamięć: Grudzień ’70 - Styczeń ’71 (perspektywa szczecińska), pod red. M. Kowalewskiego, E. Krasuckiego i P. Miedzińskiego, wyd. IPN Szczecin, Szczecin 2010.

Aneks źródłowy, w: Historia, miasto, pamięć: Grudzień ’70 - Styczeń ’71 (perspektywa szczecińska), pod red. M. Kowalewskiego, E. Krasuckiego i P. Miedzińskiego, wyd. IPN Szczecin, Szczecin 2010.

Grudzień’70 / Styczeń’71 – szczeciński przełom, w: Poznań, Szczecin, Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, pod red. W. Łazugi i S. Paczosa, Poznań 2010.

Socjalistyczna kultura masowa. W poszukiwaniu definicji na przełomie lat 50. i 60 XX w., w: Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, pod red. M. Bogusławskiej i Z. Grębeckiej, Kraków 2010.

Superszpieg w „Warskim”. Co ma Andrzej Czechowicz do pamięci Grudnia ’70?, „sedina.pl. magazyn Rocznik Miłośników Dawnego Szczecina”, nr 5/2010.

„Barwy walki” – książka-manifest (nie)znanego autorstwa, „Pogranicza” 2010, nr 5.

• [recenzja] „S” nie jest kobietą, niestety, „Gazeta Wyborcza Szczecin” 2010, 3 września. (K. Konieczny, A. Łazowski, Matki Solidarności / Mütter der Solidarność, Szczecin 2010).

• [recenzja] Jerzy Eisler, „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, „Kwartalnik Historyczny” 2010, nr 3.


2011

• [redakcja wspólnie z Tomaszem Sikorskim i Anną Szczepańską] Oblicza polskiej modernizacji. Bilans transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 658.


• [redakcja wspólnie z Tomaszem Sikorskim i Adamem Wątorem] Epigoństwo czy twórcza ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 441.


• [redakcja wspólnie z Andrzejem Łazowskim] R. Rzepczak, A. Łazowski, Złodzieje wiary i nadziei / Gestohlener Glaube, Gestohlene Hoffnung, wyd. Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin 2011, ss. 275.


• [redakcja wspólnie z Michałem Przyborowskim i Radosławem Skryckim] Z dziejów polskiego anarchizmu, wyd. Szczecińskie Towarzystwo Historyczne i Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin 2011, ss. 382.

 

Syjonista przez samo "ż". Propaganda antyżydowska w szczecińskiej prasie 1967/68 r., w: Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX wieku, pod red. J. Nowosielskiej-Sobel, Grzegorza Straucholda i Tomasza Ślepowrońkiego, Wrocław 2011.

„Rewolucja łagodna” w polskiej kulturze (1944–1947). Projekt rzeczywisty czy zastępczy?, w: Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich, pod red. J. Goszczyńskiej, J. Królak i R. Kulmińskiego, Warszawa 2011.

Świetlica w „Warskim” – miejsce jak najbardziej polityczne (na przykładzie strajków z lat 1970/71 i 1980), w: Szczecin i jego miejsca. Trzecia Konferencja Edukacyjna, 10 XII 2010 r., pod red. K. Rembackiej, Szczecin 2011.

Wieszcz i Naczelnik. Czesław Miłosz wobec „solidarnościowego” karnawału (1980/81 r.), w: Miłosz i rewolucja, pod red. J. Madejskiego, przy współpracy U. Bielas-Gołubowskiej i B. Wolskiej , Szczecin 2011.

Bohater typu instant. Wokół śmierci i pogrzebu gen. Karola Świerczewskiego „Waltera” w: Komunistyczni bohaterowie, t. 1: Tradycja, kult, rytuał, pod red. M. Bogusławskiej, Z. Grębeckiej i E. Wróblewskiej-Trochimiuk, Warszawa-Kraków 2011.

Niemowa odzyskuje głos. Kaszubi i sprawa kaszubska na łamach tygodnika „Ziemia i Morze” (1956–57), w: II Dzień kaszubski w Szczecinie, pod red. K. Kozłowskiego, Szczecin 2011.

[recenzja] Portret politycznego marzyciela, „Pogranicza” 2011, nr 5.(A. Friszke, Adam Ciołkosz – portret polskiego socjalisty, Warszawa 2011).


2012

 

• [redakcja wspólnie z Tomaszem Sikorskim i Adamem Wątorem] Lewica polska, t. 1: Koncepcje i ludzie; t. 2: Działalność, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2012, t. 1: ss. 384, t. 2: ss. 310.


Utopijna lewicowość Edmunda Baluki, w: Lewica polska. t: 1 Koncepcje i ludzie, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego i A. Wątora, Wrocław 2012.

Cenzurując „odwilż”. Urzędowe skreślenia i ingerencje w tekstach w tekstach pisanych dla tygodnika „Ziemia i Morze” (1956–1957), w: Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego. Prace ofiarowane prof. Kazimierzowi Kozłowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, pod red. M. Machałek, J. Macholaka i E. Włodarczyka, Warszawa-Szczecin 2012.

Szczecińskie życie codzienne i nastroje społeczne w pierwszych tygodniach stanu wojennego, w: Szczecin – codzienność miasta i jego mieszkańców, pod red. K. Rembackiej, Szczecin 2012.

Co towarzysz Wiesław wiedział o bigbicie? Świadomość zjawiska kultury masowej w okresie „popaździernikowym” (1956-1963), w: Kultura popularna w Polsce w latach 1944-1989. Problemy, perspektywy badawcze, pod red. K. Stańczak-Wiślicz, Warszawa 2012.

Walaszek Marcowy. Szczecińskie wydarzenia 1968 r. z perspektywy I sekretarza KW PZPR, „Szczeciński Informator Archiwalny” 2012, nr 21.

„W świetle uchwał XX Zjazdu…”. Szczecińskie echa moskiewskich wydarzeń z lutego 1956 roku, cześć I, „Zapiski Historyczne” 2012, nr 4.

Wypowiedź z bezpiecznikiem, „Przegląd Uniwersytecki” 2012, nr 4–6.

• [wywiad] Leonard Borkowicz nie mieści się w schemacie (autor: A. Zadworny), "Gazeta Wyborcza Szczecin" 2012, 4 stycznia.

• [recenzja wydawnicza] Jan Józef Lipski z perspektywy XXI wieku, pod red. K. Rokickiego, wyd. IPN, Warszawa 2012.

2013

„W świetle uchwał XX Zjazdu…”. Szczecińskie echa moskiewskich wydarzeń z lutego 1956 roku, część II, „Zapiski Historyczne” 2013, nr 1.

Pośmiertne życie Jaksy z Kopnika, w: Tym samym pociągiem. Przesiedlenia przymusowe, procesy dezintegracyjne i integracyjne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1939-1949 w wyborze prac powstałych na seminarium Jana M. Piskorskiego, pod red. K. Marciszewskiej i P. Migdalskiego, Chojna 2013

Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu (25–28 sierpnia 1948), w: Zwrot polityczny ’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym, pod red. M. Jabłonowskiego, W. Jakubowskiego i T. Krawczaka, Warszawa 2013.

Zaremba non-fiction. Kilka refleksji wokół sporu o biografię, „Kronika Szczecina” 2012, nr 31, Szczecin 2013..

Ciekawość jako źródło radości. O pamiętnikarskiej przygodzie Tadeusza Białeckiego, „Przegląd Zachodniopomorski” 2013, nr 1

Od „ziemi ojców” do ojczyzny. Pierwsze lata polskiego Pomorza Zachodniego, w: Pomorze Zachodnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. w fotografii Tadeusza Białeckiego, pod red. P. Migdalskiego, Chojna-Stargard-Kamień Pomorski-Szczecin 2013.

Zaremba non-fiction, „Kurier Szczeciński” 2013, 13–15 grudnia.

Dialogować czy sądzić? [spór wokół Centrum Dialogi Przełomy w Szczecinie], „Kurier Szczeciński” 2013, 28 lutego–2 marca.

Pamięć nierozłączna. Kilka słów o projekcie „Kamienice Szczecina”, „Przegląd Uniwersytecki” 2013, nr 4–6.

Odkurzone albumy profesora Białeckiego, albo o jednym z ostatnich projektów chojeńskiego Stowarzyszenia „Terra Incognita”, „Przegląd Uniwersytecki” 2013, nr 7–8.

• [recenzja] Jerzy Eisler, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2012, „Przegląd Zachodniopomorski” 2013, nr 4.


2014• [redakcja wspólnie z Tomaszem Sikorskim i Adamem Wątorem] Liberalizm nad Wisłą (XIX–XXI wiek). Koncepcje – ludzi – działalność, Szczecin 2014, ss. 521.


Świat obok. Żydowska obecność na obszarze Pomorza Zachodniego (od czasów najdawniejszych do dziś), w: E. Ruthenberg, Dawne cmentarze żydowskie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego, Chojna 2014.

Narzędzie władzy. Państwowy antysemityzm w ZSRR (1945–1953), w: Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie, pod red. M. Semczyszyn i J. Syrnyka, Warszawa-Szczecin-Wrocław 2014.

W drodze między Warszawą a Moskwą. Typowy życiorys przedwojennego komunisty na przykładzie losów Mirosława Zdziarskiego (1892–1937), Komuniści w międzywojennej Warszawie, pod red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014.

Opowieść ocalonego - wspomnienia o zagładzie Żydów w Borszczowie, w: Marek Eisner, pod red. I. Kojdera, Szczecin 2014.

Karykatury polityczne Andrzeja Wróblewskiego / Andrzej Wróblewski’s Political Caricatures, w: Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–1957) / Avoiding Intermediary States. Andrzej Wróblewski (1927–1957), pod red. M. Ziółkowskiej i W. Grzybały, Warszawa 2014.

Pomorze Zachodnie a powojenna „wędrówka ludów” (1945–1948), w: Doświadczenie (po)granicza: polsko-niemieckie Pomorze w historii, literaturze, kulturze, pod red. P. Wolskiego, Warszawa 2014.

Westpommern und die "Völkerwandrung" nach dem Krieg (1945-1948), w: Die Erfahrung der Grenzeraumes. Das polnisch-deutsche Gebiet Pommern in der Geschichte, Literatur und Kultur, red. P. Wolski, Warszawa 2014. 

 Szurig Jerzy (1893–1941) w: „Polski Słownik Biograficzny” 2014, z. 202.

Bałuka i Gierek po angielsku. Film „Trzy dni w Szczecinie” Lesliego Woodheada a rzeczywistość Stycznia'71, w: Szczecin z oddali. Piąta Konferencja Edukacyjna, 30 XI 2012 r., pod red. K. Rembackiej, Szczecin 2014.

Pionierzy i buntownicy. O powojennym szczecińskim mitotwórstwie, „Przegląd Uniwersytecki” 2014, nr 1–3.

ADL – po śladach ale własnym duktem [posłowie], w: J. Borowczyk, M. Larek, Przywracanie, wracania. Rozmowy szczecińskiego z Arturem Danielem Liskowackim, Szczecin-Warszawa 2014.

• [wywiad] Regionalizm. Dyskusja redakcyjna (autor: E. Nowak, inni uczestnicy dyskusji: J. Kościelna, P. Migdalski), „Przegląd Uniwersytecki” 2014, nr 1–3.

• [wywiad] Akcja „Wisła”, (autor: M. Jaszczyński) „Moje Miasto” 2014, 28 marca.

• [wywiad] Wielka determinacja Polaków, (autor. A. Sasinowski), „Kurier Szczeciński” 2014, 4 lipca.

 

2015

Z przytupem i klasą. Opowieść o drawskim zespole „Diabaz”, Drawsko Pomorskie 2015, ss.176.


• [wspólnie z Anną Ignacak i Jadwigą Kur] Nowe wyzwania. Liceum Ogólnokształcące im. I Armii Wojska Polskiego w Drawsku Pomorskim w latach 2005–2015, Drawsko Pomorskie 2015, ss. 136.  


• [redakcja wspólnie z Dariuszem Wybranowskim oraz Andrzejem Fulbiszewskim i Rafałem Piścio] Oblicza komunizmu. Wybór problemów, Szczecin 2015, ss. 456.


• [redakcja wspólnie z Radosławem Ptaszyńskim] Tuczno poprzez wieki, Drawsko Pomorskie-Szczecin 2015, ss. 140.


Komunizm – marzenie i zbrodnia, w: Oblicza komunizmu. Wybór problemów, pod red. E. Krasuckiego i D. Wybranowskiego oraz A. Fulbiszewskiego i R. Piścio, Szczecin 2015.

• [wspólnie z Radosławem Ptaczyńskim] Kilka słów o projekcie, badaniach regionalnych i pewnej (w zasadzie nieistotnej) mapie , w: Tuczno i okolice poprzez wieki, pod red. E. Krasuckiego i R. Ptaszyńskiego, Drawsko Pomorski–Szczecin 2015

Szkolne dziesięciolecia, czyli rzut oka na to, jaką historię opowiadają licealne dokumenty z lat 1945–2005, w: A. Ignacak, E. Krasucki, J. Kur, Nowe wyzwania. Liceum Ogólnokształcące im. I Armii Wojska Polskiego w Drawsku Pomorskim w latach 2005–2015, Drawsko Pomorskie 2015.

• „Rewolucja łagodna” – nieostry program kulturalny pierwszych lat powojennych, w: Zaraz po wojnie, pod red. J. Kordijak i a. Szewczyk, Warszawa 2015.


Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” – fenomen kulturalny lat 1944–1948, w: Zaraz po wojnie, pod red. J. Kordijak i a. Szewczyk, Warszawa 2015.

Zabawy (z) pamięcią, czyli co odsłania kolejny pomnikowy spór w Szczecinie, "Przegląd Uniwersytecki" 2015, nr 7-9.

• [recenzja] Uczucie ponad płomieniami. O "Listach z oflagu" Witolda Wirpszy, "Kurier Szczeciński" 2015, 9 lipca.

• [wywiad] Droga od nieba do piekła (autor: Włodzimierz Knap), „Dziennik Polski” 2015, 4 lipca.