Zakład Historii Starożytnej

  • Drukuj

https://www.facebook.com/ZakHisStarUS

Kierownik: 
dr hab. prof. US Danuta Okoń
prof. dr hab. Stefan Zawadzki (emeritus)

Pracownicy:
dr hab. Piotr Briks, prof. US
dr Małgorzata Cieśluk


Doktoranci:

mgr Michał Baranowski
mgr Kamil Biały
mgr Jerzy Pachlowski
mgr Kamila S
winarska
mgr Michał Kuligowski
mgr Hadrian Kryśkiewicz