dr Małgorzata Cieśluk

  • Drukuj
Image
Zakład:   Historii Starożytnej
stanowisko: adiunkt
pokój: 084
telefon: 444 33 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje: czwartek 14.00-15.30
 

Dr Małgorzata Cieśluk jest filologiem klasycznym. Jako hellenista specjalizuje się w badaniach nad językiem i literaturą starożytnej Grecji. Szczególnym obiektem jej zainteresowań pozostaje proza grecka okresu późnego antyku. W pracy magisterskiej, przygotowanej pod kierunkiem profesora Sylwestra Dworackiego w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, podjęła problematykę znaczenia antyku greckiego w Mowie do młodzieży Bazylego Wielkiego. Główny nurt jej dalszych badań związany jest z grecką powieścią starożytną. W rozprawie doktorskiej zatytułowanej Bohater i gra przeznaczenia w „Opowieści etiopskiej” Heliodora, przygotowanej pod kierunkiem profesora Sylwestra Dworackiego i obronionej w roku 2003, zaproponowała własną interpretację koncepcji przeznaczenia w romansie Heliodora, opierając swoje wnioski na analizach portretów wiodących bohaterów powieści.
Obecnie dr Małgorzata Cieśluk kontynuuje badania związane z antycznymi greckimi powieściami, skupiając się przede wszystkim na wybranych aspektach tła w pięciu zachowanych romansach. W swoich pracach podejmuje także zagadnienia związane z formami komunikowania treści literackich w okresie klasycznej starożytności (kontekst oralności i piśmienności) oraz wybranymi problemami płci i sposobów prezentowania emocji erotycznych w starożytnej literaturze greckiej. Pracuje także nad przekładem z języka łacińskiego kroniki Johannesa Bugenhagena pt. Pomerania.

Dwukrotnie (w roku 2005 i 2008) otrzymała stypendium Fundacji Lanckorońskich, które pozwoliło na odbycie kwerend bibliotecznych w American Academy oraz Deutsches Archäologisches Institut w Rzymie.


 

Lista publikacji:

1997

Znaczenie antycznej literatury greckiej w edukacji młodych chrześcijan (na podstawie 'Mowy do młodzieży' Bazylego Wielkiego), "Meander" 52, 1997, z. 2.

 

2001

Z notatnika zdesperowanego nauczyciela łaciny, "Języki Obce w Szkole" 5, 2001, s. 31-36.

Mądrość w miłości w 'Opowieści etiopskiej' Heliodora, "Meander" 56, 2001, s. 239-252.

 

2003

Mędrzec i Przeznaczenie na podstawie 'Opowieści etiopskiej' Heliodora, [w:] Monumenta manent. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Makowski, E. Włodarczyk, Szczecin 2003, s. 561-573.

 

2006

Pułapka na ludzi. Wybrane uwagi na temat obrazu kobiety w starożytnej literaturze greckiej [w]: Gender w weekend, Warszawa 2006, s. 43-61 (2007, s. 51-66).

 

2007

Grecy i barbarzyńcy w romansach greckich, [w:] Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, pod red. K. Nawotki i M. Pawlak, Wrocław 2007 s. 35-48.

 

2008

Bohater i gra przeznaczenia w „Opowieści etiopskiej” Heliodora, Szczecin: Wydawnictwo US, 2008, ss. 182.

Mężczyzna w pułapce miłości. Uwagi na marginesie archaicznej epiki greckiej, [w:] Miłość mężczyzny, pod red. B. Płonki-Syroki i J. Stacherzak, Wrocław 2008, s. 125-140.

Wybrane uwagi na temat czytelnika w kulturze greckiego antyku, [w:] Książka i jej czytelnik – dokąd zmierzamy, Szczecin 2008.

Zagadki i agon mędrców w „Królu Edypie” Sofoklesa, „Symbolae Philologorum Posnaniensium”, t. XVIII, Poznań 2008, s. 53-78.

 

2010

Komizm w teorii i praktyce antycznej powieści greckiej, "Symbolae Philologorum Posnaniensium", t. XX/2, Poznań 2010, s. 39-53.

                                                                 2012

Melite aczyli apoloiga kobiecości w "Opowieści o Leukippe i Kleitofoncie" AchilleusaTatiosa", "Roczniki Humanistyczne" 60 (2012), z. 3: Filologia Klasyczna, Lublin, s. 51-79.

Genius Pomeranicus w "Pomeranii" Johannesa Bugenhagena, [w:] Tantum possumus, quantum scimus. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. R. Gazińskiego, A. Makowskiego, Szczecin 2012, s. 147-169.