• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

mgr Marta Zalewska - doktorantka

mgr Marta Zalewska – absolwentka studiów historycznych o specjalności archiwistycznej i pedagogicznej Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie studiów odbyła najpierw praktyki archiwalne w Archiwum Państwowym w Poznaniu, a później wolontariat w Archiwum Państwowym w Szczecinie oraz archiwum zakładowym Urzędu Miasta w Szczecinie, czego wynikiem było napisanie i obronienie w 2011 r. pod kierunkiem prof. dr. hab. Radosława Gazińskiego pracy magisterskiej pt. Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego na przykładzie Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Od 2011 r. uczestniczka studiów doktoranckich w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Dysertacja doktorska przygotowywana pod kierunkiem prof. R. Gazińskiego dotyczy kształtowania narastającego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1983–2015.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na problematyce nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym, zarządzaniu dokumentacją oraz komputeryzacji archiwów.  Ponadto w zasięgu jej badań znajduje się historia regionalna czego odbiciem jest realizowany projekt dotyczący Krzymowa.

 

Publikacje:

Rewindykacja materiałów archiwalnych po II wojnie światowej, „Scriptor Nowy” 2, Szczecin, 2011.

Archiwum zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Scriptor Nowy” 3, Szczecin, 2012.

Kształtowanie zasobu „wczoraj i dziś”, w: Wyzwania XXI wieku [w druku].

Kształtowanie zasobu w Archiwum Państwowym w Szczecinie, „Szczeciński Informator Archiwalny” [w druku].