prof. dr hab. Jan M. Piskorski

  • Drukuj

Zakład: Europejskich Studiów Porównawczych
stanowisko: profesor zwyczajny
pokój: 122
telefon: +48 91 444 33 14
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje: zob. niżejUWAGA
SEMINARIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE
W SEMESTRZE ZIMOWYM  

WE CZWARTKI GODZ. 14.00-15.30 POKÓJ 122


SEMINARIUM LICENCJACKIE  dla wszystkich kierunków
Tematy podobne jak w wypadku seminarium magisterskiego


SEMINARIUM MAGISTERSKIE:
Wiodące tematy seminarium magisterskiego:
- PROCESY MIGRACYJNE W EUROPIE I ŚWIECIE OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH PO XXI WIEK
- PRZEMIANY W KULTURZE PAMIĘCI W EUROPIE I ŚWIECIE
- POMORZE ZACHODNIE W OKRESIE PRZEŁOMU 1933-1989 r.  (głównie pod kątem procesów migracyjnych, dezintegracyjnych, integracyjnych, asymilacyjnych itp., oraz życia codziennego w systemach dyktatorskich)
- ŻYCIE CODZIENNE OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH DO WSPÓŁCZESNYCH
- OPISY LUDÓW od czasów najdawniejszych po współczesne opisy sąsiadów (tematyka z historii stereotypów i megalomanii)
Od kandydatów wymagana jest znajomość co najmniej jednego języka obcego.
Obecność na seminarium jest obowiązkowa.
- Cztery nieobecności powodują niezaliczenie przedmiotu.  
- Niezaliczenie przedmiotu powoduje też niedostarczenie przez studenta IV (I) roku wstępu i pierwszego rozdziału pracy w terminie do 15 maja
- Niezaliczenie przedmiotu powoduje również niedostarczenie przez studenta V (II) roku drugiego rozdziału pracy w terminie do 15 stycznia
- Studenci V (II) roku zobowiązani są dostarczyć gotowe prace magisterskie najdalej do 15 maja, jeśli termin obrony przypaść ma na czerwiec.***

KONSULTACJE:
- w semestrze zimowym: we środy 16.00-17.00 po uprzednim umówieniu emailowym.  
- w semestrze letnim - we środy lub czwartki, zależnie od planu (dokładne dni i godziny zostana podane w marcu)
- zapytania emailowe staram się odpowiadać na bieżaco, niemniej proszę je kierować dla pewności z wyprzedzeniem 1-2 tygodniowym.   


  
***
 


***

Jan M. Piskorski (*1956) jest profesorem historii porównawczej Europy na Uniwersytecie Szczecińskim i członkiem wielu rad naukowych oraz kolegiów redakcyjnych, między innymi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przy MNiSW, Przeglądu Historycznego (Warszawa), Muzeum PRL w budowie (Kraków) i Muzeum Migracji (Friedland koło Hanoweru). Był także profesorem gościnnym na uniwersytetach w Halle, Moguncji i Osnabrücku w Niemczech, przewodniczącym Rady fundacji praw człowieka "Humanity in Action, Poland", członkiem Rady Naukowej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, członkiem komitetu redakcyjnego "German History" (Londyn) oraz przez ponad dziesięć lat dyrektorem Wydawnictwa PTPN w Poznaniu. Specjalizuje się głównie w dziejach kolonizacji i migracji, dziejach cywilizacji, historii Europy Środkowo-Wschodniej oraz historii dziejopisarstwa. Publikował w Austrii, Finlandii, Indiach, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, głównie za swoje książki, w tym m.in.: nagrodę Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk (2010) i nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę „Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie” (2011). Książka Wygnańcy została nominowana przez Politykę do nagrody na najlepszą pracę historyczną w Polsce oraz przez Fundację im. K.I. Gałczyńskiego do nagrody literackiej „Zielona Gęś”. Jest publicystą i eseistą w gazetach, tygodnikach i miesięcznikach, przede wszystkim Odry i Więzi, ale też gazet i czasopism hiszpańskich, niemieckich, szwajcarskich. Tłumaczy – dawniej z łaciny, potem głównie z niemieckiego i czasami angielskiego. Pisze opowiadania.

 
***
Jan M. Piskorski (born 1956) is Professor of Comparative European History at the University of Szczecin, and a member of several research institute boards and editorial boards, including Przegląd Historyczny (Warsaw). He has also been a visiting professor at the Universities of Halle, Mainz and Osnabrück in Germany, chair of the Advisory Board of the Humanity in Action Poland Foundation, member of the editorial board of German History (London), member of the Advisory Board of the German Historical Institute in Warsaw, and, for over a decade, director of the PTPN Publishing House in Poznań. He specializes principally in the history of colonisation and migration, the history of civilization, the history of East Central Europe and the history of historiography. He has published in Austria, Finland, Germany, Great Britain, India, Spain, Switzerland and the USA. He has received many awards, including awards from the Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (2010) and Polish Ministry for Higher Education and Research for the book “Expellees. Forced Migration and Refugees in Europe of 20th Century” (in Polish 2010, in German as “Die Verjagten. Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts, Munich: Siedler Verlag 2013). He is a columnist and essayist in newspapers, weeklies and monthlies, primarily the Polish publications “Odra” and “Więź,” but also German, Spanish and Swiss newspapers and periodicals such as “Merkur. Deutsche Zeitschrift für Europäisches Denken,” “Blätter für deutsche und internationale Politik,” “L’AVENÇ” and “Neue Zürcher Zeitung.” He is also active as a translator – formerly from Latin and latterly mainly from German and sometimes from English. He writes short stories.