• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr Paweł Migdalski

Paweł Migdalski
Zakład Europejskich Studiów Porównawczych
stanowisko: adiunkt
pokój: 082
telefon: +48 91 444 33 12

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

Zajęcia w semestrze zimowym 2012/2013:
- Język obcy - translatorium - 30 h
- Język wypowiedzi dziennikarskiej -  ćwiczenia 15 h
- Współczesne konflikty i spory międzynarodowe - ćwiczenia 15 h
- Organizacja pracy w redakcji - wykład- studia dzienne 15 h
- Bezpieczeństwo i higiena pracy - wykład - studia dzienne 10 h
- Bezpieczeństwo i higiena pracy - wykład - studia zaoczne 10 h
 
Zajęcia w semestrze letnim 2012/2013:
- Międzynarodowe stosunki polityczne w latach po 1989 r. - ćwiczenia - studia dzienne 30 h - syllabus
- Język obcy - translatorium - 30 h
- Pomorzoznawstwo: średniowieczne i nowożytne dzieje regionu - wykład 30 h
- Średniowieczne dzieje Pomorza - wykład 15 h
- Człowiek wobec komunikacji masowej - wykład 15 h
Konsultacje: piątek 11.30-12.30

Zajęcia w semestrze zimowym 2011/2012:

- Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 1945-1989 - ćwiczenia - studia dzienne 30 h - uproszczony syllabus
- Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 1815-1918 - ćwiczenia - studia dzienne 30 h
- Redakcja - wykład - studia dzienne 30 h
- Organizacja pracy w redakcji - wykład- studia dzienne 15 h
- Bezpieczeństwo i higiena pracy - wykład - studia dzienne 10 h
- Bezpieczeństwo i higiena pracy - wykład - studia zaoczne 10 h
 
Konsultacje: wtorek g. 9.30-10.30
 
Zajęcia w semestrze letnim 2011/2012:
- Międzynarodowe stosunki polityczne w latach po 1989 r. - ćwiczenia - studia dzienne 30 h - syllabus
- Międzynarodowe stosunki polityczne w latach po 1989 r. - ćwiczenia - studia  zaoczne 15 h
- Dzieje Pomorza - średniowiecze i czasy nowożytne (do 1648 r.) - wykład - studia podyplomowe 12 h

Konsultacje: piątek g. 13.00-14.00

 

Paweł Migdalski (*1979) studiował historię, pomorzoznawstwo oraz ścieżkę nauczycielską na uniwersytetach w Szczecinie, Marburgu, Poznaniu i Gryfii (Greifswaldzie). Zajmuje się tematyką miejsc pamięci, historiografią oraz stosunków słowiańsko-duńsko-niemieckich, a także dydaktyką historii. Liczne zagraniczne pobyty naukowe, m.in. Lubeka, Greifswald, Odense, Londyn. Stypendysta Ministerstwa Edukacji Narodowej, DAAD, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. W 2003 obronił pracę magisterską pt. Rejon Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki powstałą pod opieką prof. Jana M. Piskorskiego. W 2011 r. obronił pracę doktorską pt. Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej, powstałą pod kierunkiem prof. Jana M. Piskorskiego. W roku 2010 wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu w Gryfii w Niemczech oraz na interdyscyplinarnym studium doktoranckim pt. Internationales Graduiertenkolleg "Baltic Borderlands" tejże uczelni. Od 2011 r. adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizator kilkudziesięciu wydarzeń naukowych, popularno-naukowych i kulturalnych – debat, konferencji, wystaw, koncertów, zbiórek pieniędzy, wypraw studyjnych. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie (od 2009 r.) oraz redaktor serii wydawnictw stowarzyszenia pt. „Terra Incognita”, współzałożyciel i prezes stowarzyszenia Akademia Kulice (od 2015 r.).


Udział w oraz realizowane projekty:

od 2014 r. udział w projekcie: Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.), NPHR 12H 13 0590 82, Uniwersytet Wro-cławski, kierownik prof. dr hab. Stanisław Rosik

2014 (1 maja-30 września) koordynacja projektu, realizowanego przez PTH Oddział Szczecin we współpracy z Uckermärkische Bühnen Schwedt, pt. „Wspólna polsko-niemiecka historia kluczem do przyszłości – Przekroczenie granic”, w wysokości 24.012,00 Euro, finansowanego ze środków UE, Interreg IVA, na podstawie umowy FMP-2013-152.

2010-2012, udział w projekcie: Średniowieczne bitwy w kształtowaniu europejskich narodów. Porównawcze studia wokół bitwy grunwaldzkiej i jej pośmiertnego życia, NCN N N108 130338, PTH, kierownik prof. dr hab. Jan M. Piskorski

2008-2010 udział w projekcie: Polsko-niemieckie miejsca pamięci / Deutsch-polnische Erin-nerungsorte, realizowanym przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, prof. dr hab. Robert Traba, prof. Hans-Henning Hahn

2007-2009 Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duń-skiej (N N108 0357 33) (grant MNiSW)
 
Akademia Odrzańska 2009:  Rzeki jako mity i symbole, organizowana jest przez Katedrę Hi-storii Europy Wschodniej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie, 7-9 czerwca 2009 r.

2007-2008 Współopiekun projektu wraz z dr. Tomaszem Ślepowrońskim realizowanego przez Uniwersytet Viadrina i Uniwersytet Szczeciński pt. Siemczyno-Heinrichsdorf. Europäische Geschichte auf dem Dorf.
Zob. http://www.instytut.net/de/seminare/ss-2007/siemczyno/
 
Über-Brücken. Sommerakademie auf der Oder – auf den Spuren von alten und neu geplanten Flussübergängen. / Po-mosty. Letnia akademia na Odrze – w poszukiwaniu starych i nowo planowanych mostów i przepraw przez rzekę, przygotowane przez Katedrę Historii Europy Wschodniej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Instytutem Historii Stosowanej i Stowarzyszeniem Regionalistów „Środkowe Nadodrze“, maj-czerwiec 2007 r.

2006-2007 Opiekun polskiej części projektu realizowanego przez uniwersytety w Salzburgu, Gryfii (Greifswaldzie) i Szczecinie pt. „Inventing the European Union“ Zur De-Konstruktion von „fertigen Geschichten“ über die in deutschen, polnischen und österreichischen Schulge-schichtsbüchern. Polski opiekun programu: prof. Jan M. Piskorski
Zob. http://www-alt.uni-greifswald.de/~histor/buchprojekt/
 
2002-2004 Udział w grancie badawczym uniwersytetów w Szczecinie i Gryfii pt. Schauplätze der Geschichte heute: Widerspielung und Wahrnehmung beiderseits der Oder. Opiekunowie prof. Ch. Lübke i prof. J.M. Piskorski

Lista publikacji:


Olimp – siedziba bogów, Na indeksie, magazyn studencki, nr 1 i 2/2000, s. 6.

 
Dzielna amazonka, Na indeksie, 2001/1, z dn. 10 maja 2001, s. 3.
 
Udział samochodów z fabryki Stoewera w zawodach sportowych. Przyczynek do historii sportu samochodowego na Pomorzu w latach 1919-1939, Przegląd Zachodniopomorski 17, 2002, z. 2, s. 39-60.
 
Pomorska Sośnica (XII-XIII w.) - próba lokalizacji, Scriptor, nr 1 (4), 2003, s. 5-20.
 
Sprawozdanie z polsko-niemieckiego seminarium: Polen und Deutsche Nachbarn in Europa, Scriptor, nr 1 (4), 2003, s. 127-129.
 
Znaczenie i lokalizacja bitwy pod Cidini w świetle historiografii, [w] Civitas Schinesghe. Mieszko I i początki państwa polskiego, red. J.M. Piskorski, Poznań-Gniezno 2004, s. 159-169.
 • Por. M. Janowski, [w] Mówią Wieki, nr 11, 12004, s. 64.
 
Bibliografia polskojęzycznych prac dotyczących regionu Bałtyku i Skandynawii (do roku 2005), maszynopis, Szczecin 2005, ss. 121.
 
Obchody tysiąclecia bitwy pod Cedynia w 1972 r. w świetle prasy regionalnej, [w] Prasa jako źródło do dziejów Śląska i Pomorza w XIX i XX w., red. E. Włodarczyk, J. Nowosielska-Sobel, Szczecin 2005, s. 159-182.
 
(rec.) Edward Rymar, Wielka podróż wielkiego księcia. Wyprawa Bogusława X pomorskiego na niemiecki dwór królewski, do Ziemi Świętej i Rzymu (1496-1498), Szczecin 2004, Przegląd Historyczny, 2005, z. 4, s. 665-666.
 
(rec.) Dorota Leśniewska, Kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim w średniowiecznych Czechach i na Morawach w świetle historiografii; PTPN Wydział Nauk Historycznych, Prace Komisji Historycznej t. 61 we współpracy z Instytutem Herdera w Marburgu, Poznań-Marburg 2004, Przegląd Historyczny, 2005, z. 4, s. 664.
 
(rec.) Joachim Zdrenka, Posiadłości szczecińskie we Frankonii 1374-1400. Historia i dokumenty [Stettiner Landbesitz in Franken 1374-1400. Geschichte und Urkunden], Gdańsk 2004, Przegląd Historyczny, 2005, z. 4, s. 665.
 
Konferencja historyczna z okazji 550-lecia Uniwersytetu w Gryfii (Greifswaldzie), Zapiski Historyczne 71, 2006, z. 4, s. 199-201.
 
K. Kończal, (rec., P. Migdalski, „... w tej strażnicy Rzeczypospolitej”. Rejon Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki, Rocznik Chojeński 1, 2009, s. 177-178
Z. Czarnuch, Bitwa pod Cedynią. kontrowersje na temat tżsamości kulturowej małych ojczyzn Nadodrza, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 16, 2009, s. 387-397, tu s. 394.
W. Stępiński, [w] Studia Historica Slavo-Germanica, złożony do druku
M. Rębas, Historia w służbie propagandy, Gazeta Wyborcza Szczecin z dn. 4 stycznia 2008 r, s. 2
R. Rzepczak, Mit i pamięć, Człowiek wobec historii, czyli..., Kurier Szczeciński, nr 24 z dn. 4 lutego 2008 (wyd. regionalne), s. 14
 
(rec.) Christin Pletzing, Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt. Deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen 1830-1871, (Deutsches Historisches Institut Warschau, Quellen und Studien, Bd. 13) Wiesbaden 2003, Przegląd Zachodniopomorski 2007, z. 1, s. 151-152.
 
(rec.) Radosław Gaziński, Genowefa Horoszko, Herby i motywy heraldyczne na monetach zachodniopomorskich, Szczecin 2005, Przegląd Historyczny, 2007, z. 2, s. 305-306.
 
Powstanie i dzieje cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Chojnie, [w] Chojna i okolice na przestrzeni wieków, red. R. Skrycki, Chojna-Zielona Góra 2007, s. 171-195.
 
(redakcja wraz z E. Włodarczyk, R. Maier), Problematyka przymusowych przesiedleń i stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku jako przedmiot badań historycznych i praktyki szkolnej. Materiały z XXXI Polsko-Niemieckiej Konferencji Podręcznikowej, Szczecin 2007, ss. 164.
 
(wraz z E. Włodarczyk), Wstęp, [w] Problematyka przymusowych przesiedleń i stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku jako przedmiot badań historycznych i praktyki szkolnej. Materiały z XXXI Polsko-Niemieckiej Konferencji Podręcznikowej, Szczecin 2007, s. 5-6.
 
Ślady przeszłości Cedyni nadzieją na jej przyszłość, Gazeta Chojeńska, nr 42 z dn. 16 października 2007, s. 4-5. online
 
D. Mellies, P. Migdalski, Ch. Kühberger, et al., Empfehlungen zum Umgang mit Geschichte anhand von Schulbuchkapiteln zur Geschichte der Europäischen Union, Greifswald 2007, ss. 6.
D. Mellies, P. Migdalski, Ch. Kühberger, et al., Wskazówki metodyczne sporządzone przez międzynarodową grupę badawczą w ramach projektu ,,Inventing EU”, na podstawie rozdziałów dotyczących Unii Europejskiej w podręcznikach do nauki historii, Szczecin 2009, ss. 5.
 
(tłumaczenie i opracowanie) Dokument księcia pomorskiego Barnima I z 1244 roku z darowizną wsi Nawodna dla zakonu templariuszy, zawierający pierwszą wzmiankę o Chojnie, [w] Chojna i okolice na przestrzeni wieków (2), red. R. Skrycki, Chojna-Zielona Góra 2008, s. 9-13.
 
(wywiad) Der glorreiche Abschluss eines tausendjährigen Kampfes?, [w] Terra Transoderana. Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska, bearb. B. Vogenbeck, J. Tomann, M. Abraham-Diefenbach, Berlin-Brandenburg 2008, s. 84-85.
 
Profesura im. Alfreda Döblina na Uniwersytecie Szczecińskim, Gazeta Wyborcza, Szczecin (wyd. regionalne), nr 272 z dn. 21 listopada 2008 r., s. 8. online
 
Muzeum w Chojnie, Gazeta Chojeńska, nr 48 z dn. 25 listopada - 1 grudnia 2008, s. 5. online  
 
Wizyta papieża Jana Pawła II w Szczecinie 11 czerwca 1987 r. w świetle prasy, [w] Zapiski Historyczne 73, 2008, z. 4, s. 67-88.
 
(wraz z S. Keller), Terra Incognita w Chojnie, Gazeta Chojeńska, nr 35 z dn. 01.09.2009 r. online
 
Der nationale Gedenkort Zehden (Cedynia) – Gozdowice – Siekierki, [w] Visuelle Erinnerungskulturen und Geschichtskonstruktionen in Deutschland und Polen seit 1939, hg. von D. Bingen, P. O. Loew, D. Popp, Warszawa 2009, s. 239-255.
 
Schulgeschichtsbücher in Polen, [w] Inventing the EU. Zur De-konstruktion von „fertigen Geschichten” über die EU in deutschen, polnischen und österreichischen Schulgeschichtsbüchern, hrsg. Ch. Kühberger, D. Mellies, Schwalbach/Ts 2009, s. 43-62.
 
Projekt studencki „Siemczyno – Heinrichsdorf. Europejska historia wsi” 2007-2008. [w] Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice. red. E. Krasucki, Szczecin 2010, s. 185-200.

Szczecińskie misje biskupa bamberskiego Ottona oraz jego kult w szkolnej edukacji regionalnej, Szczecin – historię tworzą ludzie. Druga Konferencja Edukacyjna, 11 XII 2009 r., red. K. Rembacka, Szczecin 2010, s. 13-26.

[hasło w encyklopedii] Szczecin (Stettin), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. Robert E. Bjork, vol. 4, Oxford 2010, s. 1589.

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie. Sprawozdanie z pierwszego roku działalności, Rocznik Chojeński 2, 2010, s. 324-336.

Szczecin po 1945 r. jako miejsce pamięci wymarłej Słowiańszczyzny połabskiej, [w] Poznań – Szczecin Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, red. W. Łazuga, S. Paczos, Poznań 2010, s. 457-472.

Nazwy jako środek kreowania mitu Ziem Odzyskanych na przykładzie Rejonu Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki, [w] Nazwa dokumentem przeszłości regionu. (Spotkania Dolnośląskie, T. V), red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold W. Kucharski, Wrocław 2010, s. 65-82.

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Rozmowa trzech pokoleń na temat wojny – przesiedlenia – integracji – pojednania”. Kulice, 22-25 października 2009 r., PZP 25, 2010, z. 4, s. 231-235.

Moja mała ojczyzna. Przykładowe scenariusze lekcji oraz uwagi nad nauczaniem historii regionalnej na przykładzie powiatu Gryfino, Chojna 2010, ss. 58. (link )
 • recenzje i omówienia: R. Ryss, Uczmy (się) historii regionu, Gazeta Chojeńska, nr 19 z dn. 10-16 maja 2011 r., s. 2. (link )
 
O wkrzańskiej Sośnicy i początkach Starego Warpna, [w] Leksykon Puszczy Wkrzańskiej. Przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy, red. T. Białecki, S. Krzywicki, Nowe Warpno 2010, s. 59-61.
 
Spojrzenie z zewnątrz, (rec.) Jan Musekamp, Zwischem Stettin und Szczecin. Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis 2005, Wiesbaden 2010, Pogranicza 4 (93), 2011, s. 114-117.
 

Zapomniane zakątki. Dawne średniowieczne wsie wchłonięte przez miasto Szczecin w szkolnej edukacji historycznej, [w] Szczecin i jego miejsca, Trzecia Konferencja Edukacyjna, 10 XII 2010 r., red. K. Rembacka, Szczecin 2011, s. 13-38.

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” (IV kwartał 2010 r. i pierwsze półrocze 2011 r.), Rocznik Chojeński 3, 2011, s. 325-331.

 

Pieśń o śmierci księcia szczecińskiego Kazimierza III pod murami Chojny (1372 r.), Rocznik Chojeński 3, 2011, s. 277-282.

 

Cenny zabytek czeka na naszą ofiarność, Gazeta Chojeńska, nr 49 z dn. 6 grudnia 2011 r.

 

(wraz D. Mellies) Schlacht im Teutoburger Wald und Schlacht bei Cedynia. Schlachten als nationale Gründungsmythen, [w] Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, hg. H.-H. Hahn, R. Traba, unter Mitarbeit von M. Górny und K. Kończal, Band 3: Parallelen, Paderborn 2012, s. 108-127, ten sam tekst w j. polskim - Bitwa w Lesie Teutoburskim & Bitwa pod Cedynią. Bitwy w służbie narodowych mitów fundacyjnych, [w] Polsko-niemieckie miejsca pamięci, red. R. Traba, H.-H. Hahn, współpr.: M. Górny, K. Kończal, tom 3: Paralele, Warszawa 2012, s. 107-124.


(redakcja) Szkołę tworzy Człowiek. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Danucie Rodziewicz, Szczecin 2012, ss. 182.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Omówienie: E. Kubera, Książka o Człowieku, Kurier Szczeciński, nr 48 z 8 marca 2012 r., s. 15.


Pani dyrektor Danuta Rodziewicz, [w] Szkołę tworzy Człowiek. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Danucie Rodziewicz, red. P. Migdalski, Szczecin 2012, s. 9-16.


Bibliografia prac Danuty Rodziewicz za lata 1989-2011, [w] Szkołę tworzy Człowiek. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Danucie Rodziewicz, Szczecin 2012, s. 17-23.


Na początku był „Konrad Wallenrod”, [w] Szkołę tworzy Człowiek. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Danucie Rodziewicz, Szczecin 2012, s. 47-52.


(tłumaczenie) J. Kähler, Lübeck – Szczecin, [w] Szkołę tworzy Człowiek. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Danucie Rodziewicz, Szczecin 2012, s. 63-64.

 

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, [w] Obszar Dolnej Noteci w historycznej Nowej Marchii (Neumark) jako przedmiot badań naukowych: wczoraj, dzisiaj i jutro, red. A. Talarczyk, E. Włodarczyk, Drezdenko 2011, w druku.


(rec.) Jakub Morawiec, Vikings among the Slavs. Jomsborg and the Jomsvikings in Old Norse Tradition (Studia Medievalia Septentrionalia, Bd. 17, hrsg. von Rudolf Simek), - Fassbaender, Wien 2009, 424 S., Baltische Studien, NF 97, 2011, s. 185-186.
 
Jestem Pomorzaninem, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 1-3 (230-232), 2012, s. 18-19.

O wyzwoleniu i zdobyciu. Kilka refleksji w związku z okresem rocznic, Przegląd Cedyński, nr 1 (5) 2012, s. 7-6.

Bitwa pod Lyrskov w 1043 r., [w] Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych, red. J. M. Piskorski, Warszawa 2012, s. 212-222.

Obchody tysiąclecia bitwy pod Cedynią w 1972 r. z perspektywy czterdziestu lat, Przegląd Cedyński, nr 2 (6) 2012, s. 1, 3.

Od Wydawcy, [w] A. Porzeziński, Osadnictwo ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu. Archeologiczne studium osadnicze, Chojna 2012, s. 5.

Od Wydawcy, [w] E. Rymar, Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii, Chojna 2012, s. 5.
 
(wywiad) Cedynia odkryta i nieodkryta, Gazeta Chojeńska nr 25 z dn. 19-25 czerwca 2012 r., s. 2.

(redakcja) Paul Tillich – teolog pogranicza. Śladami wielkiego myśliciela po Nowej Marchii. Trzcińsko-Zdrój – Chojna – Przyjezierze / Paul Tillich – Theologe auf der Grenze. Auf den Spuren des großen Denkers in der Neumark. Trzcińsko-Zdrój – Chojna – Przyjezierze, Chojna 2012, ss. 118.

Wstęp / Vorwort, [w] Paul Tillich – teolog pogranicza. Śladami wielkiego myśliciela po Nowej Marchii. Trzcińsko-Zdrój – Chojna – Przyjezierze / Paul Tillich – Theologe auf der Grenze. Auf den Spuren des großen Denkers in der Neumark. Trzcińsko-Zdrój – Chojna – Przyjezierze, red. P. Migdalski, Chojna 2012, s. 8-19.

Szlak młodego Tillicha w Nowej Marchii / Auf Tillichs Weg durch die Neumark, [w] Paul Tillich – teolog pogranicza. Śladami wielkiego myśliciela po Nowej Marchii. Trzcińsko-Zdrój – Chojna – Przyjezierze / Paul Tillich – Theologe auf der Grenze. Auf den Spuren des großen Denkers in der Neumark. Trzcińsko-Zdrój – Chojna – Przyjezierze, red. P. Migdalski, Chojna 2012, s. 68-87.

Zapomniana rocznica, Gazeta Chojeńska, nr 34 z 21-27 sierpnia 2012, s. 5.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” (II półrocze 2011 r.), Rocznik Chojeński 4, 2012, s. 401-403.

(redakcja) Z oddali. Miasta Pomorza Zachodniego w 1954 roku  w rysunkach Stanisława Mrowińskiego. Katalog wystawy, red. P. Migdalski, Chojna-Stargard-Kamień Pomorski 2012, ss. 144.

Wstęp, [w] Z oddali. Miasta Pomorza Zachodniego w 1954 roku  w rysunkach Stanisława Mrowińskiego. Katalog wystawy, red. P. Migdalski, Chojna-Stargard-Kamień Pomorski 2012, s. 3-5.

Czachowski cenny zabytek oczekuje naszej pomocy!, Gazeta Chojeńska, nr 50 z dn. 11 grudnia 2012, s. 8.

Dzieje cmentarza wojennego żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Siekierkach, [w] „Tym samym pociągiem” Przesiedlenia przymusowe, procesy dezintegracyjne i integracyjne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1939-1949 w wyborze prac magisterskich powstałych na seminarium Jana M. Piskorskiego, red. K. Marciszewska, P. Migdalski, Chojna-Szczecin 2013, s. 141-162.

(redakcja wraz z K. Marciszewska) „Tym samym pociągiem” Przesiedlenia przymusowe, procesy dezintegracyjne i integracyjne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1939-1949 w wyborze prac magisterskich powstałych na seminarium Jana M. Piskorskiego, red. K. Marciszewska, P. Migdalski, Chojna-Szczecin 2013, ss. 212.

(wraz z K. Marciszewska) Wstęp, [w] „Tym samym pociągiem” Przesiedlenia przymusowe, procesy dezintegracyjne i integracyjne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1939-1949 w wyborze prac magisterskich powstałych na seminarium Jana M. Piskorskiego, red. K. Marciszewska, P. Migdalski, Chojna-Szczecin 2013, s. 5-9.

Z nadzieją w przyszłość! Podsumowanie akcji „Na ratunek cennym zabytkom”, Gazeta Chojeńska, nr 3 z dn. 15 stycznia 2013 r., s. 7.

Pożegnania na Viadrinie, Przegląd Uniwersytecki, nr 1-3, 2013, s. 46-47.

Historia Bałtyku. Projekt interaktywnego podręcznika, Kurier Szczeciński, nr 87 z dn. 7 maja 2013, s. 16.

(redakcja) Cedynia i okolice poprzez wieki, red. P. Migdalski, Chojna 2013, ss. 384.

Wprowadzenie, [w] Cedynia i okolice poprzez wieki, red. P. Migdalski, Chojna 2013, s. 5-21.

Bitwa pod Cidini w historiografii, [w] Cedynia i okolice poprzez wieki, red. P. Migdalski, Chojna 2013, s. 37-64.

O historii Bałtyku nie tylko interaktywnie, Przegląd Uniwersytecki, nr 4-6, 2013, s. 50-52.

(redakcja) Pomorze Zachodnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. w fotografii Tadeusza Białeckiego, red. P. Migdalski, Chojna-Stargard-Kamień Pomorski-Szczecin, 2013, ss. 240.

Wstęp, [w] Pomorze Zachodnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. w fotografii Tadeusza Białeckiego, red. P. Migdalski, Chojna-Stargard-Kamień Pomorski-Szczecin, 2013, s. 3-6.

(Od)budujmy Pomorze, Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy, wrzesień-październik 2013, s. 8-13

Non omnis moriar, Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy, wrzesień-październik 2013, s. 5.

Biskup szczecińsko-kamieński Kazimierz Majdański epigonem polskiej myśli zachodniej, [w] Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie - koncepcje - realizacja do 1989 roku, red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2013, s. 139-154.

Od Wydawcy, w: DoDoHa, Limeryki zachodniopomorskie, Chojna 2013, s. 7.

(redakcja) Od chrystianizacji do współczesności. Studia zebrane z okazji Jubileuszu 750-lecia kościoła Świętego Ducha w Moryniu, red. Paweł Migdalski, Chojna–Moryń 2013, ss. 204.

Wstęp, [w] Od chrystianizacji do współczesności. Studia zebrane z okazji Jubileuszu 750-lecia kościoła Świętego Ducha w Moryniu, red. Paweł Migdalski, Chojna–Moryń 2013, s. 13-21.

(tłumaczenie) M. Friske, Kamienne kościoły z Morynia i Dolska jako świadkowie średniowiecznej kolonizacji, [w] Od chrystianizacji do współczesności. Studia zebrane z okazji Jubileuszu 750-lecia kościoła Świętego Ducha w Moryniu, red. Paweł Migdalski, Chojna–Moryń 2013, s. 45-60.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” za rok 2012, Rocznik Chojeński 5, 2013, s. 372-380.

O polsko-pomorskich wojnach Bolesława Krzywoustego. Wykład gościnny dra hab. Stanisława Rosika w Instytucie Historii, Przegląd Uniwersytecki, nr 10-12, 2013, s. 64-65.

(wydanie) E. Ruthenberg, Dawne cmentarze żydowskie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego, wydał P. Migdalski, Chojna 2014, ss. 174.

 • omówienie: B. Twardochleb, Kirkuty miejsca święte, Kurier Szczeciński, URL: http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Kultura/Kirkuty-miejsca-swiete (11.03.2014); K. Bielawski, Żydowskie cmentarze w Polsce widziane oczami berlińczyka, Wirtualny Sztetl, URL: http://www.sztetl.org.pl/pl/cms/aktualnosci/4019,zydowskie-cmentarze-w-polsce-widziane-oczami-berlinczyka (s11.03.2014)

Wstęp, [w]  E. Ruthenberg, Dawne cmentarze żydowskie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego, wydał P. Migdalski, Chojna 2014, s. 7-17.

(tłumaczenie) E. Ruthenberg, Dawne cmentarze żydowskie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego, wydał P. Migdalski, Chojna 2014, s. 57-124.

Nad odrzańskim przełomem. Cedynia – Mieszkowice – Moryń. Informator krajoznawczy, Chojna 2014, ss. 18.

Nad odrzańskim przełomem. Cedynia – Mieszkowice – Moryń. Mapa turystyczna, skala 1:80000, Chojna 2014.

(wraz z J.A. Kościelna, E. Krasucki) E.B. Nowak, Regionalizm. Dyskusja redakcyjna, Przegląd Uniwersytecki, 1-3, 2014, s. 5-14.

W Cedyni o działalności historycznych towarzystw regionalnych, Przegląd Cedyński 1/14/2014, s. 18.

Pomorski Uniwersytet Szczeciński, Przegląd Uniwersytecki, 4-6, 2014, s. 31-32.

Kongres Towarzystw Regionalnych w Cedyni, Gazeta Chojeńska, nr 34 z dnia 26 sierpnia 2014 r., s. XXX. http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=14-34&temat=2#

Kilka refleksji o historycznej edukacji regionalnej Nadodrza [w] Nadodrzańskie spotkania z historią 2014 II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa Mieszkowice 25 kwietnia 2014 r., red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański-Mieszkowice 2014, s. 73-87 (w j. niem.: Einige Reflexionen über die historische Regionalbildung des Gebiets an der Oder, w: Treffen mit der Geschichte an der Oder 2014. 2. Deutsch-Polnische Wissenschaftliche Konferenz, Mieszkowice (Bärwalde Nm.), 25. April 2014, Hg. v. A. Chludziński, Pruszcz Gdański-Mieszkowice 2014, s. 88-103).

Cedynia zaskakuje i inspiruje. O Kongresie Towarzystw Regionalnych i Lokalnych (rozmawia B. Twardochleb), Przez Granice, nr VIII, sierpień 2014 r., dodatek do Kuriera Szczecińskiego, nr 166 z dn. 28 sierpnia 2014 r., s. I, III.

Porozmawiajmy o historii regionalnej, Gazeta Chojeńska, nr 36 z dnia 9 września 2014 r., s. 2. http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=14-36&temat=1

Między Akademią a NGO. Z dziejów badań pomorzoznawczych, Wielka Historia w Szczecinie i na Pomorzu, dodatek do Kurier Szczeciński, z dn. 11 września 2014 r., s. 14.

(redakcja) Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1, Chojna–Szczecin–Cedynia 2014, ss. 328.
(rec. T. Ślepowroński, Jak długo jeszcze terra incognito?, Przegląd Uniwersytecki, nr 1-3 (266-268), 2015, s. 70-72)

Wprowadzenie, w: Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1, Chojna–Szczecin–Cedynia 2014, s. 7-10.

Władysław Filipowiak (1926-2014), w: Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1, Chojna–Szczecin–Cedynia 2014, s. 241-255.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” za rok 2013, Rocznik Chojeński 6, 2014, s. 301-308.

Akademickie badania regionalne, Przegląd Uniwersytecki, 10-12, 2014, s. 58-60.

O potrzebie dyskusji o przeszłości ziemi cedyńskiej, „Cedynia na okrągło. Biuletyn informacyjny miasta i gminy Cedynia”, nr 1, czerwiec 2015,  s. 6-7.

Dawne Pomorze w Rocznikach Jana Długosza, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 4-6 (269-271), 2015, s. 93-95.

Początki miasta Dąbie na tle przemian społeczno-kulturowych w XIII w. na Pomorzu, w: Rewitalizacja Dąbia 2014-2020. To jest możliwe!. Konferencja naukowa Szczecin-Dąbie dziś i jutro, Szczecin 9 czerwca i 15 września 2014 roku, [red. Cz. Dziembaj], Warszawa 2015, s. 7-18.

Pomnik pierwszego polskiego słupa granicznego w nadodrzańskim Czelinie jako miejsce pamięci, w: III Nadodrzańskie spotkania z historią 2015. Konferencja Naukowa Mieszkowice, 17 kwietnia 2015 r., red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański-Mieszkowice 2015, s. 193-214.

Historia to krzywe zwierciadło, w którym przegląda się przeszłość, z doktorem Pawłem Migdalskim (…) rozmawia Sławomir Iwasiów, Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy, wrzesień-październik 2015, s. 5-9.

Nowe impulsy do badań nad przeszłością Cedyni, Przegląd Uniwersytecki 7-9, 2015, s. 74-76.

Jeszcze o początkach siekierkowskiego cmentarza wojennego w Starych Łysogórkach. Dwa dokumenty z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie-Rembertowie, „Rocznik Chojeński” 7, 2015, s. 323-329.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” za rok 2014, „Rocznik Chojeński” 7, 2015, s. 343-350.

Das Gedenken an die Pommernzüge des Hetmans Stefan Czarniecki, w: Staat – Militär – Gesellschaft. Festschrift für Jens E. Olesen zum 65. Geburtstag, Hrsg. R. Oldach, T. W. Friis, Greifswald 2015, s. 387-408.

(red. wraz z E. Jaworski, G. Kostkiewicz-Górska) E. Rymar, Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535), Gorzów 2015, ss. 994.

Ducatus Pomeraniae, w: Consortium Sedinum, Vitae Pomeranorum. Zaginiony świat muzyki Pomorskiej, volumen II, Vierdanck/Fischer/Meder/Volckmar. Dzieła kameralne, CD, Poznań 2015, s. 3.

Stan i potrzeby polskojęzycznych edycji źródeł do dziejów Księstwa Pomorskiego, w: Piśmiennictwo na Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, red. J. Kosman, Szczecin 2015, s. 9-31.

„Bez tej miłości można żyć”…? O trudnej miłości do małej ojczyzny – Pomorza Zachodniego z drem Pawłem Migdalskim (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny US) rozmawia Elżbieta B. Nowak, redaktorka naczelna „Przeglądu Uniwersyteckiego”, Przegląd Uniwersytecki 10-12, 2015, s. 30-33.

Na marginesie nowych przekładów ważnych średniowiecznych źródeł kronikarskich do dziejów Polski, Pomorza i Słowiańszczyzny zachodniej, „Stargardia” 2015, s. 266-272.

(Rec.) Thomas Riis, Einführung in die Gesta Danorum des Saxo Grammaticus, (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 276), Odense 2006, ss. 202, „Stargardia” 2015, s. 261-263.

(Rec.) DDR og Norden. Østtyske-nordiske relationer 1949-1989, Red. Thomas Wegener Friis, Andreas Linderoth, Odense 2005 (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 277), ss. 365, „Stargardia” 2015, s. 264-265.

Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pochodzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI w. i początkach XVII w, Przegląd Zachodniopomorski 31, 2016, z. 1, s. 199-218.

Mity o wiekach średnich, Tygodnik Powszechny, nr 28, 10 lipca 2016 r., s. 46-48.

Sprawozdanie z działalności naukowo-edukacyjnej Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” za 2014 rok, „Materiały Zachodniopomorskie”, Nowa Seria t. XI: 2014 (druk 2016), z. 1: Archeologia, s. 277–284.