• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

RizVN Login

        Zaloguj się do IHiSM

XXXVII Olimpiada Historyczna - terminarz i regulamin

Terminarz XXXVII Olimpiady Historycznej 2010/2011

 

 

1) Zapoznanie uczniów z założeniami Olimpiady Historycznej do dnia 30 września 2010 r. (szczegółowych informacji udzielają sekretarze Komitetów Okręgowych OH: adresy i numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.pth.net.pl/olimpiada).

 

2) Zawiadomienie Komitetu Okręgowego przez komisje szkolne (międzyszkolne) o przystąpieniu do Olimpiady do dnia 8 października 2010 r.

 

3) Eliminacje szkolne (międzyszkolne) – 15 października 2010 r. eliminacje ustne. Uczniowie, którzy uzyskali w eliminacjach ustnych minimum 42 punkty przygotowują badawczą pracę pisemną (zgodnie z regulaminem Olimpiady – wyłącznie w postaci wydruku komputerowego – Times New Roman, 12, interlinia 1.5, marginesy 2.5). W dniu 15 października na stronie Olimpiady Historycznej (www.pth.net.pl/olimpiada) zostaną podane tematy pracy badawczej z poszczególnych działów Olimpiady dla wszystkich uczestników.

 

4) Do 8 listopada 2010 r. komisje szkolne przesyłają do okręgów protokoły z eliminacji ustnych oraz zakodowane prace badawcze uczniów, którzy w eliminacjach ustnych uzyskali min. 42 punkty.

 

5) Do dnia 6 grudnia 2010 r. szkoły zostaną poinformowane przez Komitety Okręgowe o uczniach zakwalifikowanych do eliminacji II stopnia (zawody okręgowe) oraz o miejscu i terminie zawodów.

 

6) Zawody okręgowe (zawody II stopnia) :

- eliminacje pisemne 8 stycznia 2011 r.

- eliminacje ustne 12-13 stycznia 2011 r.

 

7) Przesłanie protokołów z eliminacji okręgowych oraz zestawienia statystycznego (liczba uczestników eliminacji szkolnych i okręgowych) do Komitetu Głównego wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału (3 pierwsze osoby) oraz uczniów dodatkowo typowanych do finału do dnia 21 stycznia 2011 r.

 

8) Zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia do dnia 11 lutego 2011 r.

 

9) Zawody III stopnia – finał 2-4 kwietnia 2011 r.

 

Regulamin Olimpiady do pobrania.