Tematy Olimpiady Historycznej - część pisemna

  • Drukuj

W dniu 10 stycznia 2009 r. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US odbyła się część pisemna eliminacji okręgowych XXXV Olimpiady Historycznej.

 

Uczestnicy eliminacji mogli wybrać jeden z tematów nadesłanych przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej w Toruniu:

 

  1. Archeologia o początkach państwa polskiego
  2. Złoty wiek cesarstwa. Państwo rzymskie pod rządami dynastii Antoninów
  3. Unie Polski z Litwa w epoce średniowiecza
  4. Europa i świat. Konsekwencje wielkich odkryć geograficznych
  5. Autonomia Królestwa Polskiego i autonomia galicyjska – próba porównania
  6. Kształtowanie się granic w Europie w latach 1945-1949
  7. Sejm Ustawodawczy 1919 – 1922: geneza, działalność, rezultaty

 

 

Wyniki części pisemnej oraz informacja o zakwalifikowaniu uczestników do eliminacji ustnych zostanie zamieszczona na stronie internetowej w dniu 13 stycznia 2009 r. po godz. 16.

 

Eliminacje ustne odbędą się w dniu 15 stycznia 2009 r. Dokładny harmonogram eliminacji zostanie podany 13 stycznia br.

 

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady

Małgorzata Machałek