• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

RizVN Login

        Zaloguj się do IHiSM

XXXV Olimpiada Historyczna - pytania do etapu szkolnego

XXXV Olimpiada Historyczna

 

Tematy prac pisemnych na etap szkolny w dniach 17 - 31 października 2008 r.

 

 

1. Epoka brązu - pierwsza "złota epoka" w dziejach Europy. Scharakteryzuj aspekty
technologiczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe metalurgii brązu.

2. Skutki wojen zdobywczych Rzymu w rejonie naddunajskim i nadreńskim.

3. Powstanie i rozwój organizacji kościelnej na ziemiach polskich w X-XI wieku.

4. Konflikty Rzeczypospolitej ze Szwecją XVI – XVIII w.

5. Omów społeczne i polityczne konsekwencje uprzemysłowienia w Europie w XIX wieku.

6. Polska między Niemcami a Rosją. Polityka sojuszy II RP.

7. Kształt ustrojowy Rzeczypospolitej Polskiej 1944 – 1952.

8. Okoliczności uzyskania Pomorza Zachodniego przez Polskę po II wojnie światowej.

 

 

 

 

 

 

                                                           Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej

                                                                                      Dr hab. Adam Makowski, prof. US