• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

RizVN Login

        Zaloguj się do IHiSM

PATRONAT INSTYTUTU DLA SZKÓŁ

Szanowni Państwo

 

W ubiegłym roku szkolnym Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego nawiązał doraźną współpracę z kilkudziesięcioma szkołami naszego regionu. Kontakty te dowiodły potrzeby silniejszej integracji środowiska akademickiego i szkolnego. W związku z tym z przyjemnością przedstawiamy Państwu propozycję współpracy opartej o ideę patronatu nad młodzieżą ponadgimnazjalną województwa zachodniopomorskiego. Program ten zamierzamy rozwijać stopniowo. W pierwszej kolejności obejmie on szeroko rozumianą humanistykę. W przypadku pozytywnego przyjęcia naszej propozycji widzimy w przyszłości możliwość rozszerzenia jej form na inne dyscypliny naukowe, w których kształcenie prowadzi Uniwersytet Szczeciński.

W najbliższym roku szkolnym oferta patronacka będzie obejmowała przedmioty humanistyczne związane z profilem kształcenia realizowanym w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych. Obecnie są to: historia, stosunki międzynarodowe i archeologia.

 

Cele patronatu:

Ø   Popularyzacja nauki wśród młodzieży i środowisk lokalnych.

Ø   Promowanie świadomości i wrażliwości humanistycznej wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.

Ø   Wspieranie zainteresowanych szkół w kształceniu humanistycznym, a w przyszłości także w innych dyscyplinach naukowych.

Ø   Budowa związków między edukacją na poziomie szkolnym i akademickim.

Ø   Ułatwienie młodzieży podjęcia studiów na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Założenia:

 

Szkoły objęte patronatem otrzymają następujące uprawnienia:

Ø   IHiSM będzie wspierał inicjatywy edukacyjne podejmowane przez szkoły, np. konkursy, festyny naukowe, ważne uroczystości.

Ø   Uczniowie i nauczyciele będą zapraszani do udziału w ważnych wydarzeniach odbywających się w IHiSM, takich jak wykłady luminarzy polityki, kultury i nauki, debaty, dyskusje. W miarę możliwości spotkania takie będą mogły odbywać się na terenie szkoły patronackiej.

Ø   W porozumieniu ze szkołą zostaną przygotowane propozycje wykładów lub innych form dydaktycznych realizowanych na terenie IHiSM.

Ø   Przynajmniej raz w roku pracownik naukowy IHiSM będzie mógł bezpośrednio uczestniczyć w wybranych formach popularyzacji wiedzy na terenie szkoły.

Ø   Wybrani przez szkołę uczniowie będą mogli uczestniczyć w pracach studenckich kół naukowych istniejących w IHiSM.

Ø   Uczniowie szkół patronackich będą mieli prawo brać udział w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w IHiSM.

Ø   Uczniowie i nauczyciele będą zapraszani do współpracy przy realizacji projektów naukowych realizowanych w IHiSM, np. programów badawczych, konferencji i sesji naukowych, wycieczek naukowych, obozów studenckich itp.

Ø   Nauczyciele i uczniowie będą mogli skorzystać z merytorycznej pomocy w przygotowaniu do matury, olimpiad, konkursów przedmiotowych itp.

 

Szczegóły współpracy będą precyzowane w indywidualnych ustaleniach z zainteresowanymi szkołami.

 

Zobowiązania szkół objętych patronatem:

Ø   Promocja nauk humanistycznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Ø   Typowanie zdolnych i ambitnych uczniów, wykazujących się szeroko rozumianymi zainteresowaniami humanistycznymi i inspirowanie ich do korzystania z merytorycznej opieki IHiSM.

Ø   Propagowanie wśród uczniów udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w tym delegacja co roku swoich reprezentantów na Olimpiadę Historyczną.

Ø   Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez IHiSM w ramach Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, a w miarę możliwości uczestnictwo w przygotowaniu tych imprez.

Ø   Ułatwienie uczniom uczestnictwa w formach proponowanych przez IHiSM.

Ø   Delegowanie jednego nauczyciela do kontaktów z IHiSM.

 

Potwierdzeniem objęcia patronatem zainteresowanej szkoły będzie umowa podpisana przez Dyrektora IHiSM oraz Dyrektora Szkoły Patronackiej.

 

Z ramienia Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych osobą odpowiedzialną za realizację programu patronackiego jest dr Radosław Skrycki ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 

Tutaj do ściągnięcia tekst w formacie WORD.