• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

RizVN Login

        Zaloguj się do IHiSM

XXXIX Olimpiada Historyczna - tematy eliminacji szkolnych

XXXIX Olimpiada Historyczna 2012/2013
 
Eliminacje szkolne – tematy pisemnych prac badawczych
 
Temat 1. Specjalność: Archeologia
Pozaeuropejskie odkrycia polskich archeologów.
Temat 2. Specjalność: Starożytność
Wschodnie prowincje cesarstwa rzymskiego - gospodarka i społeczeństwo.
Temat 3. Specjalność: Średniowiecze
Polska a ziemie ruskie za Piastów - konflikty i współpraca.
Temat 4. Specjalność: Epoka nowożytna
Czasy stanisławowskie – ocena władcy i jego panowania.
Temat 5. Specjalność: Historia XIX w.
Wielka Emigracja - postawy polityczne i spory ideowe.
Temat 6. Specjalność: Historia XX w.
Rok 1968 w Polsce i Europie – próba porównania.
Temat 7. Specjalność: Historia parlamentaryzmu w Polsce
Geneza i rozwój parlamentaryzmu polskiego do 1569 r.
Temat 8. Specjalność: Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.
Polscy zesłańcy na Wschodzie w XIX w. - próba zbiorowego portretu.
Temat 9. Specjalność: Historia regionu
Mój region jako teatr działań wojennych w czasach nowożytnych.
 
  
 
UWAGA!
 
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Olimpiady Historycznej praca pisemna, nie licząc ewentualnej strony tytułowej, nie może przekraczać 6 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (Times New Roman, 12, interlinia 1.5, marginesy 2,5 cm). W pracy muszą zostać wykorzystane lektury historyczne – pod tym pojęciem rozumie się monografie naukowe, popularnonaukowe, artykuły z czasopism historycznych – naukowych i popularnonaukowych. Do pracy musi być załączony wykaz wykorzystanych lektur w postaci bibliografii umieszczonej na dodatkowej stronie. Praca pisemna powinna wykazać umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji, analizy źródeł oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej oceny problemu. W zakresie wiadomości powinna wykazać znajomość różnych relacji i ocen historiografii.
 
Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących przygotowania prac pisemnych oraz trybu ich przekazywania do Komitetów Okręgowych Olimpiady zawiera Regulamin Olimpiady Historycznej.