• Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Historia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Stosunki Międzynarodowe" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Archeologia" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Media i Cywilizacja" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Zobacz więcej

  Studia na kierunku "Studia nad Wojną i Wojskowością" w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

RizVN Login

        Zaloguj się do IHiSM

XXXVIII Olimipiada Historyczna

Terminarz XXXVIII Olimpiady Historycznej 2011/2012

 

 

1) Zapoznanie uczniów z założeniami Olimpiady Historycznej do dnia 30 września 2011 r. (szczegółowych informacji udzielają sekretarze Komitetów Okręgowych OH: adresy i numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.olimpiadahistoryczna.pl).

 

2) Zawiadomienie właściwego Komitetu Okręgowego przez komisje szkolne (międzyszkolne) o przystąpieniu do Olimpiady do dnia 7 października 2011 r.

 

3) Eliminacje szkolne (międzyszkolne) – 13 października 2011 r. eliminacje ustne. Uczniowie, którzy uzyskali w eliminacjach ustnych minimum 42 punkty przygotowują badawczą pracę pisemną (zgodnie z regulaminem Olimpiady – wyłącznie w postaci wydruku komputerowego – Times New Roman, 12, interlinia 1.5, marginesy 2.5). W dniu 13 października na stronie Olimpiady Historycznej (www.olimpiadahistoryczna.pl) zostaną podane tematy pracy badawczej z poszczególnych działów Olimpiady dla wszystkich uczestników.

 

4) Do 7 listopada 2011 r. komisje szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady zakodowane prace badawcze uczniów, którzy w eliminacjach ustnych uzyskali min. 42 punkty oraz protokoły z eliminacji ustnych wypełnione według wzoru zamieszczonego w zakładce FORMULARZE.

 

5) Do dnia 5 grudnia 2011 r. szkoły zostaną poinformowane przez Komitety Okręgowe o uczniach zakwalifikowanych do eliminacji II stopnia (zawody okręgowe) oraz o miejscu i terminie zawodów.

 

6) Zawody okręgowe (zawody II stopnia) :

- eliminacje pisemne 7 stycznia 2012 r.

- eliminacje ustne 12-13 stycznia 2012 r.

 

7) Przesłanie protokołów z eliminacji okręgowych oraz zestawienia statystycznego (liczba uczestników eliminacji szkolnych i okręgowych) do Komitetu Głównego wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału (3 pierwsze osoby) oraz uczniów dodatkowo typowanych do finału do dnia 20 stycznia 2012 r. Wzór ankiety osobowej kandydata do finału do pobrania w zakładce FORMULARZE.

 

8) Zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia do dnia 10 lutego 2012 r.

 

9) Zawody III stopnia: 31 marca – 2 kwietnia 2012 r.

 

Do pobrania:

1. Protokół Komisji Szkolnej - tutaj

2. Regulamin - tutaj